Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
12.07.2017 09:21

Deň zdravej výživy na SZŠ v Michalovciach

Koncom júna 2017 sa na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach uskutočnil

Foto: Mgr. Jana Poľašková

Akcia bola pokračovaním a vyvrcholením Svetového dňa zdravej výživy, ktorý si škola pripomenula 16. októbra 2017. Zúčastnili sa jej žiaci I. II. a III. ročníka pod vedením triednych učiteľov.

Cieľom akcie bola propagácia zdravej výživy dospievajúcich, ochutnávka zdravých koláčov z ovocia a zeleniny, ale predovšetkým propagácia pohybovej aktivity u mladých.

Program pozostával z 5 častí.  Dve aktivity boli zamerané na relax a odbúranie stresu  –ENKAUSTIKA (maľovanie voskom) a CARVING (vyrezávanie z ovocia a zeleniny) pod vedením skúsených pedagógov. Ochutnávka koláčov z ovocia a zeleniny, ktoré pripravili študenti 1. až 3. ročníka SZŠ prebiehala v spoločenskej miestnosti. K ochutnávke prispeli aj pekárenské a mliekarenské spoločnosti.  Počas ochutnávky mohol každý účastník dať hlas triede, ktorej pripravené koláče mu chutili najviac. Za najlepšie pripravený prezentačný stôl boli žiaci v závere dňa odmenení sladkou odmenou. Ďalšie tri časti tohto dňa patrili športu na školskom dvore, kde sa za príjemného počasia konali pohybové aktivity, napr. kruhový tréningthajský box alebo MMA, pod vedením skúsených trénerov. Žiaci si ich mali možnosť aj vyskúšať. Tento deň bol pre všetkých veľmi prínosný a motivujúci aj v súvislosti s nadchádzajúcimi letnými prázdninami, ktoré môžeme stráviť príjemným oddychom a rôznymi športovými aktivitami.                   

Organizačný tím akcie - Mgr. E. Bobiková a PhDr. G. Jenčiková - ďakuje vedeniu školy, všetkým zúčastneným a sponzorom za sponzorské dary, bez ktorých by dané podujatie nebolo možné uskutočniť.

Autor: SZŠ

Súvisiace články

04.06.2018 14:59

ASŠŠZS: Na zmeny nečakáme, ale proaktívne ich navrhujeme (k novele Školského zákona)

Už len do zajtra môže verejnosť pripomienkovať návrh novely Školského zákona, voči ktorému už mesiac Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska sformulovala zásadné pripomienky. V súčasnosti návrh novely kritizuj...
06.04.2018 08:56

Zrekonštruovanú škôlku odovzdali do užívania za prítomnosti ministrov

Zrekonštruovanú budovu materskej školy v obci Vojany v Michalovskom okrese vo štvrtok odovzdali do užívania za prítomnosti ministrov životného prostredia Lászlóa Sólymosa a dopravy Árpáda Érseka (obaja Most-Híd). Aj to bol jede...
24.12.2017 18:22

Ako vyučujeme a ako sa učíme angličtinu metódou CLIL – na Priemyslovke v  Novom Meste  nad Váhom

Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom sa od decembra 2016 stala súčasťou medzinárodného projektu Erasmus+, projektu v oblasti jazykového vzdelávania: „Ako vyučujeme a ako sa učíme angličtinu“ (How We Teach And Learn...