Späť na zoznam
Školy
Autor: Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
04.12.2019 10:09

CLASS WITHOUT WALLS – EDUCATION WITHOUT BOUNDARIES

Dva základné piliere fínskeho školstva, ktoré slúžia ako inšpirácia na naštartovanie zmien v našej škole. Projektový tím zložený z nadšencov odhodlaných ich uskutočniť sa zúčastnil štruktúrovaného kurzu Benchmarking – fínsky vzdelávací systém v hlavnom meste Fínska, v Helsinkách.

 • Projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie.
 • Školské vzdelávanie KA 101 Mobility jednotlivcov
 • Dôvera a zodpovednosť.
 •  Otázka, prečo práve Fínsko, má jednoznačnú odpoveď – fínske školstvo, spoločnosť a nízka miera korupcie sú ideálom, ktorému sa chceme priblížiť. Počas týždňa sme absolvovali množstvo zaujímavých rozhovorov s riaditeľmi základných a stredných škôl, tvorcami národných učebných osnov, učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a žiakmi. Nemenej inšpiratívne boli aj diskusie a výmeny príkladov dobrej praxe medzi ostatnými účastníkmi . Najväčším pozitívom kurzu bola otvorenosť a ochota našich fínskych kolegov nahliadnuť do svojej vlastnej kuchyne podeliť sa so skúsenosťami – dobrými aj zlými. 

  Čo nás najviac zaujalo? Menej je viac...

  V prvom rade to bola často spomínaná autonómnosť učiteľa a školy, dôvera v profesionalitu učiteľov a osobná zodpovednosť každého ohnivka v reťazi spoločnosti, či už riaditeľa školy, učiteľa, dieťaťa a jeho rodičov. Vo fínskej spoločnosti si každý uvedomuje svoju vlastnú zodpovednosť za svoj život a budúcnosť. Vo fínskej škole sa kladie dôraz na pocit spokojnosti a blaho žiakov a učiteľov. Je dôležité pomôcť tam, kde je to nutné, bez ohľadu na postavenie a spoločenský status. Bežná škola disponuje úžasne prepracovaným a fungujúcim systémom manažmentu, ktorý funguje v zmysle myšlienky: Menej je viac. Menej byrokracie, menej administratívnej záťaže a nedôvery k práci školského manažmentu a učiteľov. Školský systém vo Fínsku je flexibilný a schopný reagovať na inakosť žiakov a ich potreby. 

  Čo ďalej?

  Počas nasledujúceho obdobia nás čaká mnoho úloh a výziev, ktoré budú prelomové a veríme, že vďaka nim postupne zmeníme školu na miesto, kde sa budú naši žiaci cítiť aspoň tak dobre ako tí, ktorých sme mali možnosť vidieť vo fínskych školách. 

  Mgr. Štefan Tóth, riaditeľ školy
  Mgr. Katarína Mészárosová, koordinátorka projektu

  Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

  Súvisiace články

  31.05.2017 08:30

  Nadané deti vyrobili pamätné medaily 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Prešov

  V roku 2017 si metropola Šariša, mesto Prešov,  pripomína 770. výročie prvej písomnej zmienky. Tá pochádza z roku 1247 a je ňou listina uhorského kráľa Belu IV., v ktorej sa spomína Prešov ako „Epuries“. Nadaní školáci z Klubu ...
  14.05.2017 10:58

  Vytvorte si mapu, akú potrebujete!

  Nuž, popravde povedané, našincovi stačia tie z gúglu, v horšom prípade máme doma školský atlas z čias pionierov a iskričiek. Niektorí dokážu nájsť aj nejaké vychytávky – napr. katastrálnu. Sú však aj takí, ktorí si ju vedia sam...
  12.02.2020 18:05

  Jubilujúca ACVČ SR má už 20 rokov.

  Z príležitosti tohto jubilea sa konala 29. 1. 2020 konferencia 20 rokov Asociácie CVČ SR. Je členom