Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
25.10.2017 18:32

Mladí vedci vyrazili do škôl

Slovenská akadémia vied spustila projekt, ktorý vytiahol mladých vedcov z laboratórií či knižníc a preniesol ich k študentom na školy. Na hodine dejepisu, chémie a fyziky nahradil učiteľa mladý vedec, ktorý si pripravil vyučovanie v súlade s osnovami, s ohľadom na aktuálne dianie a trendy, a najmä s prvkami interaktivity a vyzdvihnutím skúseností z praxe.

„Študenti sa pýtali napríklad na škodlivosť plastového odpadu a ako sa ho zbaviť či prečo a ako sa z fliaš uvoľňujú toxické látky. Zaujímalo ich či je možné vytvoriť plast, ktorý sa v prírode rozloží bez negatívnych vplyvov. Vysvetlil som im, že možné to je a práve takémuto výskumu sa venuje ústav, na ktorom pracujem," povedal Michal Procházka z Ústavu polymérov SAV.

Polymérny chemik je jedným zo zakladateľov Iniciatívy mladých vedcov na SAV. Do vznikajúcej platformy sa postupom času prihlásilo takmer 200 mladých doktorandov a vedeckých pracovníkov, ktorí prichádzajú s novými návrhmi a riešeniami a zároveň chcú na akadémiu prilákať ďalších mladých výskumníkov. Prvou aktivitou mladých je návšteva škôl a tým priame zapojenie do vzdelávacieho systému.

„Mojou snahou bolo na osobnom príklade vedca, ktorý sa po pôsobení v zahraničí rozhodol vrátiť na Slovensko, ukázať príležitosti ktoré Slovenská akadémia vied ponúka. Osobne považujem za veľmi dôležité, aby ambiciózni a vzdelaní mladí ľudia strávili istú dobu v zahraničí a následne priniesli skúsenosti domov a využili ich k prospechu všetkých, a tým pádom aj samých seba," povedal Martin Venhart, člen predsedníctva SAV.

Jakub Drábik z Historického ústavu SAV si pre študentov pripravil prednášku na tému fašizmus. „Keďže sa už vyše dekády venujem výskumu fašizmu i toho, ako ho definovať a kto vlastne je fašista, vo svojich prednáškach som sa snažil vysvetliť, čo teda ten fašizmus vlastne je a koho možno za fašistu označiť. Druhou, a možno ešte podstatnejšou časťou bolo študentom vysvetliť, prečo je táto ideológia nebezpečná a čo môže spoločnosti priniesť," povedal Jakub Drábik.

Projektom „Roadshow" mladých vedcov po školách sa chce akadémia viac približovať verejnosti, zdôrazňovať potrebu vedeckého bádania pre prax a učiť žiakov kritickému mysleniu. V rámci prvého výjazdu do regiónov navštívili mladí vedci 3 školy – Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gymnázium a Strednú odbornú školu v Krupine a Strednú lesnícku školu v Banskej Štiavnici. Spolu odučili v priebehu jedného dňa 9 vyučovacích hodín. V súčasnosti plánuje akadémia návštevy ďalších škôl a vyučovacie hodiny s ďalšími mladými vedcami.

 

Mgr. Monika Hucáková

Súvisiace články

15.12.2017 18:44

Nové nariadenie vlády pomôže menšinovým školám

Vláda SR na svojom včerajšom rokovaní schválila nové znenie nariadenia vlády, ktorým sa zlepšuje financovanie škôl, kde sa deti učia jazyk národnostnej menšiny alebo sa vzdelávajú v jazyku národnostnej menšiny.
18.04.2018 09:23

eTwinning Multilateral Seminar - Coding and Robotics - Lisbon 12-14th April 2018

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, dr...
09.05.2018 14:54

Deň angličtiny na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne

Na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne sme privítali divadelnú skupinu the Bear Educational Theatre v rámci Dňa angličtiny.