Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
23.05.2017 09:29

Aktívni digitálni občania na OA v Leviciach

Program eTwinning má obrovský potenciál vzdelávať a kultivovať digitálne občianstvo v celej Európe a prostredníctvom digitálnych nástrojov využívaných v takomto vzdelávaní podporovať rozvoj spoločnosti a demokracie, pretože digitálne zručnosti sú potrebné v zamestnaniach, ale aj pre život, vzdelávanie, komunikáciu a účasť na dianí spoločnosti.

Foto: Zuzana Mészárosová

eTwinning pôsobí ako kompas na orientáciu v digitálnom svete i pre študentov Obchodnej akadémie v Leviciach, ktorí pracujú v eTwinningovom projekte @ctive @nd Digit@l Citizenship Dimensions spolu s talianskymi a rumunskými partnermi. Cieľom tohto projektu je viesť a motivovať študentov, aby sa stali nielen aktívnymi občanmi, ale aby si  hlavne rozšírili svoje obzory o digitálnom občianstve. Študenti premýšľajú a diskutujú so svojimi partnermi o zodpovednom e-občianstve, rôznorodými kolaboratívnymi aktivitami prostredníctvom nástrojov Web 2.0 sa zdokonaľujú v digitálnych právach, ale i  želanom  správaní sa online, rovnako ako k ich digitálnej skúsenosti. Takto vzdelávaní študenti sa môžu cítiť plnohodnotnými digitálnymi občanmi, ktorí sú zodpovední a prospešní sebe i spoločnosti.

Obzvlášť v dnešnej dobe je potrebné viesť  mladú generáciu k zodpovednému e-občianstvu a rozširovaniu si vedomostí, praktických zručností a kompetencií v oblasti digitálneho občianstva a eTwinning je jedna z najlepších ciest, ako správne vzdelávať mládež v tejto oblasti.

 

Text a foto: Zuzana Mészárosová

Súvisiace články

19.02.2018 08:54

Učebnice pre jedinú školu s vyučovacím jazykom ukrajinským sú drahé

Spojená škola Tarasa Ševčenka v Prešove s vyučovacím jazykom ukrajinským poskytuje žiakom z ukrajinského prostredia možnosť rozvíjať svoj materinský jazyk. Svoje deti dávajú na ňu študovať aj rodičia, ktorí pochádzajú z rusínsk...
29.10.2017 12:36

Škola v Dolnom Dubovom sa sťahovala už do tretej budovy

Dolné Dubové - Základná škola (ZŠ) s materskou školou (MŠ) v Dolnom Dubovom pri Trnave sídli už na svojom treťom mieste. Kým v 19. storočí sa dolnodubovské deti učili v prebudovanej fare a od roku 1930 v dvojtriednej škole, v ...
20.04.2018 22:31

Konferencia 2018: Školy potrebujú viac dôvery

Sloboda, zodpovednosť a spolupráca ako kľúčové faktory ďalšieho vývoja školstva na Slovensku je nosnou témou Výročnej odbornej konferencie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, na ktorej sa 25. a 26. apríla 2018 zídu...