Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
20.06.2017 10:22

7. ročník robotickej súťaže RBA

V pondelok 5. júna 2017 sa uskutočnil už 7. ročník celoslovenskej robotickej súťaže RBA (Robotický battle na Alejovej), ktorú organizuje Gymnázium, Alejová 1 v Košiciach v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Foto: Mgr. Mária Hrehová, PhD.

Súťaž je ďalšou z aktivít národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie", ktorého jedným zo špecifických cieľov je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. V rámci podaktivity 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied budú partnermi projektu organizované viaceré aktivity so zameraním na popularizáciu motiváciu žiakov k štúdiu prírodných vied, matematiky, informatiky a technických vied.  

Súťažilo sa v troch kategóriách. Účastníci si vyskúšali konštrukciu a šoférovanie pretekárskych autíčok v kategórií Racing, riešenie rozličných úloh na algoritmické myslenie, ale aj konštrukciu v kategórií Robotická výzva a ukázali svoje konštrukčné, programovacie, kreatívne a prezentačné schopnosti v kategórií Vlastný model.

 „Kategória Vlastný model nespočíva len v tom, že súťažiaci musia vytvoriť vlastný model robota, ale musia ho potom vedieť aj odprezentovať pred porotou. Hodnotí sa oboje. Je to pre nich veľmi prínosné, lebo okrem toho, že musia v tíme niečo vedieť postaviť, tak to musia vedieť aj dobre odprezentovať a "predať" porote, zhodnotil Peter Kovács, jeden z organizátorov súťaže.

Súťaže sa zúčastnilo takmer 160 žiakov základných a stredných škôl a predviedlo dokopy skoro stovku robotických modelov. Súťaž sa každým rokom rozrastá a bezpochyby sa môže radiť k jednej z najväčších slovenských súťaží.

Kompletné výsledky súťaže ako aj pravidlá nájdete na stránke https://robotickybattle.sk  a stránke národného projektu http://itakademia.sk. Okrem ocenenia víťazov v jednotlivých kategóriách boli PF UPJŠ v Košiciach ocenené najlepšie technické prevedenia v kategóriách  Racing a Robotická výzva ktoré získali tím zo Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste a tím z Gymnázia sv. Moniky v Prešove.

 

Text a foto: Mgr. Mária Hrehová, PhD.

Galéria

Súvisiace články

26.09.2017 20:03

Európsky deň jazykov na Obchodnej akadémii v Šuranoch

Aj žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch si dňa 26.septembra dôstojne pripomenuli  Európsky deň jazykov.
06.02.2018 12:26

Olympiáda a iné projekty v anglickom jazyku na Gymnáziu Hansa Selyeho s vjm Komárno

Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne už tradične podporuje a pomáha rozvíjať jazykové zručnosti talentovaných žiakov. Každoročne sa naša škola zapája do olympiády v anglickom jazyku.
14.10.2019 11:04

Nie iba spomienky, ale aj skutočnosť a niečo pre budúcnosť

Keď príde životné jubileum, tak táto skutočnosť nás nabáda k tomu, aby sme bilancovali, čo nám priniesol čas a život v ňom. Život to nie je iba prechádzanie rokov, ale aj obohacovanie životných skúseností a pracovných myšlienok...