Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
22.05.2017 09:47

Ďalší ročník projektu Botanikiáda sa bude venovať rastlinným privandrovalcom

V termínoch 17., 24. a 31. mája 2017 sa v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach uskutočnia turnusy regionálneho kola projektu Botanikiáda. Projekt vznikol pred 8 rokmi a je venovaný žiakom piateho ročníka a učiteľom biológie na základných školách v prešovskom a košickom kraji. Projekt je zameraný na podporu motivácie pri štúdiu prírodovedných predmetov hravou formou v prostredí botanickej záhrady.

Foto:  Mgr. Mária Hrehová, PhD.

„Žiaci budú počas dňa rozdelení do skupín, v ktorých sa budú presúvať po jednotlivých stanovištiach a plniť problémové úlohy. Úlohy na jednotlivých stanovištiach budú rôznorodé, budeme sa venovať vodným rastlinám, drevinám, či lúčnym rastlinám, ale mnohé z týchto zadaní budú tento rok viesť k takzvaným rastlinným privandrovalcom. Nejde nám o to, aby žiaci prišli do botanickej záhrady s mnohými encyklopedickými vedomosťami, skôr chceme docieliť, aby sa tu naučili nové poznatky, aby ich tieto poznatky zaujali a mohli na nich stavať a rozvíjať ich," informuje odborná pracovníčka Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach RNDr. Andrea Fridmanová, PhD., koordinátorka projektu.

Aj tento rok organizátori projektu pripravili pre žiakov zábavno-informačný materiál vo forme pexesa, z ktorého sa môžu viac dozvedieť o skupinách rastlín, ktorým je venovaný tento ročník Botanikiády.

„Aj keď ide o pomerne rozsiahlu a komplikovanú problematiku, snažili sme sa ju spracovať jednoduchým a pre túto cieľovú skupinu pochopiteľným spôsobom. Okrem iného sme na to využili práve formu pexesa, ktoré nemá len čisto zábavnú formu, ale spôsobom spracovania sme sa snažili do hry vložiť aj možnosť edukácie. Pexeso je venované privandrovalcom, teda rastlinám, ktoré nepochádzajú z nášho územia, ale počas mnohých rokov sa tu udomácnili. Obrázky rastlín v pexese sú buď na zelenom alebo červenom podklade a tým môžu hráči odlíšiť dve skupiny rastlín. Obrázky na zelenom podklade patria rastlinám, ktoré nazývame kultúrne, sú to buď ozdobné rastliny alebo úžitkové. Obrázky na červenom podklade patria druhom, ktoré voláme invázne. Sú to rastliny, ktoré sa veľmi dobre a rýchlo rozmnožujú, vedia prežívať aj v nepriaznivých podmienkach a nemajú prirodzených nepriateľov. Pretože vytláčajú pôvodné rastliny z ich ekosystémov, stávajú sa nebezpečnými a je potrebné obmedzovať ich rozširovanie," vysvetľuje RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.

 

Počas regionálneho kola čaká na pedagógov osobitný program, počas ktorého sa taktiež dozvedia nové informácie z oblasti inváznych a kultúrnych rastlín. Okrem iných benefitov, každá škola získa ako dar aj skupinu rastlín pre ďalšie pestovanie. Rovnako ako v ostatných rokoch, je aj tentokrát projekt  Botanikiáda zabezpečený zo zdrojov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach a realizuje sa aj vďaka podpore partnerov. „Naša veľká vďaka pri realizácii ôsmeho ročníka Botanikiády patrí spoločnosti Zeocem Bystré, Slovenskej botanickej spoločnosti SAV, spoločnosti Labaš, s.r.o. a Správe mestskej zelene v Košiciach", dodáva RNDr. Andrea Fridmanová, PhD. 

 

Text a foto: Mgr. Mária Hrehová, PhD.

Galéria

Súvisiace články

20.11.2018 16:54

Študenti v Banskej Bystrici sa o štúdium prevádzky dopravy zaujímajú

Študenti nadstavbového štúdia mali možnosť vypočuť si aktuálne problémy dopravcov z praxe vďaka prednáškam zástupcov ČESMAD Slovakia. Okrem toho sa dozvedeli viac o mýtnom systéme a Dohovore TIR.
13.07.2017 11:48

Súkromná spojená škola SEZ Krompachy opäť v Londýne

Od septembra 2016 sme pracovali na  projekte Erasmus+ s názvom Get Better Opportunities With Foreign Work Experience. Projekt prebehol podľa plánu. Kandidáti absolvovali pohovory v septembri 2016 a na základe výberového konania...
27.03.2018 10:09

Základná škola Laborecká má nový bezbariérový vstup

Základná škola Laborecká v Humennom má nový bezbariérový vstup. Škole sa ho podarilo vybudovať vďaka prostriedkom z dotácie v rámci projektu odstránenia bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím.