Späť na zoznam
Školy
Autor: Gymnázium Hansa Selyeho s vjm Komárno
09.05.2018 14:54

Deň angličtiny na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne

Na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne sme privítali divadelnú skupinu the Bear Educational Theatre v rámci Dňa angličtiny.

Študenti Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne aktívne sledujú divadelnú skupinu the Bear Educational Theatre v rámci Dňa angličtiny.

Dňa 5.apríla 2018 sme mali to potešenie privítať na našej škole, na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne, divadelnú skupinu the Bear Educational Theatre v rámci Dňa angličtiny.

The Bear Educational Theatre je divadlo so sídlom v Prahe, ktorého náplňou je priblížiť žiakom anglický jazyk prostredníctvom interaktívnych vzdelávacích predstavení a tvorivých dielní (workshopov). Predstavenia sú zostavené profesionálnymi hercami/učiteľmi pochádzajúcimi nielen z Veľkej Británie, ale aj z iných kútov sveta. Zakladateľom divadla bol v roku 1994 David Fisher, ktorého sme mali tú česť privítať osobne na našej škole spolu so svojou kolegyňou Andreou Barabás. The Bear Educational Theatre získalo v roku 2004 ocenenie EU Label prize za inovatívny prínos v jazykovom vzdelávaní od Ministerstva školstva ČR a Európskej agentúry Sokrates.

Žiaci mali možnosť vidieť štyri predstavenia v aule našej školy. Prvé predstavenie pod názvom Cestovateľská show (The Travel Show) si pozreli žiaci prímy, sekundy a tercie. Išlo o predstavenie, v ktorom nás zaľúbenci previedli Anglickom v snahe priblížiť nám jeho skvosty, ale aj zvyky a tradície. Na konci predstavenia úlohou žiakov bolo hlasovať o tom, či si má hlavná hrdinka z Čiech zobrať za manžela hlavného hrdinu Angličana, berúc do úvahy kultúrne a jazykové rozdiely.

Ďalšie tri predstavenia boli pre žiakov od kvarty po septimu a od prvého ročníka až po štvrtý ročník. Išlo o rovnaké predstavenia pod názvom Dejiny anglickej literatúry (The History of English Literature). V tomto predstavení nám herci predstavili pár najznámejších mien anglickej literatúry a ich diela. V podstate nás previedli dejinami literatúry, stručne nám predstavili život autorov a vtipným zahraním najdôležitejších diel žiakom pomohli získať prehľad a diela si dobre zapamätať. Boli to skvosty anglickej literatúry, diela, o ktorých sa žiaci učia nielen na hodinách anglického jazyka, ale ktoré majú v učebných osnovách, a ktoré čítajú a rozoberajú na hodinách slovenského, na našej škole aj maďarského jazyka. Predstavenie bolo nielen vtipné, ale aj nesmierne náučné a užitočné, a to nielen pre maturantov. Žiaci si pozreli príbeh o Beowulfovi, Ženu z Bath od Geoffreyho Chaucera. Od Shakespeara to bol Othello, Macbeth, Sen noci Svätojánskej. Obecenstvo malo možnosť zborovo si zahrať najznámejšiu časť z Rómea a Júlie. Ďalej nám predstavili básnikov 17.–18.storočia a pár ich básni, sestry Bronteové a zdramatizovali Búrlivé výšiny. Nakoniec si  pomocou kvízu overili poznatky získané počas predstavenia a taktiež sa stručne zamerali aj na amerických autorov a ich diela. Toto 60 minútové predstavenie bolo zábavné, dynamické, interaktívne, využívajúce inovatívne metódy vo výučbe a jeho cieľom bolo žiakov motivovať k tomu, aby si neskôr vzali do rúk knihu a sami si prečítali aspoň niektoré zo zahratých diel. Posledné slová Davida Fishera boli: „Čítajte! Čítajte hodnotnú literatúru. V knihách je ukrytá krása slova. Nemám nič proti Facebooku, ale vy dokážete viac, ako prečítať LOL a podobné odkazy."

Na záver by som len chcela dodať, že predstavenia mali obrovský úspech u našich žiakov. Aula burácala smiechom, potleskom a ováciami. Ak zoberieme do úvahy, že celé predpoludnie sme strávili v dobrej nálade, uvoľnenej atmosfére, a k tomu ešte počúvajúc  anglicky hovoriacich hercov, kde sme z výrazov tvárí mohli vyčítať, že žiaci skutočne všetkému bez rozmýšľania rozumejú, išlo skutočne o úspech. Žiaci odchádzali nabití energiou a s úsmevom na tvári a so slovami: „Bolo to ako stand-up comedy."

Pred štyrmi rokmi, keď sme naposledy hostili The Bear Educational Theatre, naši vtedajší žiaci prímy boli natoľko nadšení a plní entuziazmu, že odchádzali s prísľubom, že sa stanú najlepšími žiakmi anglického jazyka na škole. A ich nadšenie vidíme aj teraz, keď sú v kvarte. Vivien Kucsora, žiačka kvarty, skončila v tomto školskom roku prvá na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku. Bence Bánki, ktorý bol vtedy žiakom 1.ročníka (teraz je žiakom 4.ročníka), taktiež získal prvenstvo na okresnom kole a bol tretí na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku.

Ktovie ako ovplyvní terajšie predstavenie osudy našich žiakov? Dúfajme, že ich nadšenie pretrvá ešte dlho a my sa opäť budeme tešiť nielen z ich úspechov, ale hlavne z ich radosti z čítania dobrých hodnotných kníh.

Na záver by som sa chcela poďakovať the Bear divadlu za tento úspešný deň, vedeniu školy za dôveru a organizačnú pomoc a v neposlednom rade rodičom žiakov, ktorí finančne podporili tento projekt.

Alena Hevesi Petruf, učiteľka anglického jazyka

Súvisiace články

15.12.2017 18:44

Nové nariadenie vlády pomôže menšinovým školám

Vláda SR na svojom včerajšom rokovaní schválila nové znenie nariadenia vlády, ktorým sa zlepšuje financovanie škôl, kde sa deti učia jazyk národnostnej menšiny alebo sa vzdelávajú v jazyku národnostnej menšiny.
14.01.2019 10:09

Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne opäť v súťaži Best in English

Best in English je medzinárodná súťaž pre študentov stredných skôl a gymnázií vo veku 15-19 rokov. Prebieha v stanovený deň online na celom svete, pod záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Českej republiky....
22.12.2018 18:31

Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou v aranžovaní „Vianočné inšpirácie“

Dňa 13.12.2018 sa uskutočnil na pôde našej školy – Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice, 9. ročník celoslovenskej súťaže v aranžovaní kvetín pod názvom „ Vianočné inšpirácie“.