Späť na zoznam
Školy
Autor: SPŠ Nové Mesto nad Váhom
19.10.2018 10:37

JEDEN KONČÍ, DRUHÝ ZAČÍNA

Žiaci a pedagógovia SPŠ v Novom Meste nad Váhom sa v uplynulých dvoch rokoch zúčastňovali mobilít v projekte Erasmus+ s názvom „How we teach and learn English – HWTALE“ v zahraničných partnerských školách v Poľsku, Rumunsku, Španielsku i Portugalsku a rozvíjali si tak svoje jazykové schopnosti z angličtiny, nadväzovali nové priateľstvá, získavali neoceniteľné skúsenosti a zručnosti využiteľné v ich budúcom živote a v ich ďalšom odbornom raste.

Spoznávali tiež nové krajiny, pamiatky či kultúrnu rôznorodosť. Pedagógovia nijako nezaostávali: vymieňali si pedagogické skúsenosti, vo vzdelávaní využívali moderné digitálne technológie, spoznávali inakosti vzdelávacích systémov partnerských krajín a spôsoby výučby rôznych vyučovacích predmetov, taktiež si prakticky vyskúšali vyučovať metódou CLIL na vyučovacích hodinách v partnerských školách... to všetko výrazne napomohlo k zvyšovaniu kvality vzdelávania.

Spomenutý projekt „HWTALE" sa pomaly chýli ku svojmu záveru, a preto aj na základe aktivity žiakov a  motivácii k zlepšeniu ich študijných výsledkov a jazykových zručností, sa škola zapojila do ďalšieho zaujímavého, no hlavne užitočného projektu „Culture and work in Europe – CWE". Tohto projektu sa zúčastňujú partnerské školy štyroch štátov – Talianska, Nemecka, Chorvátska a Slovenska. Jeho cieľom je: zvýšiť povedomie žiakov o pracovných možnostiach v Európe; zlepšiť komunikačné schopnosti žiakov v angličtine; zúčastňovať sa workshopov, kde sa žiaci oboznámia s rôznymi profesiami. Ide aj o poznávanie krajín, kultúry, pamiatok, zvykov, tradícií...

Jedny dvere sa teda pomaličky zatvárajú, no ďalšie sú otvorené dokorán. Treba len dúfať, že vďaka rozbiehajúcemu sa projektu žiaci opäť získajú väčšiu sebadôveru v používaní angličtiny, ktorá neodmysliteľne patrí k základným požiadavkám zamestnania sa u slovenských a európskych zamestnávateľov.

Detaily dvojročného projektu „CWE" a priebehu zahraničných mobilít boli upresnené počas prvého medzinárodného pracovného stretnutia v talianskom meste Statte v dňoch 1. – 5. októbra 2018, ktorého sa zúčastnili traja zamestnanci SPŠ Nové Mesto nad Váhom a ktorí krátkou prezentáciou predstavili Slovensko, Trenčiansky samosprávny kraj, svoju školu a duálny systém vzdelávania. Talianska partnerská škola na úvod pripravila pre účastníkov tohto stretnutia pracovný workshop, kde prezentovala tradičné remeslo ich kraja – hrnčiarstvo, výrobu a výzdobu keramických výrobkov.

Na tomto prvom stretnutí sa tiež dohodlo, že v decembri 2018 sa žiaci a učitelia Strednej priemyselnej školy zúčastnia mobility v nemeckom Mönchengladbachu, na ktoré majú priniesť návrh loga Erasmus+ projektu a predstaviť tradície a zvyky svojej krajiny. V marci 2019 na nich ešte čaká slnečné Chorvátsko a v ďalšom školskom budú mobility pokračovať na Slovensku a v Taliansku. Ostáva len dúfať, že všetko prebehne bezproblémovo a že projekt znova napomôže žiakom i pedagógom k ich odbornému napredovaniu.

 

 PhDr. Ondrej Halás, PhD.

Súvisiace články

17.01.2019 07:57

Úspechy žiakov Gymnázia Hansa Selyeho v európskej súťaži Nemčinár roka - Best in Deutsch

Gymnázium Hansa Selyeho tento rok už tretíkrát sa zapojilo do európskej online súťaže v nemeckom jazyku Best in Deutsch (Najlepší nemčinár). Súťaže sa zúčastňujú žiaci stredných škôl vo veku 15 – 19 rokov z rôznych krajín Európ...
24.04.2017 09:00

Pripomenuli si Deň zeme

Poľnohospodársku školu si nie je možné predstaviť bez toho, aby sa v nej denne nepreberalo kľúčové slovo pôda. I keď si 22. apríla pripomíname Deň zeme v súvislosti so zameraním načerpanie nerastných surovín a ochranu životného...
25.01.2018 10:53

V okrese Hlohovec nie je ani jedna súkromná či cirkevná stredná škola

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) nemajú v okrese Hlohovec konkurenciu v súkromných ani v cirkevných zariadeniach.