Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
06.06.2017 10:00

eTwinning aktívny i na konci školského roka

Blížiaci sa koniec školského roka sa prejavuje i v programe eTwinning, kedy učitelia šturmujú vo svojej projektovej práci, aby dokončili aktivity v projektoch so svojimi európskymi partnermi. Mnohí práve v tomto období žiadajú o udelenie Certifikátu kvality za svoj projekt. Niektorí učitelia využili možnosť prihlásiť sa do celoslovenskej súťaže o najlepší projekt eTwinning. Výsledky tejto prestížnej národnej súťaže budú známe 8. júna.

Foto: Zuzana Mészárosová

Kampaň eTwinning pokračuje Online pátraním, online hrou, ktorá sa začala v apríli a do ktorej sa môžu zapojiť všetci realizátori programu eTwinning a vyhrať ceny. Hra je súčasťou témy programu eTwinning na rok 2017, ktorou je „inklúzia" a ktorá vychádza z výzvy Európskej komisie na posilnenie spolupráce vo vzdelávaní a odbornej príprave do roku 2020, „Erasmus+ Stratégia začlenenia a rozmanitosti v oblasti mládeže". Hru  žiaci nájdu na tomto linku: http://www.etwinningquest.net/

eTwinning podporuje iniciatívu „MOVE2LEARN, LEARN2MOVE", v ktorej pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus ponúka Európska komisia mladým ľuďom nové príležitosti na cestovanie a objavovanie Európy. Prostredníctvom tejto iniciatívy budú mať mladí ľudia zapojení do vzdelávacích projektov možnosť cestovať v rámci Európy a prípadne sa stretnúť so svojimi európskymi projektovými partnermi. Očakáva sa, že 5000 až 6000 študentov v Európe získa  cestovný lístok.

Veľmi vítaná je spolupráca medzi programom eTwinning a „Priateľmi programu eTwinning", cieľom ktorej je ponúkať zmysluplné materiály pre učiteľov, vymieňať si osvedčené postupy a šíriť výsledky projektov. Priateľmi programu eTwinning sú Better Internet for Kids, COFACE Families-Europe, Eco-Schools, EDF, ESHA, EUROCLIO, Peace Jam, RAN centre of excellence, SALTO Youth, Science in Schools, Scientix, Terre des Hommes. Sú to neziskové organizácie a iniciatívy, ktoré aktívne pôsobia na poli vzdelávania, práv detí, vedy, začlenenia a ktoré spolupracujú s programom eTwinning a poskytujú si vzájomnú podporu. Priatelia programu eTwinning poskytujú cenný obsah súvisiaci s ich prácou, ktorý by sa mohol využiť v triede pri realizácii činností založených na spolupráci. Tiež je to veľká šanca pre učiteľov zdokonaliť si zručnosti a vedomosti, pretože môžu z tohto priateľstva profitovať prostredníctvom príležitostí na  profesionálny rozvoj. Pre školy to môže byť príležitosť spojiť sa s relevantnými organizáciami, prispieť k tvorbe rozvojového plánu školy a zabezpečiť si väčšiu viditeľnosť na miestnej, národnej a európskej úrovni.

eTwinning, tvorivý moderný projekt podporujúci európsky rozmer vzdelávania je tu  pre žiakov i ich učiteľov a prichádza  neustále s novými ponukami na vzdelávanie a výzvami, ktoré sa podieľajú na rozvoji spolupráce európskych škôl vo vzdelávaní.

 

Text a foto: Zuzana Mészárosová

Súvisiace články

25.12.2017 18:48

ROBOHRANIE 2018 – musíte byť pri tom

Začiatok roka 2018 bude opäť patriť mladým šikovným ľuďom, ktorí okrem základných školských povinností baví robiť aj niečo navyše, sú zvedaví, tvoriví a plní nápadov. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univ...
02.07.2019 09:08

Klub nadaných detí prežil parádny školský rok

Vzácni a celebritní hostia, množstvo super aktivít a hlavne stretnutí najmenších absolvoval Klub nadaných detí v Prešove v školskom roku 2018/2019. Prejdite sa s nami jednotlivými stretnutiami.
25.10.2017 18:32

Mladí vedci vyrazili do škôl

Slovenská akadémia vied spustila projekt, ktorý vytiahol mladých vedcov z laboratórií či knižníc a preniesol ich k študentom na školy. Na hodine dejepisu, chémie a fyziky nahradil učiteľa mladý vedec, ktorý si pripravil vyučova...