Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
15.06.2017 06:15

Koncert v Zichyho paláci

Na záver šk.r. 2016/2017 ZUŠ Jána Albrechta Topoľčianska 15 v Bratislave usporiadala v centre mesta slávnostný verejný koncert. Program bol zostavený z najlepších čísiel, ktoré prešli hodnotiacim výberom odbornej komisie.

Foto: Mária Krňová

To, že na umeleckej škole študuje mnoho talentovaných žiakov potvrdili výkony účastníkov zaradených v programe do interpretácie 27 skladieb. Úvodná zborová skladba slovenského autora Petra Cóna s názvom Stručne v naštudovaní speváckeho zboru Sláviček vyznela  dynamicky a kultivovane s dôrazom na artikuláciu, čistotu intonácie v súznení harmónie so striedaním rytmických a melodických celkov-ped. Mgr. art. Ľubica Halová. Celkový dojem umocnil klavír v spolupráci s ped. Janou Boudovou, DiS. art. Dominantné postavenie v rebríčku kvality na pódiu získali klaviristi s obľúbeným klasickým repertoárom  J. Haydn – W.A. Mozart- L.v. Beethoven. Mimoriadne úspešný mladý klavirista Ryan Martin Bradshaw z triedy prof. Mgr. art. Vencislavy Ilievskej zahral tri skladby z cyklu Detské scény op. 15 Róberta Schumanna a publikum očaril brilantnou etudou od Antona S. Arenského. Na koncerte sa predstavili i ďalší výborní klaviristi ZUŠ – Ema Somolányiová, David Fančovič, Martin Hochel,Rebeka Petrášová,Michaela Ždímalová, Stella Mária Bachledová, Adam Jurík, Radoslava Riasová, Alexandra Brillová a Tereza Lejavová. Muzikálny  všestranne orientovaný Jakub Blaho zahral  na gitare  skladbu C. Süssera: Smaragd-ped.Ivan Ťažký. Úspešne rozvíjajúci sa dychový odbor vedený ped. Máriou Krňovou DiS. art. prezentoval hru na hoboji, klarinete, zobcových  a priečnych flautách. Hrou na saxofóne  v Suite J. Naulaisa sa predstavila Martina Lenčéšová. Temperamentom a čistotou hry  vyznačoval sa Uhorský tanec Johannesa Brahmsa v podaní huslistu Lukáša Vymětala – ped. Mgr. Monika Gyöpösová. Na záver štvorručnou hrou obohatili koncert klaviristi Ema Somolányiová a David Fančovič  v efektnom  Synkopickom ronde českého autora E. Doušu.

                                                                                              

foto: Mária Krňová

Text: PhDr. Božena DLHÁŇOVÁ, DiS. art. 

Galéria

Súvisiace články

29.01.2018 18:26

Lineárne hodnotenie hovädzieho dobytka

Poľnohospodárstvo si ťažko predstaviť bez živočíšnej výroby a poľnohospodársku školu bez školského hospodárstva.
23.12.2017 12:22

D. Kubín: Zničené strechy na MŠ Na Sihoti a ZUŠ I. Ballu vymenilo mesto za nové 

Dolný Kubín – Mesto Dolný Kubín opravilo v uplynulých mesiacoch strechy na Materskej škole (MŠ) Na Sihoti a Základnej umeleckej škole (ZUŠ) Ivana Ballu. Celková investícia samosprávy do rekonštrukčných prác sa vyšplhala na 21.0...
28.06.2017 11:18

Malá finančná akadémia naučila deti zodpovednosti pri hospodárení s peniazmi

Projekt neziskovej organizácie EDULAB „Malá finančná akadémia“, ktorého cieľom bolo inovatívne vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti pomohol rozvíjať u žiakov dôležité kompetencie. Svedčia o tom výsledky anonymného priesk...