Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
14.05.2019 15:37

Ako sa dá rozvíjať osobnosť na strednej škole

Asi každý, nielen triedny učiteľ si praje triedu, kde je dobrý kolektív a žiaci sú zodpovední. Zamestnávatelia si prajú absolventov so zručnosťami pre 21. storočie, ako sú adaptabilita, schopnosť riešiť komplexné problémy, schopnosť tímovo pracovať. Hovoria, že v nastupujúcom veku umelej inteligencie bude viac ako doteraz potrebné a dôležité sebapoznanie, sebaregulácia, empatia, sociálne zručnosti.

Čo s tým? Čakať?  Alebo skúsiť niečo urobiť. Napríklad začať vyučovať predmet na podporu týchto oblastí. A tým je v Obchodnej akadémii na Račianskej ulici v Bratislave predmet osobnosť žiaka.

Klasické vyučovacie metódy by sa pravdepodobne míňali účinkom. Bolo treba vymyslieť niečo, čo pre žiakov nebude nudné, ale zaujímavé a zmysluplné. A tak s veľkou podporou Komenského inštitútu vznikla metodika s inšpiráciami pre každého učiteľa, ktorý sa chce venovať rozvoju osobnosti svojich žiakov. Za jednu hodinu týždenne, ktorú máme k dispozícii sa zázraky robiť nedajú, ale žiaci tu majú vytvorený priestor napr. na sebapoznanie, nácvik proaktívneho správania, naformulovanie osobného poslania, zlepšovanie verbálnej a neverbálnej komunikácie, tímovú prácu.

Témy sú preberané prostredníctvom zážitkových metód a praktických  cvičení tak, aby si žiaci na hodinách mali možnosť nové zručnosti vyskúšať. Potešujúce je zistenie, že viac ako 80% žiakov bolo spokojných aj s obsahom aj s formou vyučovacieho predmetu. Ďalším benefitom je podľa takmer 70% žiakov pozitívny vplyv na tvorbu triedneho kolektívu a zlepšenie sa v sociálnych zručnostiach v priemere o 30%.

Výsledky dotazníkového prieskumu  a vyjadrenia žiakov  ukazujú, že tento predmet  pomáha v zlepšovaní mäkkých zručností a postojov, ktoré sú a budú žiadané na trhu práce v budúcnosti a určite pomôžu aj v osobnom živote. Pomáha žiakom pracovať na tom, aby boli schopní v blízkej budúcnosti prebrať zodpovednosť  za svoj život a čeliť výzvam, ktoré táto doba prináša.

 

Ing. Mária Mydlová, riaditeľka školy a vyučujúca predmetu osobnosť žiaka


 

Súvisiace články

06.06.2017 08:15

Junior ambasádori z OA Levice vzdelávajú svojich spolužiakov

Obchodná akadémia v Leviciach je jednou z pätnástich slovenských stredných škôl, ktoré pracujú vo vzdelávacom programe Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, ktorý je realizovaný Informačnou Kanceláriou Európskeho parlamentu...
05.04.2018 09:21

Prínos astronomickej pozorovateľne je badateľný už po roku činnosti

Astronomická pozorovateľňa Alojza Cvacha na budove Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne popularizuje prírodné vedy a zvyšuje vedomostnú úroveň študentov gymnázia a laickej verejnosti. Sprevádzkovali ju pred rokom.
23.05.2017 09:29

Aktívni digitálni občania na OA v Leviciach

Program eTwinning má obrovský potenciál vzdelávať a kultivovať digitálne občianstvo v celej Európe a prostredníctvom digitálnych nástrojov využívaných v takomto vzdelávaní podporovať rozvoj spoločnosti a demokracie, pretože dig...