Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
23.05.2017 09:29

Aktívni digitálni občania na OA v Leviciach

Program eTwinning má obrovský potenciál vzdelávať a kultivovať digitálne občianstvo v celej Európe a prostredníctvom digitálnych nástrojov využívaných v takomto vzdelávaní podporovať rozvoj spoločnosti a demokracie, pretože digitálne zručnosti sú potrebné v zamestnaniach, ale aj pre život, vzdelávanie, komunikáciu a účasť na dianí spoločnosti.

Foto: Zuzana Mészárosová

eTwinning pôsobí ako kompas na orientáciu v digitálnom svete i pre študentov Obchodnej akadémie v Leviciach, ktorí pracujú v eTwinningovom projekte @ctive @nd Digit@l Citizenship Dimensions spolu s talianskymi a rumunskými partnermi. Cieľom tohto projektu je viesť a motivovať študentov, aby sa stali nielen aktívnymi občanmi, ale aby si  hlavne rozšírili svoje obzory o digitálnom občianstve. Študenti premýšľajú a diskutujú so svojimi partnermi o zodpovednom e-občianstve, rôznorodými kolaboratívnymi aktivitami prostredníctvom nástrojov Web 2.0 sa zdokonaľujú v digitálnych právach, ale i  želanom  správaní sa online, rovnako ako k ich digitálnej skúsenosti. Takto vzdelávaní študenti sa môžu cítiť plnohodnotnými digitálnymi občanmi, ktorí sú zodpovední a prospešní sebe i spoločnosti.

Obzvlášť v dnešnej dobe je potrebné viesť  mladú generáciu k zodpovednému e-občianstvu a rozširovaniu si vedomostí, praktických zručností a kompetencií v oblasti digitálneho občianstva a eTwinning je jedna z najlepších ciest, ako správne vzdelávať mládež v tejto oblasti.

 

Text a foto: Zuzana Mészárosová

Súvisiace články

17.10.2017 13:21

Dokázali, že budúci ekonómovia vedia aj variť.

Prvý ročník Dni klobás a tradičných špecialít v Podhájskej bol úspešný aj pre žiakov Obchodnej akadémie v Šuranoch, ktorí si priniesli zo súťaží vzácne ocenia.
22.09.2017 18:13

Jesenné aranžovanie na OA Šurany

„ Príroda je sťa metamorfóza krás,“ povedal básnik. Súhlasíte? Ak nie, počas vychádzok sa o pravdivosti týchto slov presvedčte na vlastné oči.
17.01.2019 07:57

Úspechy žiakov Gymnázia Hansa Selyeho v európskej súťaži Nemčinár roka - Best in Deutsch

Gymnázium Hansa Selyeho tento rok už tretíkrát sa zapojilo do európskej online súťaže v nemeckom jazyku Best in Deutsch (Najlepší nemčinár). Súťaže sa zúčastňujú žiaci stredných škôl vo veku 15 – 19 rokov z rôznych krajín Európ...