Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
16.10.2018 19:44

Deň Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach

Tak ako po minulé roky, aj tento rok môžeme konštatovať, že 8. ročník Dňa Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach sa zaradil medzi úspešné ročníky. S priebehom akcie boli spokojní nielen pedagógovia a študenti našej školy, ale aj široká verejnosť, ktorá opäť získala nové vedomosti a informácie v oblasti starostlivosti o vlastné zdravie.

Tento ročník sa oproti predchádzajúcim ročníkom odlišoval zaradením stánku s virtuálnou realitou, kde si záujemcovia mohli pozrieť jednotlivé systémy ľudského tela. Deň si mohli spríjemniť aj ochutnávkou bylinkových čajov, tradične mätového a medovkového,  novinkou bol rakytníkový čaj, ktorý má blahodárne účinky na imunitný systém. Záujemcovia takto ochutnali spolu 50 l čaju.

 

 

 

Merali sme aj hladinu krvného cukru, celkovo bolo uskutočnených  405 meraní a rovnaký počet záujemcov si nechalo vyšetriť krvnú skupinu.  Veľký záujem sme zaznamenali aj o ukážky prvej pomoci, v tento deň sme zrealizovali 97 ukážok. O vyšetrenie percentuálneho a viscerálneho podielu  tuku v organizme prejavilo záujem 135 návštevníkov akcie. Merania krvného tlaku boli realizované u 253 záujemcov. Naši študenti zo študijného odboru masér pod vedením vyučujúcich vykonali 250 masáží, 30 zábalov a 40 kineziotejpingov. Verejnosť zaujali aj informácie o pripravovanom dobrovoľníctve, ktoré sa bude realizovať v rámci spolupráce s Nemocnicou Š. Kukuru - Nemocnicou novej generácie 
v Michalovciach.

Všetkým účastníkom ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník tejto obľúbenej akcie.


Autor: Mgr. Jana Gažíková, jazyková korekcia: Mgr. Stanislava Markovičová

Súvisiace články

19.07.2017 08:30

Letná environmentálna škola v ZŠ J. G. Tajovského v Senci

S podporou vedenia mesta Senec sa aj v tomto školskom roku uskutočnila  LEŠ, ktorej sa zúčastnilo 25 detí. Témou tohto ročníka bolo hospodárenie s odpadom.
27.10.2017 14:00

Naštartujte svoju kariéru cez štipendijný program

Teplička nad Váhom – V školskom roku 2017/2018 ponúka spoločnosť Kia Motors Slovakia študentom univerzít a stredných škôl možnosť zapojiť sa do štipendijného programu. Minulý školský rok absolvovalo program šesť študentov stred...
22.09.2017 18:13

Jesenné aranžovanie na OA Šurany

„ Príroda je sťa metamorfóza krás,“ povedal básnik. Súhlasíte? Ak nie, počas vychádzok sa o pravdivosti týchto slov presvedčte na vlastné oči.