Späť na zoznam
Školy
Autor: SPŠ Nové Mesto nad Váhom
19.10.2018 10:37

JEDEN KONČÍ, DRUHÝ ZAČÍNA

Žiaci a pedagógovia SPŠ v Novom Meste nad Váhom sa v uplynulých dvoch rokoch zúčastňovali mobilít v projekte Erasmus+ s názvom „How we teach and learn English – HWTALE“ v zahraničných partnerských školách v Poľsku, Rumunsku, Španielsku i Portugalsku a rozvíjali si tak svoje jazykové schopnosti z angličtiny, nadväzovali nové priateľstvá, získavali neoceniteľné skúsenosti a zručnosti využiteľné v ich budúcom živote a v ich ďalšom odbornom raste.

Spoznávali tiež nové krajiny, pamiatky či kultúrnu rôznorodosť. Pedagógovia nijako nezaostávali: vymieňali si pedagogické skúsenosti, vo vzdelávaní využívali moderné digitálne technológie, spoznávali inakosti vzdelávacích systémov partnerských krajín a spôsoby výučby rôznych vyučovacích predmetov, taktiež si prakticky vyskúšali vyučovať metódou CLIL na vyučovacích hodinách v partnerských školách... to všetko výrazne napomohlo k zvyšovaniu kvality vzdelávania.

Spomenutý projekt „HWTALE" sa pomaly chýli ku svojmu záveru, a preto aj na základe aktivity žiakov a  motivácii k zlepšeniu ich študijných výsledkov a jazykových zručností, sa škola zapojila do ďalšieho zaujímavého, no hlavne užitočného projektu „Culture and work in Europe – CWE". Tohto projektu sa zúčastňujú partnerské školy štyroch štátov – Talianska, Nemecka, Chorvátska a Slovenska. Jeho cieľom je: zvýšiť povedomie žiakov o pracovných možnostiach v Európe; zlepšiť komunikačné schopnosti žiakov v angličtine; zúčastňovať sa workshopov, kde sa žiaci oboznámia s rôznymi profesiami. Ide aj o poznávanie krajín, kultúry, pamiatok, zvykov, tradícií...

Jedny dvere sa teda pomaličky zatvárajú, no ďalšie sú otvorené dokorán. Treba len dúfať, že vďaka rozbiehajúcemu sa projektu žiaci opäť získajú väčšiu sebadôveru v používaní angličtiny, ktorá neodmysliteľne patrí k základným požiadavkám zamestnania sa u slovenských a európskych zamestnávateľov.

Detaily dvojročného projektu „CWE" a priebehu zahraničných mobilít boli upresnené počas prvého medzinárodného pracovného stretnutia v talianskom meste Statte v dňoch 1. – 5. októbra 2018, ktorého sa zúčastnili traja zamestnanci SPŠ Nové Mesto nad Váhom a ktorí krátkou prezentáciou predstavili Slovensko, Trenčiansky samosprávny kraj, svoju školu a duálny systém vzdelávania. Talianska partnerská škola na úvod pripravila pre účastníkov tohto stretnutia pracovný workshop, kde prezentovala tradičné remeslo ich kraja – hrnčiarstvo, výrobu a výzdobu keramických výrobkov.

Na tomto prvom stretnutí sa tiež dohodlo, že v decembri 2018 sa žiaci a učitelia Strednej priemyselnej školy zúčastnia mobility v nemeckom Mönchengladbachu, na ktoré majú priniesť návrh loga Erasmus+ projektu a predstaviť tradície a zvyky svojej krajiny. V marci 2019 na nich ešte čaká slnečné Chorvátsko a v ďalšom školskom budú mobility pokračovať na Slovensku a v Taliansku. Ostáva len dúfať, že všetko prebehne bezproblémovo a že projekt znova napomôže žiakom i pedagógom k ich odbornému napredovaniu.

 

 PhDr. Ondrej Halás, PhD.

Súvisiace články

09.04.2018 10:56

Masterclass na Gymnáziu Alberta Einsteina v Bratislave

Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave patrí k moderným školám s inovatívnym vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Dôkazom toho je práca učiteľov a žiakov na mnohých projektoch s cieľom implementovať najmodernejši...
27.11.2019 10:04

Erasmus+ projekt novomestskej Priemyslovky napomáha ku kultúrno-profesijnému rastu žiakov

Medzinárodný projekt Erasmus+ Kultúra a práca v Európe (Culture and Work in Europe, skrátene CWE), v ktorom úzko spolupracujú štyri partnerské školy – a to konkrétne z Talianska, Nemecka, Chorvátska a Slovenska – prebieha na vá...
23.04.2017 14:21

Festival vedeckých filmov priblíži vedu pre budúcnosť

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti organizuje štvrtý ročník Festivalu vedeckých filmov. Motto tohtoročného festivalu je „Veda pre budúcnosť“. Priaznivci vedy a vedecko-populárnych filmov sa dozvedia...