Späť na zoznam
Školy
Autor: Indícia n.o.
26.03.2019 08:04

Konferencie Učíme pre život sa zúčastnilo takmer 500 účastníkov

Konferencia Učíme pre život má za sebou úspešný 11. ročník. Ústredná téma konferencie bola Iné deti – iné školy. Na konferencii sme sa pozreli na to, ako sa menia potreby detí s ohľadom na aktuálny stav spoločnosti. Snažili sme sa tiež nájsť odpovede na otázku, čo dnes učiť, aby to bolo užitočné, keď vyjdú zo školy. 12. ročník sa uskutoční 20. – 22. marca 2020 v Poprade.

UPZ 2019

26. marec 2019 – Konferencia Učíme pre život má za sebou úspešný 11. ročník. Po štvrtýkrát sa jej zúčastnil aj prezident Andrej Kiska, ktorý vyzdvihol dôležitosť učiteľov pri výchove detí a poznamenal, že kompetentní by sa mali zaoberať zmenou povinného obsahu.

„Ústredná téma konferencie bola Iné deti – iné školy. Pozreli sme sa na to, ako sa menia potreby detí s ohľadom na aktuálny stav spoločnosti. Snažili sme sa tiež nájsť odpovede na otázku, čo dnes učiť, aby to bolo užitočné, keď vyjdú zo školy," povedal Peter Halák, riaditeľ neziskovej organizácie Indícia.

Konferencia Učíme pre život v číslach:

  • 458 účastníkov
  • 103 príspevkov
  • 132 prispievateľov
  • 94 hodín programu

Video záznamy vybraných príspevkov z konferencie nájdete už čoskoro na webovej stránke Indície - www.indicia.sk. Generálnym partnerom konferencie bola Nadácia Slovenskej sporiteľne, hlavnými partnermi boli Vydavateľstvo AITEC s.r.o., Microsoft, Nadácia ORANGE, TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., partnermi konferencie boli – Orbis Pictus Istropolitana, Ecophon, DIDACTIVE s.r.o., BENEŠ a LÁT a.s.,  Akadémia Alexandra s.r.o., CHODNÍK KORUNAMI STROMOV s.r.o., Proxia Live, Pomôcky pre deti.sk, Farebné dni a mediálnymi partnermi boli  Dobrá škola a Učiteľské noviny. 

Konferencia Učíme pre život je najväčším odborným podujatím pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o vzdelávanie. Každoročne prináša inšpirujúce príbehy, ukážky dobrej praxe, nápady na inovácie a hlavne stretnutia a diskusie všetkých zainteresovaných strán. Od učiteľov, riaditeľov škôl, cez mimovládne organizácie až po poslancov či pracovníkov štátnych inštitúcií. Jej 12. ročník sa uskutoční 20. – 22. marca 2020 v Poprade.

Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Našim cieľom je poskytnúť im priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať im príklady dobrej praxe, vzdelávať ich a poskytovať im motiváciu a inšpiráciu. Organizujeme pre nich rôzne školenia a konferencie, prinášame praktické rady a nové formy vzdelávania.

Súvisiace články

19.10.2018 09:37

V Číne vznikne mesto, aké svet nevidel.

Plánujú ho odborníci zo Slovenskej technickej univerzity a z East China Normal University
25.10.2017 18:32

Mladí vedci vyrazili do škôl

Slovenská akadémia vied spustila projekt, ktorý vytiahol mladých vedcov z laboratórií či knižníc a preniesol ich k študentom na školy. Na hodine dejepisu, chémie a fyziky nahradil učiteľa mladý vedec, ktorý si pripravil vyučova...
24.05.2017 09:20

Udržateľnosť

V piatok 19.5.2017 navštívili ambasádorky spoločnosti Henkel Základnú školu v Kráľovej nad Váhom v rámci projektu Šampióni v udržateľnosti.