Späť na zoznam
Školy
Autor: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave
14.10.2019 11:04

Nie iba spomienky, ale aj skutočnosť a niečo pre budúcnosť

Keď príde životné jubileum, tak táto skutočnosť nás nabáda k tomu, aby sme bilancovali, čo nám priniesol čas a život v ňom. Život to nie je iba prechádzanie rokov, ale aj obohacovanie životných skúseností a pracovných myšlienok s cieľom dosiahnutia duševnej pohody.

Tieto skutočnosti nachádzame v rodine a rodnej krajine, ale sú chvíle kedy mnohé pozitíva sa uskutočňujú ďaleko – mimo domova a vlasti – v zahraničí. 

Podmienky, v ktorých som si rozširoval moje poľnohospodárske, didaktické a vedecké skúsenosti som našiel pri pobyte na agroturistickej farme „Bacco e Arianna" v malebnej dedinke Boccon, kedy rodina pána Ernesta Calaona spolu s bývalým riaditeľom I.T.A.S. (preklad skratky: štátna odborná  poľnohospodárska škola) "Duca degli Abruzzi" Costantinom Meneghinim (†) ešte v roku 2002 zaistili pre skupinu našich žiakov študujúcich v zameraní agroturistika odbornú prax. Prax v uvedenom období bola realizovaná cestou programu Leonardo da Vinci, niekoľko rokov i opakovaná a absolvovali ju skutoční zanietenci pre túto poľnohospodársku problematiku kombinovanú s prvkami turistických služieb.

Hneď pri prvej príležitosti nášho stretnutia s pánom Ernestom Calaonom, konateľom farmy, ktorá v tom čase už mala 13 ročné  trvanie a úspešnú časť činnosti za sebou sme hovorili o víziách, budúcich perspektívach a spolupráci. Tieto rozhovory boli jedinečné, pretože smerovali k pracovnej aktivite a udržiavaniu výborných vzťahov s farmou.

Pri sviatku hrozna sa na prezentácii kultúrnych tradícií predstavili naše žiačky. Pán Ernesto Calaon (vpravo) si drží tento obrázok v archíve farmy.

Od obdobia prvého stretnutia čas prebehol veľmi rýchlo a v tento rok priniesol už 30. výročie existencie pre „Bakusa a Ariannu", ktorého asi jedna tretina zapadá do minulého storočia a ďalšie dve tretiny do storočia tohto. Na druhej strane viac ako polovica – 17 rokov k nášmu začiatku, pre nás reprezentovaného edukačným rozvojom. Spomínaných 30 rokov prinieslo agrobiologický a inovatívny posun pre naše, obe zúčastnené strany. V ňom sme sa zamerali na zvyšovanie aktivít v oblasti výskumu, experimentovania, tvorby a orientácie na ďalšiu budúcu spoluprácu. Taktiež sme boli poctení, ak sme sa mohli niekoľkokrát pri pobytoch na farme zúčastniť a priamo so žiakmi vidieť Sviatok hrozna, v rámci ktorého sme raz získali i ocenenie od mestečka Vò Euganeo. Bola to zlatá plaketa za mediálnu propagáciu tohto sviatku v zahraničí.

Pre sviatok hrozna sú typické i niekoľkotonové alegorické vozy vyzdobené hroznom

Nakoľko farma oslavuje spomínané 30. výročie založenia a prvé číslo tohto sviatku má hodnotu 3, tak už pomýšľame o budúcom okrúhlom výročí, ktoré začína číslom 4 pretože „Bacco e Arianna" nám dovoľuje urobiť štyri dôležité kroky, ktoré platia pre súčasnosť, ale taktiež aj pre budúcnosť:

  • neustále s touto farmou rozvíjať vzťahy,
  • motivovať sa v štúdiu z pohľadu poľnohospodárskeho, jazykového a vedeckého,
  • prehlbovať a obnovovať znalosti, ktoré rozvíjame spoločne s pánom Ernestom Calaonom, jeho rodinou a všetkými zainteresovanými osobami, ktoré organizovali naše pobyty (I.T.A.S. Ducca degli Abruzzi di Padova, Az. Vitivinicola Parco del Venda a Fatt. Eremo) 
  • aby sa zachovávali vybudované priateľské vzťahy.

Aký záver môžeme v rámci tohto spomienkového článku a nasledujúceho 40. výročia vyvodiť?
Myslíme na štyri talianske slová, z ktorých každé začína prvým písmenom abecedy:
Aspettiamo un Altro Anniversario; Amichevolmente. Prel.: priateľsky očakávame ďalšie výročie.

Ján Piešťanský
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave


 

Súvisiace články

04.07.2018 21:40

Odovzdávanie vysvedčení v Starej Bystrici

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa 29. júna 2018 v Starej Bystrici zúčastnila odovzdávania vysvedčení žiakom Základnej školy s materskou školou. Oficiálne ukončenie školského roka sa konalo na školskom dvore za účasti staro...
13.05.2019 10:23

Žiakov čakajú prijímacie skúšky na stredné školy

Dňa 13. mája a vo štvrtok 16. mája 2019 sa po celom Slovensku konajú prijímacie skúšky na stredné školy. V aktuálnom školskom roku je na základných školách približne 38 700 deviatakov, prijímacie skúšky okrem toho absolvuje aj ...
17.09.2019 09:30

Známa herečka otvorila novú sezónu Klubu nadaných detí

S novým školským rokom prichádza už v poradí siedma sezóna činnosti Klubu nadaných detí.