Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
25.10.2017 18:32

Mladí vedci vyrazili do škôl

Slovenská akadémia vied spustila projekt, ktorý vytiahol mladých vedcov z laboratórií či knižníc a preniesol ich k študentom na školy. Na hodine dejepisu, chémie a fyziky nahradil učiteľa mladý vedec, ktorý si pripravil vyučovanie v súlade s osnovami, s ohľadom na aktuálne dianie a trendy, a najmä s prvkami interaktivity a vyzdvihnutím skúseností z praxe.

„Študenti sa pýtali napríklad na škodlivosť plastového odpadu a ako sa ho zbaviť či prečo a ako sa z fliaš uvoľňujú toxické látky. Zaujímalo ich či je možné vytvoriť plast, ktorý sa v prírode rozloží bez negatívnych vplyvov. Vysvetlil som im, že možné to je a práve takémuto výskumu sa venuje ústav, na ktorom pracujem," povedal Michal Procházka z Ústavu polymérov SAV.

Polymérny chemik je jedným zo zakladateľov Iniciatívy mladých vedcov na SAV. Do vznikajúcej platformy sa postupom času prihlásilo takmer 200 mladých doktorandov a vedeckých pracovníkov, ktorí prichádzajú s novými návrhmi a riešeniami a zároveň chcú na akadémiu prilákať ďalších mladých výskumníkov. Prvou aktivitou mladých je návšteva škôl a tým priame zapojenie do vzdelávacieho systému.

„Mojou snahou bolo na osobnom príklade vedca, ktorý sa po pôsobení v zahraničí rozhodol vrátiť na Slovensko, ukázať príležitosti ktoré Slovenská akadémia vied ponúka. Osobne považujem za veľmi dôležité, aby ambiciózni a vzdelaní mladí ľudia strávili istú dobu v zahraničí a následne priniesli skúsenosti domov a využili ich k prospechu všetkých, a tým pádom aj samých seba," povedal Martin Venhart, člen predsedníctva SAV.

Jakub Drábik z Historického ústavu SAV si pre študentov pripravil prednášku na tému fašizmus. „Keďže sa už vyše dekády venujem výskumu fašizmu i toho, ako ho definovať a kto vlastne je fašista, vo svojich prednáškach som sa snažil vysvetliť, čo teda ten fašizmus vlastne je a koho možno za fašistu označiť. Druhou, a možno ešte podstatnejšou časťou bolo študentom vysvetliť, prečo je táto ideológia nebezpečná a čo môže spoločnosti priniesť," povedal Jakub Drábik.

Projektom „Roadshow" mladých vedcov po školách sa chce akadémia viac približovať verejnosti, zdôrazňovať potrebu vedeckého bádania pre prax a učiť žiakov kritickému mysleniu. V rámci prvého výjazdu do regiónov navštívili mladí vedci 3 školy – Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gymnázium a Strednú odbornú školu v Krupine a Strednú lesnícku školu v Banskej Štiavnici. Spolu odučili v priebehu jedného dňa 9 vyučovacích hodín. V súčasnosti plánuje akadémia návštevy ďalších škôl a vyučovacie hodiny s ďalšími mladými vedcami.

 

Mgr. Monika Hucáková

Súvisiace články

26.03.2018 09:50

V Rumunsku po anglicky s našimi učiteľmi

Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom je od roku 2016 zapojená v medzinárodnom projekte ErasmusPlus s názvom „Ako vyučujeme a ako sa učíme angličtinu“ (How We Teach And Learn English – HWTALE), ktorý v sebe zahŕňa n...
04.12.2017 18:25

Zdravotné znevýhodnenie sa do školy (ne)nosí. Je inklúzia na Slovensku iba ilúziou?

BRATISLAVA - Tretieho decembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti navštívili známe osobnosti Vladimír Kobielsky, Lucia Hurajová a Lucia Hablovičová Základnú školu Tbilisk...
02.02.2018 09:00

Počuli ste už o LEAF Academy?

LEAF Academy, unikátna stredná škola pre budúcich lídrov, prijíma prihlášky do ďalšieho ročníka štúdia