Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
18.04.2018 09:23

eTwinning Multilateral Seminar - Coding and Robotics - Lisbon 12-14th April 2018

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba".

eTwinning vám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko. eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

Program eTwinning je spoločenstvo škôl, do ktorého je zapojených takmer 280 000 učiteľov z celej Európy, financované Európskou komisiou ako súčasť programu Erasmus+. Európska sieť škôl (EUN) riadi okrem iného aj Centrálnu podpornú službu (CSS) programu eTwinning. CSS riadi národné podporné strediská - NSS. Na Slovensku sa NSS nazýva Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl a je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline.

Európska sieť škôl (EUN) je sieťou 31 ministerstiev školstva v Európe zameranou na inováciu vzdelávania na európskej úrovni. Európska sieť škôl, ako najväčší medzinárodný „mozgový trust", riadi kľúčové európske služby vo vzdelávaní, vrátane CSS programu eTwinning, v mene Európskej komisie, členských ministerstiev školstva a priemyselných partnerov.

Platforma eTwinning ponúka učiteľom možnosť stretávať sa a spolupracovať na školských projektoch, v špeciálnych záujmových skupinách a online fórach. Ponúka tiež profesionálny rozvoj prostredníctvom online vzdelávacích aktivít zameraných na kooperačné zručnosti a používanie technológií.
eTwinning umožňuje:

  • nájsť európsku partnerskú školu
  • s partnerskou triedou naplánovať triedny projekt podľa vášho výberu, alebo sa pridať do už existujúceho projektu ako ďalší partner
  • spolupracovať v chránenej virtuálnej učebni "TwinSpace "
  • zúčastňovať sa seminárov a konferencií po celej Európe a spoznávať nových kolegov
  • zúčastňovať sa on-line kurzov
  • použiť učebné materiály eTwinning vo výučbe
  • získať národnú a európsku značku kvality eTwinning
  • získať uznanie a vecné aj finančné ceny v národnej a európskej súťaži

Seminár s témou Coding and robotics v Lisabone sa venoval kódovaniu, programovaniu a robotike na vyučovaní v základnej až po strednú školu.

Na stretnutí v Lisabone , ktoré sa konalo v hoteli Olais Park sa stretlo viac ako 80 účastníkov- učiteľov z celej Európy.

Portugalskí kolegovia si pre nás pripravili zaujímavý program. V prvý deň  sme sa mohli oboznámiť s prácou učiteľov z Nórska, Poľska, Portugalska, ktorí nám predviedli v rámci prezentácie ukážok dobrej praxe využívanie kódovania, programovania a robotiky na hodinách vyučovania v škole. V rámci stretnutia sme absolvovali zaujímavé aktivity pri vzájomnom poznávaní sa a vytváraní skupín k ďalšej práci a tvorbe projektu, ktorý vznikol pri tejto príležitosti v Lisabone.

Aktivity boli veľmi inovatívne a zaujímavo riešené. Napríklad využívanie QR kódov, práce s puzzle, nástroja Kahoot. Každý účastník dostal svoje číslo, pod ktorým vystupoval pri riešení úloh a zadávania riešení v projekte na ploche TwinSpace.

Prácu na projekte eTwinning Multilateral Seminar - Coding and Robotics - Lisbon 12-14th April 2018 sme si preskúšali a ďalšie dva dni sme krok za krokom od zadávania názvu projektu, témy, veku žiakov, kontaktov, využívania nástrojov, foriem hodnotenia práce vytvárali svoje projekty s novými partnermi.  Veľmi zaujímavou časťou boli dva workshopy , ktoré priblížili kódovanie, programovanie a robotiku v praxi. Venované boli novým nástrojom ako napríklad Scratch, Microbot, Storyboard, Educaplay a mnoho iných.

Dôležitou súčasťou stretnutia v Lisabone boli aj sprievodné podujatia a to návšteva historického centra Lisabonu. Portugalskí učitelia nám pripravili zaujímavú turistiku po samotnom centre na turistických autíčkach aj so sprievodcom. Ten nám vyrozprával zaujímavé momenty z histórie Lisabonu, poukazoval krásne miesta.

Absolvovali sme záverečnú gala večeru, kde sme mali možnosť spoznať  Fado- jeho históriu, myšlienku a vypočuť si jeho zvuk. Večera sa konala v centre Lisabonu v prenádhernom mieste Casa de Alentejo.  

Som rada, že som sa mohla ako jedna zo štyroch účastníkov za Slovensko zúčastniť tohto seminára v Lisabone a veľa nového sa naučiť. Teším sa na nové nástroje, programy a kódovanie v rámci môjho ďalšieho vyučovania či už na hodinách informatiky alebo na iných predmetoch. Stretnutie s učiteľmi z celej Európy bol pre mňa prínosom nielen v oblasti mojej profesie a môjho rozvoja v tejto oblasti ale aj v rámci nadviazania nových kontaktov, spoznávania a rozvíjania si cudzieho jazyka, či iných tradícií a kultúr. 

PaedDr. Eva Raffajová
Základná škola Ľubica

Súvisiace články

29.06.2017 10:07

Žiaci v piatok dostanú vysvedčenia

BRATISLAVA  - Žiaci v základných a stredných školách v piatok 30. júna dostanú od svojich triednych učiteľov koncoročné vysvedčenia. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa ministerstva školstva Ivana Skokanová, v piatok 30. jú...
25.02.2019 08:28

Autistické deti netreba oddeľovať, rozumejú si so všetkými

Obyčajný deň. Január a pár stupňov nad nulou a my, škôlkári z MŠ Bernolákova, sme vonku na slnečnej strane školy. Hráme sa známu pohybovú hru "Na húsky", keď prichádzajú oni.
14.10.2019 11:04

Nie iba spomienky, ale aj skutočnosť a niečo pre budúcnosť

Keď príde životné jubileum, tak táto skutočnosť nás nabáda k tomu, aby sme bilancovali, čo nám priniesol čas a život v ňom. Život to nie je iba prechádzanie rokov, ale aj obohacovanie životných skúseností a pracovných myšlienok...