Späť na zoznam
Školy
Autor: Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
04.12.2019 10:09

CLASS WITHOUT WALLS – EDUCATION WITHOUT BOUNDARIES

Dva základné piliere fínskeho školstva, ktoré slúžia ako inšpirácia na naštartovanie zmien v našej škole. Projektový tím zložený z nadšencov odhodlaných ich uskutočniť sa zúčastnil štruktúrovaného kurzu Benchmarking – fínsky vzdelávací systém v hlavnom meste Fínska, v Helsinkách.

 • Projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie.
 • Školské vzdelávanie KA 101 Mobility jednotlivcov
 • Dôvera a zodpovednosť.
 •  Otázka, prečo práve Fínsko, má jednoznačnú odpoveď – fínske školstvo, spoločnosť a nízka miera korupcie sú ideálom, ktorému sa chceme priblížiť. Počas týždňa sme absolvovali množstvo zaujímavých rozhovorov s riaditeľmi základných a stredných škôl, tvorcami národných učebných osnov, učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a žiakmi. Nemenej inšpiratívne boli aj diskusie a výmeny príkladov dobrej praxe medzi ostatnými účastníkmi . Najväčším pozitívom kurzu bola otvorenosť a ochota našich fínskych kolegov nahliadnuť do svojej vlastnej kuchyne podeliť sa so skúsenosťami – dobrými aj zlými. 

  Čo nás najviac zaujalo? Menej je viac...

  V prvom rade to bola často spomínaná autonómnosť učiteľa a školy, dôvera v profesionalitu učiteľov a osobná zodpovednosť každého ohnivka v reťazi spoločnosti, či už riaditeľa školy, učiteľa, dieťaťa a jeho rodičov. Vo fínskej spoločnosti si každý uvedomuje svoju vlastnú zodpovednosť za svoj život a budúcnosť. Vo fínskej škole sa kladie dôraz na pocit spokojnosti a blaho žiakov a učiteľov. Je dôležité pomôcť tam, kde je to nutné, bez ohľadu na postavenie a spoločenský status. Bežná škola disponuje úžasne prepracovaným a fungujúcim systémom manažmentu, ktorý funguje v zmysle myšlienky: Menej je viac. Menej byrokracie, menej administratívnej záťaže a nedôvery k práci školského manažmentu a učiteľov. Školský systém vo Fínsku je flexibilný a schopný reagovať na inakosť žiakov a ich potreby. 

  Čo ďalej?

  Počas nasledujúceho obdobia nás čaká mnoho úloh a výziev, ktoré budú prelomové a veríme, že vďaka nim postupne zmeníme školu na miesto, kde sa budú naši žiaci cítiť aspoň tak dobre ako tí, ktorých sme mali možnosť vidieť vo fínskych školách. 

  Mgr. Štefan Tóth, riaditeľ školy
  Mgr. Katarína Mészárosová, koordinátorka projektu

  Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

  Súvisiace články

  14.02.2019 07:44

  Prešovskí školáci sa vybrali po stopách povestí a legiend mesta Košíce

  Žiaci základných škôl z Prešova spoznávali metropolu východného Slovenska – mesto Košice. Druhé najväčšie mesto na Slovensku navštívili Prešovčania prostredníctvom poznávacieho výletu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
  16.06.2017 08:32

  Súťažili sme ako olympionici už po 7. raz!

  1.jún 2017-  Olympijský festival Slovenska  - bol oslavou Dňa detí a súčasne olympijskej myšlienky Pieere de Coubertina: „najdôležitejšie na olympijských hrách nie je zvíťaziť, ale zúčastniť sa…“ To si zobrali k srdcu aj naši ž...
  30.04.2018 08:56

  Keď chcete uplatniť zásadu vedeckosti, zorganizujte exkurziu vo vedeckej inštitúcii

  Ak chcete vo vyučovacom procese napredovať, musíte uplatňovať zásadu vedeckosti, pretože veda vždy bola, je a bude v popredí rozvoja vedomostí z odborných predmetov.