Späť na zoznam
Školy
Autor: Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave
20.06.2018 15:30

Čítaj, aby si žil!

Dňa 14.júna 2018 sa v Rožňave konala konferencia venovaná čitateľskej gramotnosti.

Milióny detí v celej Európe začínajú strednú školu tak, že sú schopní čítať, ale nie dosť dobre na to, aby sa im darilo v škole. Ich čítaniu bránia prekážky, ktoré neraz nedokážu sami prekonať. S odbornou podporou však títo mladí ľudia môžu dosiahnuť dobrú až vynikajúcu úroveň čitateľskej gramotnosti. Úroveň čitateľskej gramotnosti však nemôžeme vnímať len z hľadiska školskej úspešnosti. Čitateľská gramotnosť je totiž celoživotnou kompetenciou, pretože čítanie každý človek využíva na sebarozvoj.

Keďže čitateľská gramotnosť je v rámci našich škôl dlhodobým problémom, Gymnázium P.J.Šafárika – P.J.Šafárik Gimnázium v Rožňave sa rozhodlo zapojiť do projektu Erasmus+,
do kľúčovej akcie KA2. Partnermi v projekte sú Gymnázium P.J.Šafárika – P.J.Šafárik Gimnázium v Rožňave, 10. Gymnázium "Ivan Supek" z Chrovátska, Štátna vedecká stredná škola z Talianska, Střední škola Náhorní z Českej republiky, Aquilonis s.r.o. z Chrovátska a Agentúra pre vzdelávanie a učiteľstvo z Chorvátska.

Projekt je zameraný na zlepšenie čitateľských zručností RSP čitateľov (t.j. zdráhajúcich sa a slabých čitateľov) tým, že sa im umožní prekonať nedostatok dôvery vo vlastné schopnosti, rovnako ako aj  nedostatok motivácie. Projekt ponúka inovatívny a komplexný prístup
k problému čitateľov RPS prostredníctvom svojich konečných výsledkov.

V snahe prezentovať niektoré projektové aktivity sa PaedDr. E. Szanyiová (koordinátorka projektu), Ing. T. Chocholová a Mgr. L. Kalinová rozhodli zorganizovať konferenciu. Konferencie sa zúčastnili učitelia slovenského jazyka i učitelia cudzích jazykov zo ZŠ a SŠ z KSK. Odbornú problematiku čitateľskej gramotnosti priblížili RNDr. M. Repovský (NÚCEM), Mgr. J. Rozenfeld, PhD. (Univerzita P. J. Šafárika, Košice), PaedDr. D. Gondová, PhD.(Trnavská univerzita) a Mgr. N. Kašiarová (metodička).

Súčasťou konferencie boli aj workshopy pre učiteľov, na ktorých organizátorky konferencie ponúkli zúčastneným nimi vytvorené projektové aktivity (napr. Knižná šifra, Lov na knihy, Literárna čajovňa a i.) zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Veríme, že projektové aktivity pomôžu učiteľom v rozvoji zručností potrebných na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov.

 

 

Súvisiace články

01.10.2018 19:16

ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA

„Škola plná života“ - s touto filozofiou sa začal nový školský rok 2018/2019 na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne pod vedením nového riaditeľa školy Mgr. Alojza Šutého.
04.07.2017 06:51

Učitelia rómskeho jazyka začnú používať inovované pedagogické dokumenty už v budúcom školskom roku

V rámci medzinárodného projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia sa zišli učitelia rómskeho jazyka na pracovnom stretnutí v Súkromnej pedagogickej a sociálnej ak...
29.03.2018 20:14

Študenti UMB nahliadli do logistického centra spoločnosti Amazon

Po úspešnej spolupráci na podujatí Zo školy na zimák - Univerzitný deň pracovných príležitostí dostali študenti Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici možnosť navštíviť nedávno otvorené Centrum reverznej logistiky spol...