Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
16.10.2018 19:44

Deň Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach

Tak ako po minulé roky, aj tento rok môžeme konštatovať, že 8. ročník Dňa Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach sa zaradil medzi úspešné ročníky. S priebehom akcie boli spokojní nielen pedagógovia a študenti našej školy, ale aj široká verejnosť, ktorá opäť získala nové vedomosti a informácie v oblasti starostlivosti o vlastné zdravie.

Tento ročník sa oproti predchádzajúcim ročníkom odlišoval zaradením stánku s virtuálnou realitou, kde si záujemcovia mohli pozrieť jednotlivé systémy ľudského tela. Deň si mohli spríjemniť aj ochutnávkou bylinkových čajov, tradične mätového a medovkového,  novinkou bol rakytníkový čaj, ktorý má blahodárne účinky na imunitný systém. Záujemcovia takto ochutnali spolu 50 l čaju.

 

 

 

Merali sme aj hladinu krvného cukru, celkovo bolo uskutočnených  405 meraní a rovnaký počet záujemcov si nechalo vyšetriť krvnú skupinu.  Veľký záujem sme zaznamenali aj o ukážky prvej pomoci, v tento deň sme zrealizovali 97 ukážok. O vyšetrenie percentuálneho a viscerálneho podielu  tuku v organizme prejavilo záujem 135 návštevníkov akcie. Merania krvného tlaku boli realizované u 253 záujemcov. Naši študenti zo študijného odboru masér pod vedením vyučujúcich vykonali 250 masáží, 30 zábalov a 40 kineziotejpingov. Verejnosť zaujali aj informácie o pripravovanom dobrovoľníctve, ktoré sa bude realizovať v rámci spolupráce s Nemocnicou Š. Kukuru - Nemocnicou novej generácie 
v Michalovciach.

Všetkým účastníkom ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník tejto obľúbenej akcie.


Autor: Mgr. Jana Gažíková, jazyková korekcia: Mgr. Stanislava Markovičová

Súvisiace články

03.05.2017 10:15

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu v plnom prúde

Pätnásť slovenských stredných škôl sa zapojilo do nového vzdelávacieho programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, ktorý je realizovaný Informačnou Kanceláriou Európskeho parlamentu v spolupráci s Academia Istropolitana ...
24.10.2017 15:00

ZMOS: Riaditelia škôl môžu predĺžiť jesenné prázdniny, ale nie bezdôvodne

BRATISLAVA - Základné a stredné školy môžu predĺžiť jesenné prázdniny, a to výlučne zo závažných najmä organizačných a prevádzkových dôvodov. Ako informoval hovorca a tajomník rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska Mic...
19.07.2017 08:30

Letná environmentálna škola v ZŠ J. G. Tajovského v Senci

S podporou vedenia mesta Senec sa aj v tomto školskom roku uskutočnila  LEŠ, ktorej sa zúčastnilo 25 detí. Témou tohto ročníka bolo hospodárenie s odpadom.