Späť na zoznam
Školy
Autor: Indícia n.o.
05.11.2018 11:50

Indícia Roadshow už po 14.-krát inšpirovala školy po celom Slovensku

Tím Indície n.o. spolu s hosťami sa v októbri už po štrnásty krát vydal do slovenských miest, aby priniesol učiteľom a riaditeľom škôl inšpiráciu a motiváciu na zlepšovanie každodenného vyučovania. Odborníci navštívili 6 miest, kde pred stovkami účastníkov prezentovali desiatky zaujímavých príspevkov.

„Náš vzdelávací systém potrebuje prejsť veľkými zmenami, aby zodpovedal potrebám súčasnej doby. My v Indícii veríme na zmenu zdola. A aj preto organizujeme toto motivačné podujatie, aby sme ukázali čo najväčšiemu počtu ľudí, aký je rozdiel medzi dobrým a zlým vzdelávaním a ako sa to dobré dá realizovať na našich školách bez toho, aby sme čakali na reformu z ministerstva," doplnil Peter Halák.

Tohtoročná Indícia Roadshow priniesla prednášky o tom, čo sú rozhodujúce faktory pre úspech učiteľa, fungovanie školy a pre napredovanie žiakov. Predstavila manuál k reformnému dokumentu Učiace sa Slovensko a tiež praktické ukážky, ako sa dá vzdelávať inak, napríklad v prírodovedných predmetoch, informatike či v občianskej náuke. Naše poďakovanie za úspešnú Roadshow patrí všetkým účastníkom, prezentujúcim a tiež partnerom, ktorými boli Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Orange, časopis Dobrá škola, Učiteľské noviny, CEP, Nadácia Milana Šimečku, Košický a Žilinský samosprávny kraj, mesto Zvolen, Katedra informatiky FPV UKF v Nitre a Hotelová akadémia Spišská Nová Ves.

Všetky ďalšie informácie sú zverejnené na stránkach Indície n.o. - www.indicia.sk

 

Súvisiace články

07.06.2017 08:55

Deň rodiny a školy

Deň rodiny a školy organizuje naša Základná škola už štvrtý rok. Je vyvrcholením celoročných kreatívnych  aktivít  detí a pedagógov a zároveň aj vyvrcholením vzájomnej spolupráce školy, rodičov a detí. Každý rok sa nesie v inom...
04.07.2017 06:51

Učitelia rómskeho jazyka začnú používať inovované pedagogické dokumenty už v budúcom školskom roku

V rámci medzinárodného projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia sa zišli učitelia rómskeho jazyka na pracovnom stretnutí v Súkromnej pedagogickej a sociálnej ak...
24.05.2017 09:20

Udržateľnosť

V piatok 19.5.2017 navštívili ambasádorky spoločnosti Henkel Základnú školu v Kráľovej nad Váhom v rámci projektu Šampióni v udržateľnosti.