Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
22.05.2017 09:50

LES UKRYTÝ V KNIHE

Dňa 10.05. 2017 sa žiaci 4. A triedy zúčastnili v Podtatranskej knižnici na stretnutí s lesným pedagógom z Tatranskej Lomnice na tému „Les ukrytý v knihe.“ Je to už 7. ročník celoslovenskej kampane na podporu čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.

Foto: Mgr. Mária Šimková

Prostredníctvom prezentácie a riadeného rozhovoru žiaci rozprávali o význame lesa, objavovali  listové tajomstvá našich stromov a vypracovali pracovný list s úlohami: Čo všetko môže strom zažiť, Zelená ozdoba, Nie je list ako list, Príslovia a porekadlá o strome.

Druhá časť podujatia  bola venovaná knihe. Žiaci hľadali odpovede na otázky: Čo je to kniha? Prečo čítam knihu? Aké knihy čítam? Naučili sa ako vzniká kniha ( malý strom, les, ťažba, triedenie a spracovanie dreva, výroba papiera, kníhtlač, kniha ).

V závere besedy s lesníkom žiaci pracovali v skupinách.  Úlohou žiakov bolo správne poskladať  z pripravených drevených častí  list stromu  podľa  obrázka.  Následne sa zapojili do súťaže Vytvor vlastnú originálnu „Lesnú pohľadnicu" a so správou ju poslali lesnému kamarátovi SILVÁRIKOVI do Zvolena.

Spoločné stretnutie a aktivity v knižnici poukázali na význam lesa a lesníctva, podporili environmentálne povedomie žiakov a ochranu životného prostredia prostredníctvom knižiek.

 

Text a fotografie : Mgr. Mária Šimková

Galéria

Súvisiace články

10.05.2017 13:49

Rozširovanie slovnej zásoby súčasťou mediálneho vzdelávania nadaných detí

Vplyv médií a ich pôsobenie na jednotlivca v súčasnom svete od najútlejšieho veku dieťaťa je nezanedbateľný. Médiá sú zdrojom informácií, poznatkov i zábavy. Zároveň vytvárajú predstavy ľudí o svete. Spoznávanie printových médi...
31.05.2017 08:30

Nadané deti vyrobili pamätné medaily 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Prešov

V roku 2017 si metropola Šariša, mesto Prešov,  pripomína 770. výročie prvej písomnej zmienky. Tá pochádza z roku 1247 a je ňou listina uhorského kráľa Belu IV., v ktorej sa spomína Prešov ako „Epuries“. Nadaní školáci z Klubu ...
27.03.2018 10:17

Zápis do základných škôl v Starom Meste bude 20. a 21. apríla

Zápis detí do základných škôl (ZŠ) na školský rok 2018/2019 v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto bude 20. a 21. apríla. Mestská časť o tom informuje na svojej oficiálnej internetovej stránke s tým, že v piatok 20. apríla ...