Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
20.06.2017 10:22

7. ročník robotickej súťaže RBA

V pondelok 5. júna 2017 sa uskutočnil už 7. ročník celoslovenskej robotickej súťaže RBA (Robotický battle na Alejovej), ktorú organizuje Gymnázium, Alejová 1 v Košiciach v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Foto: Mgr. Mária Hrehová, PhD.

Súťaž je ďalšou z aktivít národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie", ktorého jedným zo špecifických cieľov je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. V rámci podaktivity 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied budú partnermi projektu organizované viaceré aktivity so zameraním na popularizáciu motiváciu žiakov k štúdiu prírodných vied, matematiky, informatiky a technických vied.  

Súťažilo sa v troch kategóriách. Účastníci si vyskúšali konštrukciu a šoférovanie pretekárskych autíčok v kategórií Racing, riešenie rozličných úloh na algoritmické myslenie, ale aj konštrukciu v kategórií Robotická výzva a ukázali svoje konštrukčné, programovacie, kreatívne a prezentačné schopnosti v kategórií Vlastný model.

 „Kategória Vlastný model nespočíva len v tom, že súťažiaci musia vytvoriť vlastný model robota, ale musia ho potom vedieť aj odprezentovať pred porotou. Hodnotí sa oboje. Je to pre nich veľmi prínosné, lebo okrem toho, že musia v tíme niečo vedieť postaviť, tak to musia vedieť aj dobre odprezentovať a "predať" porote, zhodnotil Peter Kovács, jeden z organizátorov súťaže.

Súťaže sa zúčastnilo takmer 160 žiakov základných a stredných škôl a predviedlo dokopy skoro stovku robotických modelov. Súťaž sa každým rokom rozrastá a bezpochyby sa môže radiť k jednej z najväčších slovenských súťaží.

Kompletné výsledky súťaže ako aj pravidlá nájdete na stránke https://robotickybattle.sk  a stránke národného projektu http://itakademia.sk. Okrem ocenenia víťazov v jednotlivých kategóriách boli PF UPJŠ v Košiciach ocenené najlepšie technické prevedenia v kategóriách  Racing a Robotická výzva ktoré získali tím zo Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste a tím z Gymnázia sv. Moniky v Prešove.

 

Text a foto: Mgr. Mária Hrehová, PhD.

Galéria

Súvisiace články

14.08.2017 09:23

Pedagóg a žiak PSK 2017

Dopoludnie sa na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove nieslo v čarovnom duchu. Pri príležitosti ukončenia školského roka 2016/2017 sa už po 9. krát uskutočnilo pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja, ...
07.10.2019 08:41

YouTuber MOON spôsobil v KND-čku eufóriu

Silné emócie a euforické stavy prežili deti z prešovského Klubu nadaných detí . Hviezdu kanálu YouTube mohli vidieť, zažiť a počuť naživo. Medzi svojich talentovaných fanúšikov prišiel aj s ochrankou. MOON prezradil čosi o sebe...
19.03.2018 10:37

Školský bufet si v trnavskej SSOŠP zariadili študenti sami

Tohtoročnú jar chce privítať Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA (SSOŠP) v Trnave s vynoveným hlavným vstupom do svojej budovy. Ide o ďalší krok v jej modernizácii, ktorú odštartoval po svojom príchode nový zriaďov...