Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
19.07.2017 08:30

Letná environmentálna škola v ZŠ J. G. Tajovského v Senci

S podporou vedenia mesta Senec sa aj v tomto školskom roku uskutočnila LEŠ, ktorej sa zúčastnilo 25 detí. Témou tohto ročníka bolo hospodárenie s odpadom.

Foto: Mgr.O.Kráľová, Mgr. M.Švihranová

Prvý deň sme navštívili skládku odpadu na Červenom Majeri. Sprevádzal nás    p. generálny riaditeľ  Krasnec.  Zhromažďuje sa tu  komunálny odpad z nášho mesta aj blízkeho okolia. Deti si hneď všimli, že  v tej obrovskej hore odpadu sa nachádza množstvo materiálu, ktorý by tam nemusel byť,  ak  by ho obyvatelia dôsledne separovali. Aj blízky Martinský les je znečistený úletmi zo skládky. Neváhali sme a s pomocou p. Matláka,  predsedu Pozemkového spoločenstva lesa Sv. Martin, sme sa pustili do jeho čistenia. Hoci sme zbierali iba na jeho okraji, v krátkom čase  sme naplnili desať vriec. Naša cesta ďalej viedla na zberný dvor. Tu sme sa naučili,  ako sa má odpad správne triediť. Ochotne nám to vysvetlila  p. Kolozsváriová.

Druhý deň sme navštívili spaľovňu odpadu OLO v Bratislave. Na Slovensku sú len dve – bratislavská a v Košiciach. Charakterizuje ju moderná technológia spaľovania, monitorovanie emisií spalín, výroba a dokonca aj predaj prebytočnej elektrickej energie. Deti si vypočuli odborný výklad a všetko si pozorne prezreli. Absolvovali sme tiež vzdelávací  program mimovládnej organizácie zameranej na ochranu prírody  DAPHNE.

Tretí deň k nám do školy zavítala p. Turňová z Odboru výstavby a ŽP Senec       a p. Kolozsváriová  z Odboru verejnej zelene, čistoty a údržby mesta. Priblížili nám problematiku odpadu, čiernych skládok  a  separácie  v našom meste.

Všetkým lektorom ďakujeme za  zaujímavé zážitky. Nám, žiakom základnej školy, nie je ľahostajné životné prostredie, v ktorom žijeme.  Každý však musí začať od seba!

                                                     

Text a foto: Mgr.O.Kráľová, Mgr. M.Švihranová

Súvisiace články

13.06.2017 13:22

VEĽKÁ JARNÁ SÚŤAŽ

VEĽKÁ JARNÁ SÚŤAŽ je za nami!!!!! Výhercom sa stala Materská škola na Hnileckej ulici v Bratislave. 
19.03.2018 10:37

Školský bufet si v trnavskej SSOŠP zariadili študenti sami

Tohtoročnú jar chce privítať Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA (SSOŠP) v Trnave s vynoveným hlavným vstupom do svojej budovy. Ide o ďalší krok v jej modernizácii, ktorú odštartoval po svojom príchode nový zriaďov...
12.10.2017 06:45

Ministerstvo testuje pohybové predpoklady žiakov základných škôl

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva testuje žiakov 1. a 3. ročníka základných škôl v rámci pilotného projektu testovania pohybových predpokladov. Cieľom je odporučiť žiakom druhy športov, na ktoré majú predpoklady a môžu sa im ...