Späť na zoznam
Školy
Autor: Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave
20.06.2018 15:30

Čítaj, aby si žil!

Dňa 14.júna 2018 sa v Rožňave konala konferencia venovaná čitateľskej gramotnosti.

Milióny detí v celej Európe začínajú strednú školu tak, že sú schopní čítať, ale nie dosť dobre na to, aby sa im darilo v škole. Ich čítaniu bránia prekážky, ktoré neraz nedokážu sami prekonať. S odbornou podporou však títo mladí ľudia môžu dosiahnuť dobrú až vynikajúcu úroveň čitateľskej gramotnosti. Úroveň čitateľskej gramotnosti však nemôžeme vnímať len z hľadiska školskej úspešnosti. Čitateľská gramotnosť je totiž celoživotnou kompetenciou, pretože čítanie každý človek využíva na sebarozvoj.

Keďže čitateľská gramotnosť je v rámci našich škôl dlhodobým problémom, Gymnázium P.J.Šafárika – P.J.Šafárik Gimnázium v Rožňave sa rozhodlo zapojiť do projektu Erasmus+,
do kľúčovej akcie KA2. Partnermi v projekte sú Gymnázium P.J.Šafárika – P.J.Šafárik Gimnázium v Rožňave, 10. Gymnázium "Ivan Supek" z Chrovátska, Štátna vedecká stredná škola z Talianska, Střední škola Náhorní z Českej republiky, Aquilonis s.r.o. z Chrovátska a Agentúra pre vzdelávanie a učiteľstvo z Chorvátska.

Projekt je zameraný na zlepšenie čitateľských zručností RSP čitateľov (t.j. zdráhajúcich sa a slabých čitateľov) tým, že sa im umožní prekonať nedostatok dôvery vo vlastné schopnosti, rovnako ako aj  nedostatok motivácie. Projekt ponúka inovatívny a komplexný prístup
k problému čitateľov RPS prostredníctvom svojich konečných výsledkov.

V snahe prezentovať niektoré projektové aktivity sa PaedDr. E. Szanyiová (koordinátorka projektu), Ing. T. Chocholová a Mgr. L. Kalinová rozhodli zorganizovať konferenciu. Konferencie sa zúčastnili učitelia slovenského jazyka i učitelia cudzích jazykov zo ZŠ a SŠ z KSK. Odbornú problematiku čitateľskej gramotnosti priblížili RNDr. M. Repovský (NÚCEM), Mgr. J. Rozenfeld, PhD. (Univerzita P. J. Šafárika, Košice), PaedDr. D. Gondová, PhD.(Trnavská univerzita) a Mgr. N. Kašiarová (metodička).

Súčasťou konferencie boli aj workshopy pre učiteľov, na ktorých organizátorky konferencie ponúkli zúčastneným nimi vytvorené projektové aktivity (napr. Knižná šifra, Lov na knihy, Literárna čajovňa a i.) zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Veríme, že projektové aktivity pomôžu učiteľom v rozvoji zručností potrebných na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov.

 

 

Súvisiace články

19.04.2017 13:26

V Prešove ocenili tých, čo rozumejú nadaným

Nadaní žiaci základných škôl z celého Slovenska sa v apríli zúčastnili celoslovenského finálového kola Logickej olympiády. Spomedzi viac ako 1800 intelektovo nadaných žiakov sa 100 víťazov školských kôl prebojovalo na celoslove...
23.04.2019 07:59

V duchu rómskych tradícií

Škola. Vychováva, vzdeláva. Pedagógovia vnášajú do životov svojich žiakov okrem iného i lásku k histórii, tradíciám a kultúre svojho národa.
20.03.2018 09:24

Vedomostná súťaž „Sociálno - politické otázniky"

Na Fakulte sociálnych vied, Katedre sociálnych služieb a poradenstva UCM v Trnave sa uskutočnila zaujímavá súťaž pod názvom „Sociálno - politické otázniky". Bola určená študentom stredných škôl v Slovenskej republike.