Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
12.03.2018 08:54

Návrat do ľudovej triedy

Dôkaz, že históriu a dejiny môžu milovať nielen historici a dejepisári, sme našli v obci Zalužice. V Základnej škole s materskou školou už viac ako desaťročie pracujú p. Miroslav Ľoch a p. Peter Žobrák, p. školníci a milovníci histórie. Blížiace sa sté výročie vzniku 1. československej republiky ich inšpirovalo k tomu, aby zriadili triedu ľudovej školy z roku 1918.

Pri hľadaní vhodného nábytku, plagátov a obrazov datovaných do obdobia vzniku 1. ČSR oslovili i miestnych obyvateľov. Vyradenú lavicu, nástenky, katedru i skriňu našli v dezolátnom stave, čo si vyžiadalo opravu. Druhú lavicu a tabuľu vyrobili podľa predlohy, okná zhotovili pomocou polystyrénu. Pod tabuľu umiestnili aj vedro s kvetinovým vzorom, ktorý namaľoval p. P. Žobrák. Rádio použili z Malého technického múzea, ktoré sa nachádza vo vestibule školy, na ktorého realizácii sa tiež aktívne podieľali obaja p. školníci. Postupne pridávali do zriadenej triedy počítadlo, trojuholník, knihy, plagáty, trstenicu, vešiak s klobúkom p. učiteľa a ďalšie drobnosti,  ktoré efektívne dotvorili triedu. Aby trieda a jej zariadenie vyzerali čo najvernejšie, požiadali o pomoc i p. riaditeľa  a dejepisára zároveň, Mgr. M. Danočka. Na stene nechýba veľký štátny znak, vlajka a obrazy významných osobností, ktoré sa zaslúžili o vznik Československej republiky; T. G. Masaryk, prvý prezident ČSR a generál M. R. Štefánik. P. školníci skrášlili triedu aj veľavravným životným mottom M. R. Štefánika, „Veriť – milovať – pracovať".

Po niekoľkých týždňoch spoločnej práce vznikla trieda verná triede spred sto rokov. Obdivujú ju nielen zamestnanci školy, ale aj rodičia, ktorí prichádzajú s deťmi do škôlky a školy i príležitostní návštevníci. Vyučovaciu hodinu v takejto triede ľudovej školy si vyskúšali predškoláci i žiaci druhého ročníka. Táto trieda im umožnila zažiť vyučovanie spred sto rokov. Žiaci sa stali na chvíľu súčasťou histórie, čím sa umocnila miera získavania a osvojovania si poznatkov. Vyučujúci k spomínanému výročiu pripravujú ďalšie sprievodné aktivity.

Na otázku Prečo zriadiť takúto triedu? p. Ľoch odpovedal: „Aby naša škola nebola len obyčajnou školou, ale peknou. Kam deti rady chodia." 

Táto trieda je pripomienkou nielen dôležitosti rozvoja vzdelanosti čo najširšiemu okruhu ľudí, ale aj spomienkou na časy chudobnejšie ako súčasnosť a predsa nesmierne bohaté aj na velikánov našich dejín.
 

PaedDr. Anna Fejková

Súvisiace články

16.11.2017 09:30

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ pripravili preventívnu akciu pre mužov – upozorniť chcú na hrozbu rakoviny semenníkov

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach organizujú túto sobotu tretí ročník akcie MOVEMBER, ktorej symbolom sú mužské fúzy a za cieľ má šíriť informovanosť medzi mužmi o rakovine semenníkov a iných onkologických ochoreniach...
01.10.2017 20:47

Aj riaditelia novozámockých základných škôl sa poklonili pamiatke Antona Bernoláka

Mesto Nové Zámky a miestny odbor Matice slovenskej boli organizátormi slávnostného otvorenia Mesiaca kultúry v meste Nové Zámky a spomienkových osláv 255.výročia narodenia Antona Bernoláka. Podujatie sa uskutočnila 1.októbra.
22.10.2017 09:21

Zaradili sa medzi úspešných športovcov

Dňa 18.októbra 2017 sa športová hala v Šuranoch naplnila mladými športovcami – bedmintonistami, aby si na Okresnom kole (majstrovstiev okresu) okresu Nové Zámky preverili svoje zručnosti v hre.