Späť na zoznam
Školy
Autor: Jozef Šujak - Gymnázium Považská Bystrica
08.02.2020 06:57

Ako sa dajú zložité dejiny učiť zaujímavo a interaktívne

Workshop k príručke Slovensko po roku 1945 pre učiteľov z regiónu Považskej Bystrice.

     Učitelia dejepisu, občianskej náuky, etiky či náboženstva z Považskej Bystrice a regiónu si „na vlastnej koži" vyskúšali interaktívne úlohy pre žiakov rozvíjajúce nielen vedomosti ale najmä zručnosti. Umožnil im to workshop s autormi novej príručky vyučovania dejepisu s názvom Slovensko po roku 1945. Workshop sa konal 28. januára 2020 v priestoroch o.z. Cooltajner. Vzhľadom na choroby bohaté obdobie sa zúčastnilo 10 zo 16 prihlásených učiteľov zo ZŠ sv. Augustína, Strednej zdravotnej školy, SŠI, Považskej Teplej, ale aj z Dolnej Marikovej, Košece a Púchova. Pre porovnanie, vo Zvolene prišlo na takéto špecializované predmetové vzdelávanie do 17 učiteľov a v Bratislave okolo 20 pedagógov. 

 

     Lektormi boli autori príručky učiteľ Michal Bohuš z bratislavského Gymnázia Ladislava Sáru a historik Martin Posch z Historického ústavu SAV. Akciu organizoval Jozef Šujak, učiteľ Gymnázia v Považskej Bystrici a zakladateľ skupiny aktívnych pedagógov Učitelia Považia.

 

     „Som veľmi rád, že si chalani našli čas a po Bratislave a Edupointe vo Zvolene sa mohla takáto kvalitná rozvojová aktivita pre učiteľov konať aj v našom meste. Jej realizáciu umožnil regiogrant organizácie Živica, zastrešujúcej projekty ako Komenského či Sokratov inštitút alebo na verejnosti známejšiu súťaž Učiteľ Slovenska, ktorá je súčasťou Global Teacher Prize a mnohé ďalšie aktvity," uviedol Jozef Šujak. 

     Príručka obsahuje výkladový text, ktorý „veľké" slovenské dejiny po druhej svetovej vojne približuje aj prostredníctvom životných osudov disidenta Martina M. Šimečku. Jej súčasťou je metodická príloha s množstvom úloh pre žiakov zameraných na prácu s dobovými materiálmi - historickými a literárnymi textami, piesňami, plagátmi, karikatúrami, mapami, obrázkami a pod. Zameriava na sa kritické myslenie, definovanie vlastného názoru, argumentáciu, analýzu, tvorivosť, emocionálny zážitok približujúci to, ako mohli naši predkovia prežívať toto náročné obdobie minulosti. „Celý seminár sa niesol v príjemnej atmosfére. Takéto školenia ma vždy motivujú robiť svoju prácu inak, zaujímavejšie. Určite vyskúšam niektoré aktivity aj so svojimi žiakmi a dúfam, že podobných stretnutí bude pribúdať," zhrnula svoje pocity Jana Veliká so Strednej zdravotnej školy.

 

    Učitelia sa ocitli v role žiakov a mali ako PR marketéri vytvoriť a odprezentovať napr. politický plagát k voľbám v roku 1946. Alebo vytvárali návod na štátny prevrat, aby lepšie pochopili mechanizmus totalitných režimov. Výzvou bolo aj na základe analýzy ukážok textov dobových ústav určiť, v ktorom období boli prijaté a lepšie si tak osvojiť učivo k danej dobe.

  „Lektori, mladí ľudia, pôsobili pozitívnou energiou a veľmi dobre prepájali teóriu s praktickými zadaniami pre žiakov/učiteľov," zhodnotila Júlia Srnková, učiteľka Strednej zdravotnej školy.

 

  „Mojou snahou je prinášať do regiónu kvalitné rozvojové aktivity pre učiteľov. Doteraz tu niečo také chýbalo. Kvalitne učiť je vyčerpávajúca a náročná práca a je neraz ťažké časovo aj finančne cestovať za podnetmi do Bratislavy, Nitry, Zaježovej či inam. Dúfam, že sa podarí nájsť zdroje a energiu na pokračovanie aj do budúcna. Najbližšie sa s kolegyňami a kolegami zo škôl stretneme na pokračovaní seminára zameraného tému ako sa vyhnúť stresu a vyhoreniu. Po polročnom zhone to bude, verím, príťažlivý program," zhrnul plány do budúcna Jozef Šujak.  

Súvisiace články

23.05.2017 09:29

Aktívni digitálni občania na OA v Leviciach

Program eTwinning má obrovský potenciál vzdelávať a kultivovať digitálne občianstvo v celej Európe a prostredníctvom digitálnych nástrojov využívaných v takomto vzdelávaní podporovať rozvoj spoločnosti a demokracie, pretože dig...
19.10.2018 10:37

JEDEN KONČÍ, DRUHÝ ZAČÍNA

Žiaci a pedagógovia SPŠ v Novom Meste nad Váhom sa v uplynulých dvoch rokoch zúčastňovali mobilít v projekte Erasmus+ s názvom „How we teach and learn English – HWTALE“  v zahraničných partnerských školách v Poľsku, Rumunsku, Š...
25.12.2017 18:48

ROBOHRANIE 2018 – musíte byť pri tom

Začiatok roka 2018 bude opäť patriť mladým šikovným ľuďom, ktorí okrem základných školských povinností baví robiť aj niečo navyše, sú zvedaví, tvoriví a plní nápadov. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univ...