Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
05.07.2017 11:24

Ako vyučujeme a ako sa učíme angličtinu

Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, v Novom Meste nad Váhom sa od decembra 2016 stala súčasťou medzinárodného projektu v programe Erasmus+, projektu v oblasti jazykového vzdelávania: „Ako vyučujeme a ako sa učíme angličtinu“ (How We Teach And Learn English – HWTALE), čo je aj hlavná myšlienka projektu.

Foto: RNDr. Anna Homolová

Súčasťou projektu sú výmenné pobyty  - mobility učiteľov a žiakov medzi partnerskými strednými školami z Poľska, Portugalska, Rumunska, Španielska a Slovenska. Cieľom  je zdieľať skúsenosti v oblasti vzdelávania, zdokonaľovať sa v cudzom jazyku, implementácia informačno-komunikačných technológií ako i osvojenie si zručností v kultúrne a jazykovo odlišnom prostredí, zvyšovanie profesionálnej rozhľadenosti či medzikultúrnej tolerantnosti.

Počas každého  stretnutia partnerov v jednotlivých krajinách  je program zameraný rovnako, avšak uspôsobený na podmienky danej krajiny a školy  s využitím vždy iných technológií.  Na úvod sú aktivity na uvoľnenie atmosféry, spoznávanie sa. Počas pobytu účastníci mobility absolvujú typickú hodinu angličtiny, rôzne predmety vedené v anglickom jazyku metódou CLIL, hodinu anglického jazyka s využitím informačných a komunikačných  technológií,  spoznávanie kultúrnych aspektov danej krajiny.

Dva výmenné pobyty, mobility už boli úspešne absolvované. V máji 2017 v portugalskej Brage a na prelome mája až júna 2017 v rumunskom Huşi. Ďalšie naplánované mobility sú v septembri v Španielsku a v decembri u nás na Slovensku. Ale aktivity projektu pokračujú až do novembra  2018.

Portugalsko

V týždni od 7.5. 2017 do 13.5. 2017 sa 3 žiaci a 2 učitelia školy zúčastnili mobility v portugalskom meste Braga. Hostiteľskou školou bola škola EscolaProfissional do Minho, Lda= Esprominho. Absolvovali štyri vzdelávacie programy:

  • CLIL lekcia o IT – Drony a roboty – aplikácie budúcnosti
  • Ako učiť a učiť sa angličtinu pomocou sociálnych sietí
  • Typická hodina angličtiny
  • Význam programu Erasmus+ pre mladých ľudí

Súčasne účastníci programu spoznávali hosťujúcu školu, krásne mestá Braga a Porto, portugalskú kuchyňu, ľudí, spôsob života, históriu a kultúru...                                         

(Mgr. Daridová)

Ján Haláček (študent, účastník mobility): "Portugalsko bola skvelá príležitosť, ako si vyskúšať anglický jazyk v praxi. Spoznali sme veľa zaujímavých miest, stretli nových ľudí. Keďže sme boli v cudzej krajine, museli sme využiť všetky naše vedomosti a znalosti, aby sme sa dorozumeli s domácimi."

Rumunsko

Dňa 28.5.2017 v ranných hodinách sa ďalší 3 žiaci a 2 učiteľky  školy vydali na dlhú cestu do rumunského mesta Huşi, mesta na hranici s Moldavskom.Po privítaní pletencom a soľou  absolvovali prvú hodinu matematiky, kde bola uplatňovaná metóda CLIL. S touto metódou sa stretli ešte na hodine geografie. Poslednou hodinou bola klasická hodina angličtiny. Účastníkmi hodiny boli všetci žiaci zapojení do projektu zo všetkých piatich spolupracujúcich krajín. Ku všetkým týmto aktivitám sa mohli vyjadrovať nielen učitelia ale aj žiaci. Počas futbalového zápasu medzi žiakmi, učitelia absolvovali workshop o projekte HWTALE v Moodli, na facebooku (https://www.facebook.com/hwtale/?pnref=story) a na webstránke, ktorá je vytvorená len pre tento projekt.

(PaedDr. Janisková)

Za celý projektový tím by som rada poďakovala za jedinečnú príležitosť ako získať pridanú hodnotu pre  celú školu a rozšíriť nielen poznatky v oblasti vzdelávania, ale i socializácie a medzikultúrnej rozhľadenosti ako pedagógov tak i študentov.

(Mgr. Kepshová)

 

Text a foto: RNDr. Anna Homolová

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

19.10.2018 10:37

JEDEN KONČÍ, DRUHÝ ZAČÍNA

Žiaci a pedagógovia SPŠ v Novom Meste nad Váhom sa v uplynulých dvoch rokoch zúčastňovali mobilít v projekte Erasmus+ s názvom „How we teach and learn English – HWTALE“  v zahraničných partnerských školách v Poľsku, Rumunsku, Š...
14.11.2017 13:30

Americký teológ získal čestný doktorát Univerzity Komenského

BRATISLAVA - Profesor Robert Allan Kolb z Concordia Seminary v St. Louis v USA sa dnes stal 122. čestným doktorom Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Udelenie titulu za príspevok k výskumu reformácie a dlhodobú spoluprácu...
09.04.2018 10:56

Masterclass na Gymnáziu Alberta Einsteina v Bratislave

Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave patrí k moderným školám s inovatívnym vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Dôkazom toho je práca učiteľov a žiakov na mnohých projektoch s cieľom implementovať najmodernejši...