Späť na zoznam
Rozhovory
Autor: Dušan Piršel
11.10.2019 11:03

Výzvy dneška nedokážeme prekonať starými spôsobmi myslenia

Pokračovanie v sérii rozhovorov o vzdelávaní s Dušanom Piršelom riaditeľom Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP v Bratislave

Vzdelanie dáva lepšie možnosti  pre uplatnenie sa na trhu práce a je hlavným predpokladom zamestnania, ktoré vedie k  sebestačnosti  a zároveň podmieňuje spoločenskú dôstojnosť a sebaúctu.  Viacero hodnotení potvrdilo, že Slovensko malo v minulosti školský vzdelávací systém na pomerne vysokej úrovni aj z pohľadu vyspelých krajín západnej a severnej Európy.

Čo sa stalo a kde vidíte príčiny tohto stavu ?

Podľa môjho názoru, do vzdelávacieho systému začali ale zasahovať ľudia, ktorí majú iba málo skúseností s pedagogickou a vedeckou prácou . Časté reformy boli zle realizované a nedotiahnuté do konca. Tak sa stalo, že aj základné, aj stredoškolské a aj vysokoškolské vzdelávanie má u nás v súčasnosti rad nepríjemných problémov (aj celkový pokles vedomostí žiakov a študentov). S tým už moja generácia nič nemôže urobiť, zdá sa, že sa nevyhneme veľkým problémom a strate prestíže nášho školského systému. Neviem, že ako sa to už dá teraz riešiť. Návrat späť nie je možný a žiadna nová koncepcia nie je bez chýb. Ja osobne za isté  zlyhanie štátu a spoločnosti považujem neschopnosť uskutočniť systémové reformy, teda také, ktoré by neboli podriadené štvorročným volebným cyklom. Komercializmus bol hybnou silou ponovembrového vývoja. Nebola k tomu  dostatočná odbornosť, čiastočne dobrý úmysel, no to nestačí v 21.storočí. Pre oživenie vzdelávacieho systému, musí byť aj priaznivá situácia.

 

Čo bude treba urobiť ?

Asi bude treba vyriešiť dve podstatné otázky v školstve  koncepčnú - aj to treba akútne ešte kým nespadne na dno a  okamžitú . Často si kladiem otázku , či  v záplave slov  nestrácame  zmysel pre svoje pravé poslanie - pomenovať kľúčové problémy v tomto prípade  nášho školstva  a navrhnúť  ich riešenie. Neutápame sa  náhodou  v  množstve  ego hladkujúcich slov   a  podstata  sa  akosi vytratila .

 

Aké by malo byť smerovanie škôl ?

Školy majú byt nastavené na trh - zodpovednosť školy  a ministerstva. Školy sa majú vyberať podľa trhu - zodpovednosť študentov a ich rodičov.   Bolo by žiadúce povýšiť elity na tvorcu (čohokoľvek) a tak elity by si mohli vytvoriť alternatívne školstvo.  Školstvo je fakt  veľmi ťažká téma a tých problémov je neskutočne veľa. Uvedomujem si , že na takom malom priestore sa nedajú   pomenovať všetky problémy nášho vzdelávania a ešte aj navrhnúť riešenia.

 

Čo Vás v tejto oblasti mrzí ?

Mrzí ma napr., že sme prešli sme od éry čítania do éry prežívania. To je dôvod, prečo sa málo číta . Zjavne to bude problém digitalizácie   ľudského myslenia.  Ale je na tom niečo. Neviem  či návrat ku klasickému  čítaniu je riešením, prial by som si  to,  ale  skôr pôjde  o  pokusy  vychovať  ľudí  k informačnej gramotnosti . Našim deťom nie sú predkladané skutočné osobnosti spoločnosti ako vzory a pravdivo korigované historické medzníky.  V každom prípade treba podporovať študentov, aby sa z nich stali inovátori schopní využívať svoju kreativitu a predstavivosť a posúvali spoločnosť ďalej. Výzvy dneška nedokážeme prekonať starými spôsobmi myslenia.  Nejaká skupina by sa musela nájsť a systematicky ukázať dynamiku a progres a tiež vytvoriť  podmienky aby  vzniklo prajné organizačné prostredie.

 

Záverom ešte otázka týkajúca sa výchovy

Podľa môjho názoru, opúšťame základy výchovy ako ľudí, budúcich občanov . Vychovávame budúce kasty podľa financií rodičov , ich mocenského postavenia, podľa záujmov oligarchov. Pod vyhlasovaním nových smerov výchovy sa v mnohých prípadoch kryje šikana, krivia sa zásady pedagogiky. Ukazovateľom sú často ( česť výnimkám ) formálne prvky a nie vedomosti a skúsenosti . Len profesionál vo výchove dokáže z mnohých podnetov a činností vyťažiť viac ako len zábavu .

 

Na záver, ešte dovoľte otázku , či existuje recept ako vyliečiť to naše školstvo

Viete , to je presne tak ako so zdravotníctvom - recept neexistuje.. iba návod na prístup .V prvom rade by sme si mali naozaj ujasniť, aké školstvo a  zdravotníctvo chceme mať ,  potom ako chceme k danému stavu, cieľu ,  dospieť .Potom akými prostriedkami , za aký čas ,  v akej kvalite  a nakoniec za koľko peňazí.

Súvisiace články

28.05.2016 07:00

Školská inšpekcia sa zameria aj na žiakov SOŠ

Prinášame vám rozhovor s hlavnou školskou inšpektorkou Vierou Kalmárovou.
04.10.2019 13:55

Ekológia myslenia vyžaduje dokonale poznať fungovanie procesov na celej Zemi

Rozhovor s riaditeľom Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu nie len o komplexnej rehabilitácie
18.02.2020 12:18

Menej faktov, viac empatie vo vzdelaní

Od roku 2014 do jesene minulého roku viedol Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie, veľkú organizáciu roztrúsenú po Európe s vyše 3 000 ľuďmi a rozpočtom pol miliardy eur ročne. Profesor Vladimír Šucha sa rozhodol v...