Späť na zoznam
Školy
Autor: Jozef Šujak - Gymnázium Považská Bystrica
05.11.2019 19:24

KONFERENCIA UČITEĽOV POVAŽIA

Regionálna konferencia učiteľov z Považskej Bystrice a okolia, ktorú vďaka regiograntu Komenského inštitútu n.o. Živica organizoval jeho absolvent Jozef Šujak, učiteľ Gymnázia v Považskej Bystrici. Viac ako 50 účastníkov, 3 prednášky, 3 workshopy. Prvá z pripravovaných akcií pre učiteľov.

Regionálne stretnutie učiteľov s pozitívnou deviáciou a chuťou zlepšovať sa

 

V utorok 22.10.2019 sa v priestoroch oz Cooltajner konala štvorhodinová konferencia pre učiteľov z regiónu Považskej Bystrice. Bola to pravdepodobne prvá akcia svojho druhu v meste a jeho okolí. Zúčastnilo sa jej vyše 50 učiteľov z 57 zaregistrovaných.

Niektorí prišli až z Trenčína a od Nového Mesta. Počtom účastníkov mali silné zastúpenie ZŠ v Brvništi, Považskej Teplej, Stredná zdravotná škola a ZŠ sv. Augustína.

Hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť priestor pre aktívnych učiteľov regiónu, ktorí chcú rozvíjať svoje učiteľské a osobnostné zručnosti a dobiť pozitívnu motiváciu. Cieľom bolo tiež, aby vznikla príležitosť na vzájomné spoznávanie, dialóg. Program bol zložený zo zaujímavých hostí zo Slovenska ale konferencia chcela ukázať, že kvalitných ľudí v školstve máme aj v regióne.

Prvý blok tvorili prednášky, po ktorých nasledovali tri workshopy, z ktorých účastníci mohli dva absolvovať na základe vlastného výberu.

Juraj HIPŠ, zakladateľ n.o. Živica, Sokratovho inštitútu a Komenského inštitútu, ako prvý rečník na tému Ako neuviesť žiakov do bdelej kómy hovoril hovoril o tom, čo je dôležité v súčasnosti učiť žiakov a ako to robiť zmysluplne.

Marie STRACENSKÁ prezentovala množstvo praktických tipov, ako môžu učitelia efektívne komunikovať s médiami, ako prezentovať školu zaujímavým obsahom a v rámci workshopu prezentovala hru s témou kritického myslenia a prístupu k médiám. Ako lektorka má dlhoročné skúsenosti v oblasti médií a využíva ich aj v PR a marketingu.

Osobnosťou z regiónu bola Monika URDÁKOVÁ, špeciálna pedagogička s dlhoročnou praxou zase hovorila o práci s deťmi so subnormou a švvp v edukačnom procese.

Lektorkou workshopu na tému, ako sa vyhnúť vyhoreniu bola riaditeľka CPPPaP Katarína Tomanová.

O potrebe zážitku na hodinách chémie na workshope učiteľov presvedčila absolventka Komenského inštitútu Janka CIBULKOVÁ s kamarátkou Luciou MÁHRIKOVOU, obe učiteľky chémie a biológie.

Organizátorom bol absolvent Komenského inštitútu Jozef Šujak, učiteľ na Gymnáziu v Považskej Bystrici. Akcia bola financovaná z regionálneho grantu KI, ktorý založila n.o. Živica.

Výsledky analýzy odpovedí na dotazník spätnej väzby napr. ukázali, že najlepšie bola z prednášok vnímané vystúpenie J. Hipša, ideálny čas trvanie akcie je 3-4 hodiny, učitelia viac uprednostňujú workshopy pred prednáškami, či to, že najlepšie je akcie organizovať poobede počas pracovného týždňa, nie cez vyučovanie alebo víkendy.

 „Veľmi milo ma prekvapil taký vysoký počet učiteľov, ktorí majú úprimný záujem na sebe pracovať v čase voľna a popri iných povinnostiach byť štyri hodiny do pol ôsmej večer aktívnymi účastníkmi programu. Som rád, že sa podarilo nájsť zdroje a priestory na dôstojné a podnetmi bohaté stretnutie ľudí, ktorí to nevzdávajú ani v ťažkých podmienkach tejto pomáhajúcej profesie," zhodnotil akciu Jozef Šujak.  

Do budúcna plánuje organizovať pravidelné stretnutia pedagógov formou interaktívnych workshopov, prednášok, besied, výmeny príkladov dobrej praxe. Verí, že to môže byť jeden z faktorov, ktoré prispejú k zlepšeniu vzdelávania v regióne a spolupráci učiteľov, ktorým napriek ťažkej situácii v rezorte ide o dobro ich žiakov, ktorí sú budúcnosťou tejto krajiny a kvality života v nej.

Súvisiace články

27.04.2018 10:42

Študentom popradského „starého gympla“ ide karta

Iste nikoho netreba presviedčať o tom, že kvalita študentov (a teda vlastne školy) sa zisťuje pri ich vzájomnej konfrontácii. Gymnázium na Kukučínovej ulici v Poprade, ktoré nikto z miestnych nenazve inak ako „starý gympel“, pr...
30.04.2018 08:56

Keď chcete uplatniť zásadu vedeckosti, zorganizujte exkurziu vo vedeckej inštitúcii

Ak chcete vo vyučovacom procese napredovať, musíte uplatňovať zásadu vedeckosti, pretože veda vždy bola, je a bude v popredí rozvoja vedomostí z odborných predmetov.
27.04.2018 10:12

Školský výlet alebo netradičné vyučovanie?

Školská výučba môže mať mnoho podôb. Overenou pravdou je, že vedomosti umocnené zážitkom si žiaci osvoja rýchlejšie a aj si ich dlhšie pamätajú. Učivo o včele a jej význame je súčasťou učebných osnov prírodovedy na základných š...