Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
28.06.2017 11:18

Malá finančná akadémia naučila deti zodpovednosti pri hospodárení s peniazmi

Projekt neziskovej organizácie EDULAB „Malá finančná akadémia“, ktorého cieľom bolo inovatívne vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti pomohol rozvíjať u žiakov dôležité kompetencie. Svedčia o tom výsledky anonymného prieskumu medzi učiteľmi základných škôl, ktorí sa projektu zúčastnili.

Foto: Milan Kisztner

Učitelia v prieskume uviedli, že projekt rozvíjal mnohé kompetencie, ktoré sú dôležité pre využitie v praxi. Vyše 70% respondentov označilo, že žiaci si najviac osvojili schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje osobné rozhodnutia týkajúce sa financií. Druhou najčastejšou odpoveďou, takmer 60 %, bolo, že sa školáci naučili lepšie rozoznávať svoje potreby a prehodnocovať, na čo svoje financie použijú. Deti sa tiež podľa učiteľov naučili zoraďovať svoje želania podľa dôležitosti. Túto možnosť uviedlo 43% opýtaných ako jednu z najdôležitejších kompetencií, ktorú si žiaci vďaka projektu osvojili.

Rovnako pozitívne ako učitelia vnímali projekt aj zúčastnení žiaci, ktorých bolo až 6 500. Celkové nadšenie z projektu vyjadrilo až 92% žiakov. Deti boli spokojné aj so zaujímavými interaktívnymi cvičeniami na portáli Kozmix.sk, ktoré sa páčili 85 % žiakov. Žiaci hodnotili aj vzdelávaciu hru „Moje mesto", ktorej sa venovali ako kolektív. Tá zožala úspech u viac ako 90% školákov.

Projekt bol jedinečným prepojením praktickej metodickej príručky v knižnej podobe, kreatívnej hry, ktorá bola určená pre celý kolektív a interaktívnych vzdelávacích materiálov. Spojenie týchto profesionálnych materiálov pomohlo 360 zapojeným pedagógom s ťažkou úlohou - naučiť deti orientovať sa v komplexnom svete, ktorého súčasťou sú aj peniaze a hospodárenie s nimi.

Praktická metodická príručka obsahovala 60 aktivít navrhnutých učiteľmi z praxe, ktorých cieľom bolo pomocou inovatívnych metód, zážitkovou formou, priblížiť žiakom témy ako zabezpečenie peňazí, plánovanie a hospodárenie či sporenie a investovanie. Príručka bola prepojená na portál Kozmix.sk, ktorý bol taktiež súčasťou projektu. Ide o vzdelávací portál, na ktorom pedagógovia a žiaci našli množstvo interaktívnych cvičení, doplnkových materiálov a motivačných animácií. Portál bolo možné využiť priamo na vyučovaní, ale aj doma. Všetky vedomosti, ktoré žiaci získali z jednotlivých aktivít v projekte zúročili v závere pri vzdelávacej hre „Naše mesto".  V nej stavali mesto svojich snov a pracovali s financiami. Všetky aktivity boli v praxi jednoducho realizovateľné a ich spoločným menovateľom bol zážitok žiakov.

 

Projekt „Malá finančná akadémia" pripravila nezisková organizácia EDULAB v spolupráci s Tatra bankou, a. s. a spoločnosťou Agemsoft, a. s.

 

Text a foto: Milan Kisztner

Galéria

Súvisiace články

09.04.2018 10:26

Mentalita žiakov čínskej a španielskej sekcie GMK v B. Bystrici je iná

Učitelia na bilingválnom španielskom a čínskom Gymnáziu Mikuláša Kováča (GMK) v Banskej Bystrici cítia rozdiel medzi študentmi čínskej a španielskej sekcie. Sú to dve rozdielne kultúry a mentality. Žiaci, ktorí ich počas štúdi...
19.10.2018 10:37

JEDEN KONČÍ, DRUHÝ ZAČÍNA

Žiaci a pedagógovia SPŠ v Novom Meste nad Váhom sa v uplynulých dvoch rokoch zúčastňovali mobilít v projekte Erasmus+ s názvom „How we teach and learn English – HWTALE“  v zahraničných partnerských školách v Poľsku, Rumunsku, Š...
06.03.2019 08:22

Prešovské nadané deti spoznávali ťažký život obyčajného chlapca Olivera

Marcové stretnutie členov Klubu nadaných detí v Prešove bolo zamerané na spoznávanie diel velikána anglickej literatúry. Čitateľský projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným pod názvom „Po stopách Charlesa Dickensa“ p...