Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
11.05.2017 15:18

Jar v školách

To, že prichádza jar, sme si v redakcii Učiteľských novín veľmi rýchlo všimli. Nebolo to zapríčinené zmenou počasia, ale práve vašimi príspevkami, ktoré sa u nás kopili, a boli naozaj pozitívne, veselé, farebné, jednoducho také, aká má byť jar.

Osobne si začiatok jari spájam s uzatvorenými a odklonenými cestami – do akej miery ich zaplnili nadšení bežci :)

BEH MEDIKOV MESTA KOŠICE

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovali včera podvečer druhý ročník podujatia BEH MEDIKOV MESTA KOŠICE. Trať dlhú 3,2 kilometra si študenti odbehli nielen pre radosť z pohybu, ale aj pre potešenie z pomoci druhým. Vyzbierané štartovné totiž putovalo na konto Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DNF Košice a použité bude na zlepšenie prostredia pre voľnočasové aktivity a hry malých pacientov. „Beh organizoval Klub vzdelávania v medicíne Spolku medikov mesta Košice a zúčastnilo sa na ňom 147 bežcov, z toho 71 mužov a 76 žien vrátane zahraničných študentov a niekoľkých pedagógov. Z registračných poplatkov vo výške tri eurá a finančných darov sa podarilo vyzbierať celkovo 520 eur, ktoré boli po skončení podujatia odovzdané primárke Kliniky detí a dorastu MUDr. Eve Sádovej," hovorí študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach Nicolette Zavillová. Otvorenie akcie sa konalo pred budovou Lekárskej fakulty UPJŠ v stredu

Odštartovalo sa okolo 17. hodiny. Prvý bežec – študent prvého ročníka všeobecného lekárstva František Lami – dobehol do cieľa s časom 9 minút a 33 sekúnd. Druhou najlepšou bežkyňou a prvou ženou v poradí bola Zuzana Durcová s časom 10 minút a 43 sekúnd, ktorá nie je študentkou medicíny.

Aktivitu študentov ocenil dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., ktorému takisto pracovné povinnosti nedovolili zúčastniť sa na podujatí. „Teším sa tomu, že máme takýchto aktívnych medikov, ktorí skĺbili užitočnosť zdravého pohybu, spoločenskej aktivity i charitatívneho cieľa v jednom a som veľmi rád, že im nakoniec prialo aj počasie, ktoré hrozilo prehánkami," konštatoval.

 

Foto: Žofia Hnátová

 

Článok poskytla RNDr. Jaroslava Oravcová, foto Žofia Hnátová

  

 Okrem toho, že nám cesty zaplavili bežci, chodníky ovládli aj nadšenci v žltých tričkách, ponúkajúci nám malé nežné kvietky, ktoré pre mnohých znamenajú celý život.

DEŇ NARCISOV V PODANÍ GYMNÁZIA HANSA SELYEHO

7. apríla naši študenti vyrážali do ulíc mesta s pokladničkami. Za dobrovoľný príspevok rozdávali žltý narcis a informačné letáky. Našim dobrovoľníkom sa celkovo podarilo vyzbierať 586 eur. Výnos verejnej finančnej zbierky je určený na rozvoj nových techník a metód v prevencii, diagnostike a liečbe, na hospicovú starostlivosť, psychosociálnu starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny, na rozvoj výchovy, informovanosti a poradenstva. Poďakovanie patrí Lige proti rakovine, ktorá našim študentom umožnila zapojiť sa do verejnej zbierky. Touto cestou ďakujeme aj našim dobrovoľníkom, vedeniu školy, všetkým učiteľom a triednym učiteľom za ochotu, podporu a uvoľnenie žiakov z vyučovacích hodín. Takisto ďakujeme za finančné dary do zbierok.

 

Článok poskytla PaedDr. Annamária Komárová

 

NEZAHÁĽALI ANI TÍ NAJMENŠÍ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA V KRÁĽOVEJ NAD VÁHOM

Malí dobrovoľníci zo Základnej školy v Kráľovej nad Váhom sa v tento deň už po siedmykrát rozbehli rozdávať kvietky narcisu, úprimné úsmevy a do pokladničky zbierať dobrovoľné nančné prostriedky.

Neodradilo ich ani chladnejšie počasie, takže počas dvoch hodín sa im podarilo vyzbierať 214,55 eur. Ďakujeme pani ria- diteľke Janke Poláčekovej, že aj takouto cestu rozvíja v našich deťoch pocit spolupatričnosti, solidarity a ochotu pomáhať chorým ľuďom v duchu myšlienky: „Nemusíš byť každý deň hrdinom, stačí, ak ostaneš každý deň človekom."

 


Za rodičov poskytla článok Ing. Lívia Szabóová

 

TRADIČNÉ ZVYKY, ALE AJ INOVÁCIE V SLÁVENÍ VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

Slovensko bolo na Veľkú noc vždy rozdelené pomyselnou čiarou – na západe sa šibalo, na východe oblievalo. Tieto hranice postupom času mizli, pretože šibanie si muži obľúbili takmer vo všetkých regiónoch. „Zjavne má šibanie veľkú popularitu u mužov, lebo tá tendencia sa šíri smerom na východ, takže už aj v Prešovskom kraji je pomerne veľa šibačov, hoci to tam nebolo v minulosti tradíciou," povedala profesorka Zuzana Beňušková z Ústavu etnológie SAV.

Tradície šibania a oblievania zasahujú stredoeurópsky priestor a mierne prenikajú aj na juh a východ. V krajinách okolo Stredozemného mora oživujú kresťanské tradície aj tým, že ich z kostolov prenášajú na verejný priestor. Tento trend sa dostal aj na Slovensko.

„Okolo Stredozemného mora majú procesie, kde nesú veľké sochy Krista a muži musia podať aj výkon, lebo niekedy sú to naozaj ťažké rekvizity, ale hlavne sa všetko odohráva na verejnom priestore. Je tam teplo, takže ľudia chodia na tieto podujatia vo veľkej miere," povedala Zuzana Beňušková.

Etnológovia urobili výskum v Liptovskej Tepličke a pozorovali, ako sa týmto inováciám prispôsobujú miestni obyvatelia. Nacvičujú si pašiové hry, teda umučenie Krista podľa Svätého písma, a predvádzajú ho na verejnom priestore, pričom sa z neho stáva akési verejné divadlo. Táto inovácia sa u nás zakoreňuje hlavne v obciach regiónov, ktoré sú silne katolícke. Na týchto miestach dnes stále nachádzame aj regrútov, hoci na Slovensku sa od roku 2006 de nitívne zrušila povinná vojenská služba.

„V Liptovskej Tepličke doteraz chodia regrúti v krojoch na tzv. „šmigorst" po polievačke po dedine a navštevujú všetky domy. Stále sa u nás uchováva táto veková kategória, čiže chlapci v istom veku okolo 17 – 19 rokov, keď končia stredné školy, plnia funkcie, čo mali v minulosti regrúti. Takže aj takto sa na Slovensku vysporadúvame s inováciami," potvrdzuje Zuzana Beňušková.

Článok poskytla Monika Hucáková, hovorkyňa Slovenskej akadémie vied

 

Nezabudnita sa prihásiť do súťaže :)

Dokedy? Do: 19. 5. 2017

Ako? E-mailom: redakcia@ucn.sk

Predmet e-mailu: SÚŤAŽ – Jar na škole

Kto sa môže zapojiť? Všetci: od materských škôl až po univerzity

Čo môžem vyhrať? Cenu prispôsobíme podľa veku a regiónu našich víťazov.

 

 

Súvisiace články

15.12.2017 18:44

Nové nariadenie vlády pomôže menšinovým školám

Vláda SR na svojom včerajšom rokovaní schválila nové znenie nariadenia vlády, ktorým sa zlepšuje financovanie škôl, kde sa deti učia jazyk národnostnej menšiny alebo sa vzdelávajú v jazyku národnostnej menšiny.
31.01.2018 14:33

Základná a umelecká škola v Rusovciach sú otvorené aj pre hendikepovaných žiakov

Brány Základnej umeleckej školy (ZUŠ) a Základnej školy (ZŠ) s materskou školou v bratislavskej mestskej časti Rusovce sú otvorené širokej verejnosti vrátane hendikepovaných ľudí, pretože spoločné zážitky na rôznych projektoch ...
14.01.2019 10:09

Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne opäť v súťaži Best in English

Best in English je medzinárodná súťaž pre študentov stredných skôl a gymnázií vo veku 15-19 rokov. Prebieha v stanovený deň online na celom svete, pod záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Českej republiky....