Blog
0

Šité niťou babieho leta

V sobotu, 28. augusta 2021 sa v novozámockej Knižnici Antona Bernoláka stretli milovníci hudby a písaného slova. Programom popoludnia, ktorého organizátorom bol Literárny klub Generácie, pôsobiaci pri Knižnici Antona Bernoláka, bolo hudobno poetické pásmo „Šité niťou babieho leta“ pomenované podľa rovnomennej trojjazyčnej knihy autorky Květy Halásovej  /pseudonym Kveta Morochovičová Cvyk/.  

spisovateľka Květa Halásová

Hosťami podujatia boli Edita G. Chrenko – prekladateľka a redaktorka, Pavel Morochovič – hudobník a skladateľ. Moderátorkou podujatia bola Mária Feldinszká, pracovníčka Knižnice Antona Bernoláka. Na podujatí nechýbala ani riaditeľka Knižnice Antona Bernoláka, pani Helena Bohátová, ktorá veľmi pozitívne hodnotila celoživotné dielo Květy Halásovej. Slávnostnú atmosféru podujatia spestrila hra na klavíri v podaní Pavla Morochoviča a vystúpenie členov Literárneho klubu Generácie, ktorí predniesli ukážky z kníh autorky.

O autorke

Životným chlebíkom autorky bola v minulosti žurnalistika. Pani Květa Halásová žije od roku 1984 v Nových Zámkoch. Narodila sa v severočeskom meste Most, detstvo a mladosť prežila na východe republiky. Tu navštevovala prvý a druhý stupeň ZŠ, kde vyučovanie prebiehalo v ruskom a neskôr v ukrajinskom jazyku. Na ceste za ďalším vzdelaním sa ocitla na prešovskej FF, vtedy UPJŠ v Košiciach. Po získaní magisterského titulu si neskôr univerzitné vzdelanie obohatila postgraduálnym štúdiom na Fakulte žurnalistiky Karlovej univerzity v Prahe.

Po „zamatovej revolúcii“, keď sa dalo do pohybu aj obrodenecké hnutie Rusínov, v prvom rade vrátilo národu zabudnuté a potierané miesto medzi národmi v kontexte stredoeurópskeho priestoru. Novodobá história Rusínov na Slovesku sa nerodila ľahko a bezbolestne. Deň po dni, rok po roku sa začali zobúdzať z desaťročia trvajúceho spánku, orať ladom stojace lány, hlasnejšie a smelšie spievať prerušenú rusínsku pieseň… Najvýznamnejšou udalosťou novodobej histórie Rusínov bol vznik Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry pri Prešovskej univerzite v Prešove, ktorý pracuje na báze vedeckej i pedagogickej. Nasledovala kodifikácia rusínskeho spisovného jazyka a jeho sfunkčnenie v rozličných sférach života. Keď na Prešovskej univerzite vznikla Medzinárodná letná škola rusínskeho jazyka a kultúry STUDIUM CARPATO –RUTHENORUM, Mgr.Květa Halásová medzi prvými na domácej pôde využila možnosť študovať rusínsky jazyk, kultúru a históriu. Štúdium jej umožnilo rozšíriť si jazykovú bázu o nový jazyk, a to ako vo verbálnej tak i v písomnej forme. Popri slovenčine, ukrajinčine, ruštine dnes teda píše aj v rusínskom jazyku.

Spisovateľka má na svojom spisovateľskom konte okrem básnických zbierok aj knihy pre najmenších. Doteraz jej vyšlo celkom 6 titulov.

 Básnická zbierka Šité niťou babieho leta približuje milovníkom poézie básne v troch jazykoch: slovenský, rusínsky a maďarský. Slovenský a rusínsky text je z pera samotnej autorky. Preklad básní do maďarského jazyka zrealizovala Edita G. Chrenková, autorka slovensko – maďarských a maďarsko – slovenských slovníkov a viacerých odborných publikácií jazykovedného charakteru.

Básnická zbierka má teda 3 kapitoly. Prvá v slovenskom jazyku – Možno príde aj NIRVÁNA – obsahuje 31 básní. Druhá v rusínskom jazyku – Na krídlach vážky – tiež obsahuje 31 básní. Tretia kapitola je trojjazyčná, má názov Zrodené v symbióze, a každá jej časť obsahuje 14 básní. Básne načierajú do rôznych oblastí nášho bytia, približujú okamihy ovplyvnené láskou, starobou, sviatočnými okamihmi, poukazujúcimi na radosti bežných dní, ale i na okamihy opustenosti a beznádeje.

Autorka vo svojom diele citlivo otvára dokorán dvere do duše človeka s najbežnejšími životnými potrebami, radosťami i starosťami nezabúdajúc na vplyv prírody, ktorá vie nadchnúť, očariť, dodať silu…

Pridanou hodnotou diela je fotopríloha Listovanie v čase, ktorá čitateľovi približuje životnú dráhu a najcennejšie životné okamihy autorky, jej najbližších a priateľov.

„Milujem písané slovo. Ak by sa ma niekto opýtal prečo, na to je veľmi jednoduchá, ľudsky prostá odpoveď. Môžeš ho čítať i vtedy, keď telo neposlúcha, keď nevládzeš. Očami. Nemusíš ani perami pohnúť, len tak ležíš, odpočívaš a čítaš.

Nezaplatiteľná devíza hviezdneho veku. Preto milujem písané slovo. Aj v tomto ponúkanom skromnom vydaní…“ napísala autorka v úvode svojho najnovšieho diela Namiesto motta.

 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu