Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
14.05.2019 15:37

Ako sa dá rozvíjať osobnosť na strednej škole

Asi každý, nielen triedny učiteľ si praje triedu, kde je dobrý kolektív a žiaci sú zodpovední. Zamestnávatelia si prajú absolventov so zručnosťami pre 21. storočie, ako sú adaptabilita, schopnosť riešiť komplexné problémy, schopnosť tímovo pracovať. Hovoria, že v nastupujúcom veku umelej inteligencie bude viac ako doteraz potrebné a dôležité sebapoznanie, sebaregulácia, empatia, sociálne zručnosti.

Čo s tým? Čakať?  Alebo skúsiť niečo urobiť. Napríklad začať vyučovať predmet na podporu týchto oblastí. A tým je v Obchodnej akadémii na Račianskej ulici v Bratislave predmet osobnosť žiaka.

Klasické vyučovacie metódy by sa pravdepodobne míňali účinkom. Bolo treba vymyslieť niečo, čo pre žiakov nebude nudné, ale zaujímavé a zmysluplné. A tak s veľkou podporou Komenského inštitútu vznikla metodika s inšpiráciami pre každého učiteľa, ktorý sa chce venovať rozvoju osobnosti svojich žiakov. Za jednu hodinu týždenne, ktorú máme k dispozícii sa zázraky robiť nedajú, ale žiaci tu majú vytvorený priestor napr. na sebapoznanie, nácvik proaktívneho správania, naformulovanie osobného poslania, zlepšovanie verbálnej a neverbálnej komunikácie, tímovú prácu.

Témy sú preberané prostredníctvom zážitkových metód a praktických  cvičení tak, aby si žiaci na hodinách mali možnosť nové zručnosti vyskúšať. Potešujúce je zistenie, že viac ako 80% žiakov bolo spokojných aj s obsahom aj s formou vyučovacieho predmetu. Ďalším benefitom je podľa takmer 70% žiakov pozitívny vplyv na tvorbu triedneho kolektívu a zlepšenie sa v sociálnych zručnostiach v priemere o 30%.

Výsledky dotazníkového prieskumu  a vyjadrenia žiakov  ukazujú, že tento predmet  pomáha v zlepšovaní mäkkých zručností a postojov, ktoré sú a budú žiadané na trhu práce v budúcnosti a určite pomôžu aj v osobnom živote. Pomáha žiakom pracovať na tom, aby boli schopní v blízkej budúcnosti prebrať zodpovednosť  za svoj život a čeliť výzvam, ktoré táto doba prináša.

 

Ing. Mária Mydlová, riaditeľka školy a vyučujúca predmetu osobnosť žiaka


 

Súvisiace články

01.10.2018 19:16

ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA

„Škola plná života“ - s touto filozofiou sa začal nový školský rok 2018/2019 na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne pod vedením nového riaditeľa školy Mgr. Alojza Šutého.
18.10.2018 19:09

Slovensko má husľového génia!

Na prestížnej medzinárodnej husľovej súťaži sa podarilo žiakovi zo Slovenska len 10-ročnému Teovi Gertlerovi, žiakovi Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera, získať najvyššie ocenenie, aké ešte v histórii súťaže nebolo ude...
19.02.2018 08:54

Učebnice pre jedinú školu s vyučovacím jazykom ukrajinským sú drahé

Spojená škola Tarasa Ševčenka v Prešove s vyučovacím jazykom ukrajinským poskytuje žiakom z ukrajinského prostredia možnosť rozvíjať svoj materinský jazyk. Svoje deti dávajú na ňu študovať aj rodičia, ktorí pochádzajú z rusínsk...