Späť na zoznam
Rozhovory
Autor: Dušan Piršel
27.11.2019 12:18

Rozhovor s riaditeľom IPR Dušanom Piršelom na Mokrohájskej 1 v Bratislave o tom, ako sme si Sľúbili lásku....

sľúbme si však aj dobro.....

Pán riaditeľ ,

 

Potreby ľudí sú rôzne. Menia sa desaťročiami, miestami, skúsenosťami, ovplyvňujú ich naše vlastnosti i spoločnosť, v ktorej sa pohybujeme. Ale aké potreby má Slovensko, ktoré dovŕšilo 30 porevolučných rokov ?

Už som raz spomínal a ešte to zopakujem veľmi rád, že potrebujeme HODNOTOVÚ OBRODU DOBRA – múdrejších a etickejších vodcov a nulovú korupciu, múdrych voličov,  lepšiu justíciu a fungujúcu demokraciu, zreteľa hodné inovácie ,znalostnú ekonomiku a víziu spravodlivej spoločnosti. V každom prípade potrebujeme tiež   kultúrnych, mravných, dobrosrdečných ľudí. Inak bude Slovensko na najlepšej ceste stať sa  iba geografickým názvom .

 

Z hodnôt, ktoré spomínate, by stačilo ich naplnenie aspoň na 50%, pretože nič, ani stav spoločnosti nikdy nebude dokonalý.

Áno  máte pravdu  Zo súčasného stavu poznania spoločnosti som si istý, že štát so svojimi výchovno-vzdelávacími inštitúciami obrodu dobra asi úplne  nezabezpečí. A čo je horšie, nezabezpečí ju ani cirkev, hoci sa na to po prevrate hotovala a sľubovala, že po 25 rokoch by mohli byť ľudia a následne aj spoločnosť,  za jej prispenia, lepšími. A čo je už úplne najhoršie, obrodu dobra nezabezpečia dokonale  ani rodičia detí, pretože mnohí  majú pomýlené hodnoty. A čo je už úplne, úplne najhoršie, obrodu dobra nezabezpečia ani súčasné deťúrence, pretože aj do nich je postupne vtláčaná agresivita. Ak teda pri obrode dobra zlyháva štát, cirkev, rodičia a po nich aj samotné deti, náprava súčasného stavu je priam nemožná.

 

Pán riaditeľ, Vy, vo svojich článkoch priveľmi apelujete na etiku a morálku (čo je nepochybne správne), ale v súčasnej dobe sa to nenosí .

Súhlasím aj preto obroda spoločnosti a dobra je jednoducho ťažko zvládnuteľná , resp. po dobrotky to asi nepôjde, pretože každý z nás má slobodnú vôľu konať spôsobom, akým uzná za vhodný. Teda nemusí byť čestný a poctivý. Potom tu máme otázku, ako sa s tým vyrovnajú orgány, ktoré sú na to kompetentné. Ale v takom prípade nehovoríme  o zmene samých seba z presvedčenia, ale o (možnej) zmene z donútenia. A obroda dobra by mala byť z presvedčenia, pretože ak bude obroda dobra realizovaná z donútenia, tak sa fakticky nikdy neuskutoční. A dostávame sa zase späť na školu, cirkev, rodičov a detí ...

 

Ako začať s morálnou očistou ?

Predpokladom začiatku morálnej očisty je, aby sa kormidelníkmi štátu, samospráv, štátnych a verejných inštitúcií stali slušní ľudia, ktorí nebudú kázať vodu a pritom piť víno. Tí musia dôveryhodne udať hodnotový tón spoločnosti, ktorý je v súlade s duchom humanistickej filozofie. Jeho súčasťou sa musí stať o. i. reálna (nielen slovná) podpora výchovy a vzdelávania k vzájomnej tolerancii, teda aj k rôznym menšinám, ich potrebám vrátane ich začleňovania do väčšinovej spoločnosti.

Bez skorého začatia procesu morálnej očisty súčasnej spoločnosti bude dôvera ľudí v "klasickú" demokraciu pomalším či rýchlejším tempom klesať, bude sa možno až razantne zvyšovať vplyv tých politicky angažovaných skupín na frustrovaných občanov, ktoré im budú ponúkať  rýchle  odstránenie nedostatkov a nastolenie poriadku, v ktorom sa s veľkou pravdepodobnosťou dostane hodnota tolerancie niekam na okraj dôležitosti, ak vôbec ...

 

Ako vidíte budúcnosť ?

Viete, ono 30 rokov v živote človeka je veľa, ale z pohľadu spoločnosti, je to len jedna generácia a navyše stále rovnaká, ktorá nám vládla 40 rokov. Keď prejde možno  300 rokov, je šanca, že sa zmení aj genetická výbava spoločnosti a to, čo dnes hodnotíme ako nemorálne, neslušné, skorumpované, dúfajme , že  už spoločnosť nebude mať ani v mysli a  možno, ani v slovníku. Dovtedy však musíme na tej genetickej prestavbe aktívne pracovať a nevzdávať sa .

Začať by sme mali hlavne od seba. Nechcime meniť svet, ak sa nechceme zmeniť aj my sami.

Súvisiace články

29.10.2019 13:34

Oligarchia ako riziko demokracie

Rozhovor s riaditeľom Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP v Bratislave tento krát na tému Oligarchia ako riziko demokracie
25.06.2016 06:30

Slovenská veda je atraktívnym partnerom pre priemyselnú sféru

Vedcom roka 2015 je Ing. Ján Tkáč, DrSc.,  z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).  Za ocenením  tohto významného vedca  stojí jeho práca pri využití nanotechnológií pri konštrukcii rôznych zariadení aplikovateľných...