Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
24.12.2017 18:22

Ako vyučujeme a ako sa učíme angličtinu metódou CLIL – na Priemyslovke v  Novom Meste  nad Váhom

Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom sa od decembra 2016 stala súčasťou medzinárodného projektu Erasmus+, projektu v oblasti jazykového vzdelávania: „Ako vyučujeme a ako sa učíme angličtinu“ (How We Teach And Learn English – HWTALE). To je aj hlavná myšlienka projektu. Súčasťou projektu sú výmenné pobyty - mobility učiteľov a žiakov medzi partnerskými strednými školami z Poľska, Portugalska, Rumunska, Španielska a Slovenska.

V predvianočnom čase 11.12. – 15.12.2017  na SPŠ, Bzinská 11, v Novom Meste nad Váhom privítali 12 študentov a 5 učiteľov z partnerských škôl projektu.

Téma tejto mobility  bola  vysoko aktuálna: "Mobilné telefóny na vyučovaní  metódou CLIL  a v angličtine".  Ktorý študent by nechcel na vyučovaní používať  mobil a koľkí učitelia s tým bojujú?

Všetci účastníci stretnutia povinne používali mobily a ďalšie IKT technológie, komunikovali anglicky, absolvovali vyučovanie dejepisu, telesnej výchovy a hodiny angličtiny.  Na DEJEPISE  vyučujúca zvolila  tému Hrady a zámky trenčianskeho regiónu, a to zážitkovou formou a metódou  CLIL.  Vyučovacej  hodine v škole predchádzala exkurzia na bojnickom zámku a trenčianskom hrade, kde anglicky hovoriaci lektori zaujímavou formou predstavili naše historické skvosty. Vyučujúca  vopred zadala úlohy, ktoré súviseli s prehliadkami a študenti  museli pozorne sledovať  lektorov a  zaznamenávať na svoje mobily  najdôležitejšie informácie.  Nasledujúci deň na hodine v triede  študenti v skupinách sumarizovali poznatky, rozoberali ich a cez mobily vypĺňali  tajničky, odpovedali na kvíz, kreslili... Zabávali sa,  ale sa  učili. K bohatému zážitku prispela aj vianočná dobová výzdoba na bojnickom zámku, vianočné efekty  a melódie v Trenčíne či v Novom Meste nad Váhom.                  

Hodina TELESNEJ VÝCHOVY a s mobilom?  Nemožné? Vôbec nie.  Stačilo k tomu  vopred sprístupniť študentom  rôzne cvičenia, ktoré sú k dispozícii na internete. Odrazu na hodine telocviku každý cvičil podľa videa s pokynmi v angličtine  na mobile, príp. tablete pred sebou a  svojím tempom.   Učiteľ telocviku len upozorňoval na správne držanie tela a mohol sa každému individuálne venovať... Po takomto cvičení dobre padlo zaplávať si  v školskom bazéne. Záverom študenti vyplnili vedomostný test  - cez mobily  odpovedali na otázky týkajúce sa cvičení, ktoré absolvovali, a tak aj zopakovali slovíčka z angličtiny.

Hodiny ANLIČTINY boli  zamerané na kultúru, zvyky a tradície Slovenska. Tu taktiež pomohlo zážitkové vyučovanie – exkurzia do Bratislavy spojená s prehliadkou hradu, historického  centra  s anglicky hovoriacim lektorom  a nádherná predvianočná atmosféra.  Mobily a interaktívna tabuľa len urýchlili proces  učenia sa a vzájomnej fyzickej komunikácie.

Týždeň ubehol veľmi rýchlo. Vznikli krásne priateľstvá, na „Goodbye party" padali slzičky dojatia. Všetci si navzájom popriali všetko najlepšie do nového roku a tešia sa na ďalšie spoločné aktivity.

Na záver niekoľko postrehov od študentov  a ich učiteľov z Poľska, Portugalska, Španielska a Rumunska na otázku, čo sa im najviac páčilo:

  • Atmosféra, učitelia, študenti, všetko.
  • Stretnutie s novými ľuďmi, učenie o nových kultúrach a láska k novej krajine, Bratislava a Nové Mesto nad Váhom.
  • Ďakujem vám za všetkých učiteľov a študentov, pretože je to pre mňa skvelý zážitok a nikdy na to nezabudnem.
  • Veľmi sa mi páčil Bojnický zámok, všetky miesta sú veľmi pekné, zostane mi milá spomienka na celý život!
  • Toľko sa mi toho páčilo! Páčili sa mi exkurzie v Bojniciach, v Trenčíne, v Bratislave, ale najviac sa mi páčili ľudia z tohto projektu.
  • Veľmi sa mi páčil kultúrny program, spoločenský vzťah s učiteľmi a študentmi.
  • Stretnúť sa s ľuďmi, poznať slovenskú kultúru a navštíviť krásne slovenské mestá...
  • Všetko bolo skvelé.
  • Všetko, čo chcem na Vianoce, je tu, stretol som tu neuveriteľných ľudí.
  • Bolo úžasné byť tu. Škola má zaujímavý spôsob výučby.

 

 Anna Homolová, koordinátor projektu na škole

 

Súvisiace články

11.05.2017 15:18

Jar v školách

To, že prichádza jar, sme si v redakcii Učiteľských novín veľmi rýchlo všimli. Nebolo to zapríčinené zmenou počasia, ale práve vašimi príspevkami, ktoré sa u nás kopili, a boli naozaj pozitívne, veselé, farebné, jednoducho také...
08.10.2017 07:24

Získali nové vedomosti

K stálym expozíciám Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch patrí expozícia „Anton Bernolák – život a dielo“.
09.05.2018 14:54

Deň angličtiny na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne

Na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne sme privítali divadelnú skupinu the Bear Educational Theatre v rámci Dňa angličtiny.