Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
27.08.2019 20:10

Letné počasie ovplyvňuje i edukačný proces

Pre trnavské letá už po niekoľko rokov sú príznačné tropické horúčavy a deficit zrážok.

Ešte z pôsobenia vo výrobnej poľnohospodárskej praxi si pamätám, kedy sme si pri daždi alebo búrke doberali kolegov frázou: „Agronómom rozum padá." Z tejto, i keď na vtip vyslovenej vety jednoznačne vyplýva, že prirodzené dažďové zrážky, pokiaľ nejde o ich extrémy napr. silný prívalový dážď, prietrž mračien alebo krupobitie veľmi priaznivo pôsobia na rastliny počas vegetácie, pretože dažďová voda viac rozpúšťa živiny v pôde a zároveň má charakter slabého dusíkatého hnojiva. Týmto ovplyvňuje rast, vývin a nasadzovanie plodov u poľnohospodárskych kultúr a v súčasnom ročnom období hlavne pre teplomilnú zeleninu. Práve tá sa stala objektom našich aktivít od obdobia, kedy sa na Trnavskej tabuli začínali prejavovať extrémy letného počasia.

Cuketa di Faenza nasadila kvantum plodov

Ako partnera pre experimentálnu činnosť sme si zvolili spoločnosť Fratelli Ingegnoli S.p.A,, Milano, ktorá je výrobcom i distribútorom osív a sadív pestovaných v spomínaných podmienkach. Samozrejme je potrebné pripomenúť, že i takéto zeleniny si vyžadujú značný prísun vody, ktorá ak nepadne z oblohy, tak musí byť dodaná z vodovodnej siete. Nakoľko ako škola, ktorá nie je študijným zameraním vyslovene orientovaná na zeleninárstvo nemáme ani vybudovaný závlahový systém. Prísun vody je preto vo vysokej miere orientovaný na ručné polievanie, čo pri vykonávanom pokuse núti osoby, ktoré sa na ňom zúčastňujú eliminovať prvky edukačného procesu. Tým, že vynakladáte pre pokusy úsilie spojené s manuálnou prácou, ktorou sa snažíte dosiahnuť dobré výsledky v úrode, tak strácate čas na vysvetľovanie, štúdium literárnych zdrojov, riešenie rôznych problémových situácií súvisiacich s agrotechnikou pestovania ako i zlepšovanie didaktických metód súvisiacich s prípravou pre vypracovaním záverečných prác orientovaných na experiment.

Špagetová tekvica - Vegetable Spaghetti

V týchto dňoch, kedy na polia a naše pokusné parcely padlo až 60 mm zrážok sme vôbec nepocítili negatívny vplyv dažďa, ale naopak, vylepšenie vlahových pomerov. Pri tom všetkom sme takmer okamžite preukazne zistili ich priaznivý vplyv na rast a dozrievanie plodov pokusných rastlín – tých odrôd, ktoré sú u nás novinkou a zároveň pestované iba ekologicky, pričom sme sa rozhodli ich overovať v spolupráci so zahraničným partnerom v širšom sortimente, ktorého ukážky a pozitívne dosiahnuté výsledky nájdete na obrázkoch. Vytúžený dážď je zároveň symbolom i toho, že po otvorení školského roka sa namiesto polievania budeme môcť venovať metodológii vypracovania komplexných odborných prác s tematikou realizácie experimentov spojených s pestovaním u nás menej známych odrôd poľnohospodárskych kultúr. 

Ján Piešťanský
SOŠPaSV, Trnava
 

Súvisiace články

20.11.2018 16:54

Študenti v Banskej Bystrici sa o štúdium prevádzky dopravy zaujímajú

Študenti nadstavbového štúdia mali možnosť vypočuť si aktuálne problémy dopravcov z praxe vďaka prednáškam zástupcov ČESMAD Slovakia. Okrem toho sa dozvedeli viac o mýtnom systéme a Dohovore TIR.
16.10.2018 19:44

Deň Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach

Tak ako po minulé roky, aj tento rok môžeme konštatovať, že 8. ročník Dňa Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach sa zaradil medzi úspešné ročníky. S priebehom akcie boli spokojní nielen pedagógovia a študenti našej školy...
20.06.2019 16:39

Najlepšie znalosti o 2. svetovej vojne majú žiaci zo ZŠ Levická vo Vrábľoch

Celoslovenským kolo vyvrcholila minulý týždeň v Banskej Bystrici súťaž žiakov základných škôl Medzníky 2. svetovej vojny. Jej vyhlasovateľom je Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, pričom záverečné kolo súťaže organizač...