Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
25.10.2017 18:32

Mladí vedci vyrazili do škôl

Slovenská akadémia vied spustila projekt, ktorý vytiahol mladých vedcov z laboratórií či knižníc a preniesol ich k študentom na školy. Na hodine dejepisu, chémie a fyziky nahradil učiteľa mladý vedec, ktorý si pripravil vyučovanie v súlade s osnovami, s ohľadom na aktuálne dianie a trendy, a najmä s prvkami interaktivity a vyzdvihnutím skúseností z praxe.

„Študenti sa pýtali napríklad na škodlivosť plastového odpadu a ako sa ho zbaviť či prečo a ako sa z fliaš uvoľňujú toxické látky. Zaujímalo ich či je možné vytvoriť plast, ktorý sa v prírode rozloží bez negatívnych vplyvov. Vysvetlil som im, že možné to je a práve takémuto výskumu sa venuje ústav, na ktorom pracujem," povedal Michal Procházka z Ústavu polymérov SAV.

Polymérny chemik je jedným zo zakladateľov Iniciatívy mladých vedcov na SAV. Do vznikajúcej platformy sa postupom času prihlásilo takmer 200 mladých doktorandov a vedeckých pracovníkov, ktorí prichádzajú s novými návrhmi a riešeniami a zároveň chcú na akadémiu prilákať ďalších mladých výskumníkov. Prvou aktivitou mladých je návšteva škôl a tým priame zapojenie do vzdelávacieho systému.

„Mojou snahou bolo na osobnom príklade vedca, ktorý sa po pôsobení v zahraničí rozhodol vrátiť na Slovensko, ukázať príležitosti ktoré Slovenská akadémia vied ponúka. Osobne považujem za veľmi dôležité, aby ambiciózni a vzdelaní mladí ľudia strávili istú dobu v zahraničí a následne priniesli skúsenosti domov a využili ich k prospechu všetkých, a tým pádom aj samých seba," povedal Martin Venhart, člen predsedníctva SAV.

Jakub Drábik z Historického ústavu SAV si pre študentov pripravil prednášku na tému fašizmus. „Keďže sa už vyše dekády venujem výskumu fašizmu i toho, ako ho definovať a kto vlastne je fašista, vo svojich prednáškach som sa snažil vysvetliť, čo teda ten fašizmus vlastne je a koho možno za fašistu označiť. Druhou, a možno ešte podstatnejšou časťou bolo študentom vysvetliť, prečo je táto ideológia nebezpečná a čo môže spoločnosti priniesť," povedal Jakub Drábik.

Projektom „Roadshow" mladých vedcov po školách sa chce akadémia viac približovať verejnosti, zdôrazňovať potrebu vedeckého bádania pre prax a učiť žiakov kritickému mysleniu. V rámci prvého výjazdu do regiónov navštívili mladí vedci 3 školy – Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gymnázium a Strednú odbornú školu v Krupine a Strednú lesnícku školu v Banskej Štiavnici. Spolu odučili v priebehu jedného dňa 9 vyučovacích hodín. V súčasnosti plánuje akadémia návštevy ďalších škôl a vyučovacie hodiny s ďalšími mladými vedcami.

 

Mgr. Monika Hucáková

Súvisiace články

30.01.2019 08:45

Prešov vyhlásil súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadanými a mesto Prešov vyhlasujú prostredníctvom projektu Nadané dieťa súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš. Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turč...
07.06.2017 07:36

Vo vedomostnej súťaži Mladý Európan zvíťazil tím Gymnázia Grösslingova

BRATISLAVA  - Víťazom vedomostnej súťaže Mladý Európan sa stal trojčlenný tím študentov z gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave. Na druhej priečke sa umiestnil tím z Gymnázia Javorova v Spišskej Novej Vsi, tretí skončili...
24.06.2019 11:43

Xcell nie je Excel – poskytuje vedomosti naživo

Blížiaci sa koniec školského roka mnohých žiakov po opustení lavíc láka odísť do prírody a pozorovať v nej život. Ak by ste zašli do SOŠ poľnohospodárstva a služieb v Trnave, tak nenájdete opustené lavice iba štvrtákov, maturan...