Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
29.12.2017 15:22

Na Tilgnerke sa učíme teóriu v praxi

Každý, kto len frfle na svet okolo seba a kritizuje ho, mal by sa zamyslieť nad otázkou: ,,Čo ja robím pre tento svet, pre túto spoločnosť, aby som ju zmenil?“ Pesimisti iste namietnu, že jeden človek nič nezmení a spoločnosť ako celok je nemeniteľná, ale je to len alibizmus.

Mnohé osobnosti dejín či udalosti z histórie dokazujú, že aj jednotlivec má silu zmeniť dejiny. Už kultové dielo Hobbit od J. R. R. Tolkiena očarilo množstvo ľudí svojou myšlienkou o tom, ako malý jedinec dokáže so svojimi priateľmi poraziť zlo a zachrániť svet. Takáto nelichotivá situácia je aj v školstve, a tak sme sa rozhodli prispieť svojou troškou.

Začiatkom školského roka 2017/2018 naša škola získala v rámci programu Erasmus+ K2 grant na projekt Enhancing student and teacher success through STEM education –  Zvyšovanie úspechu študentov a učiteľov prostredníctvom STEM vzdelávania. Vďaka tomuto projektu budeme počas dvoch školských rokov spolupracovať so školami z Bulharska, Rakúska, Fínska, Portugalska a Rumunska a deliť sa s nimi o vedomosti a skúsenosti v danej oblasti. 

 

Naším cieľom je, aby sa žiaci neučili z vedy len teóriu, ale vedeli ju prepojiť s praxou. Nereálne? V tomto projekte dokonca očakávame:

  • zvýšenie motivácie študentov učiť sa vedu, ktorá je pre život bytostne potrebná;
  • získanie životných zručností potrebných vo svete detí i dospelých – spolupracovať v tímoch, riešiť problémy, kriticky myslieť a pod.;
  • zlepšenie zručností v oblasti IKT a podporu ich používania učiteľmi aj žiakmi;
  • podporu komunikačných zručností v jazykoch zúčastnených škôl;
  • výmenu osvedčených postupov s využitím rôznych zručností, ktoré každý partner prináša do projektu;
  • rovesnícke vzdelávanie – študenti sa stanú učiteľmi pre ďalších študentov;
  • zlepšenie schopnosti žiakov hodnotiť, interpretovať a extrahovať výsledky z dát;
  • množstvo zážitkov a skúseností, ktoré sa nedajú vedecky opísať, treba ich empiricky precítiť.
     

Na tomto našom malom zázraku pracuje tím pedagógov  Tilgnerky . Základný pracovný tím v zložení Soňa Benčová (koordinátor pre školu), Dana Lapšanská a Katarína Klemanová budú dopĺňať pani vychovávateľky Ivona Kadnárová a Jana Bojkovská, ako aj viacerí učitelia z našej školy, ktorí budú spolupracovať v rôznych častiach projektových aktivít.

 

Možno sa zdá, že tento projekt nie je ničím výnimočný, ale kto sleduje vývoj v súčasnom školstve, je si vedomý toho, že vzdelávanie mladých ľudí dnešnej doby nie je jednoduché. Veda sa zdá žiakom ťažká, zložitá či nudná, musia sa veľa učiť. Existuje síce množstvo informácií, mnoho možností, ale predsa málo pomôcok a moderných vzdelávacích foriem. Učiteľ je tak stále tou najdôležitejšou osobou vo vzdelávaní, ktorá hľadá, ako vzdelávať žiaka – učiteľ nie je Google, ale je cestou, cestou za poznaním. Vďaka učiteľovi sa vie žiak orientovať v labyrinte informácií, zmätočnom svete internetu a neustále sa meniacej spoločnosti vôkol neho. A to je cieľom nášho projektu. Už čoskoro nás navštívia hostia z projektových krajín a naše vyučovanie nadobudne konkrétne výstupy. Radi vás o nich budeme informovať!

 

 

Mgr. Soňa Benčová, PhDr. Adriana Hlavinková

 

Súvisiace články

14.06.2017 08:08

Putovanie za krásami Malých Karpát

Rozkvitnutý máj – spoznávaj naša mlaď malokarpatský raj!“ A my sme sa veru s nadšením vydali spoznávať ďalšie krásy Malých Karpát. Nadviazali sme na jesennú časť projektu, kedy sme 21.9.2016 navštívili Jaskyňu Driny a hrad Čer...
31.01.2018 14:33

Základná a umelecká škola v Rusovciach sú otvorené aj pre hendikepovaných žiakov

Brány Základnej umeleckej školy (ZUŠ) a Základnej školy (ZŠ) s materskou školou v bratislavskej mestskej časti Rusovce sú otvorené širokej verejnosti vrátane hendikepovaných ľudí, pretože spoločné zážitky na rôznych projektoch ...
24.04.2018 12:47

Študenti z LEAF Academy zožali svetový úspech

Stali sa víťazmi medzinárodnej debatnej súťaže v New Yorku!!!