Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
14.05.2019 15:37

Ako sa dá rozvíjať osobnosť na strednej škole

Asi každý, nielen triedny učiteľ si praje triedu, kde je dobrý kolektív a žiaci sú zodpovední. Zamestnávatelia si prajú absolventov so zručnosťami pre 21. storočie, ako sú adaptabilita, schopnosť riešiť komplexné problémy, schopnosť tímovo pracovať. Hovoria, že v nastupujúcom veku umelej inteligencie bude viac ako doteraz potrebné a dôležité sebapoznanie, sebaregulácia, empatia, sociálne zručnosti.

Čo s tým? Čakať?  Alebo skúsiť niečo urobiť. Napríklad začať vyučovať predmet na podporu týchto oblastí. A tým je v Obchodnej akadémii na Račianskej ulici v Bratislave predmet osobnosť žiaka.

Klasické vyučovacie metódy by sa pravdepodobne míňali účinkom. Bolo treba vymyslieť niečo, čo pre žiakov nebude nudné, ale zaujímavé a zmysluplné. A tak s veľkou podporou Komenského inštitútu vznikla metodika s inšpiráciami pre každého učiteľa, ktorý sa chce venovať rozvoju osobnosti svojich žiakov. Za jednu hodinu týždenne, ktorú máme k dispozícii sa zázraky robiť nedajú, ale žiaci tu majú vytvorený priestor napr. na sebapoznanie, nácvik proaktívneho správania, naformulovanie osobného poslania, zlepšovanie verbálnej a neverbálnej komunikácie, tímovú prácu.

Témy sú preberané prostredníctvom zážitkových metód a praktických  cvičení tak, aby si žiaci na hodinách mali možnosť nové zručnosti vyskúšať. Potešujúce je zistenie, že viac ako 80% žiakov bolo spokojných aj s obsahom aj s formou vyučovacieho predmetu. Ďalším benefitom je podľa takmer 70% žiakov pozitívny vplyv na tvorbu triedneho kolektívu a zlepšenie sa v sociálnych zručnostiach v priemere o 30%.

Výsledky dotazníkového prieskumu  a vyjadrenia žiakov  ukazujú, že tento predmet  pomáha v zlepšovaní mäkkých zručností a postojov, ktoré sú a budú žiadané na trhu práce v budúcnosti a určite pomôžu aj v osobnom živote. Pomáha žiakom pracovať na tom, aby boli schopní v blízkej budúcnosti prebrať zodpovednosť  za svoj život a čeliť výzvam, ktoré táto doba prináša.

 

Ing. Mária Mydlová, riaditeľka školy a vyučujúca predmetu osobnosť žiaka


 

Súvisiace články

09.12.2019 10:49

Učiteľ z novomestskej Priemyslovky na konferencii v Krajine vychádzajúceho slnka

Áno, správne. Ako iste všetci dedukujete, reč bude o konferencii konanej v Japonsku. Táto krajina leží na východnom okraji ázijského kontinentu, vzdušnou čiarou približne 9000 kilometrov od Slovenska, a skladá sa z viac ako tri...
24.09.2017 21:41

Keď sa materinskosť a krása snúbia s múdrosťou

300.výročie narodenia Márie Terézie
11.07.2017 09:29

Vzdelávací projekt SAP akadémia absolvovalo ďalších 66 študentov

Už tretí akademický rok mali študenti košických vysokých škôl možnosť zúčastniť sa na SAP akadémii. Vzdelávací program SAP akadémia sídli na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a študentom ponúka vzdelávanie v 4 kurzoch: S...