Späť na zoznam
Školy
Autor: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave
14.10.2019 11:04

Nie iba spomienky, ale aj skutočnosť a niečo pre budúcnosť

Keď príde životné jubileum, tak táto skutočnosť nás nabáda k tomu, aby sme bilancovali, čo nám priniesol čas a život v ňom. Život to nie je iba prechádzanie rokov, ale aj obohacovanie životných skúseností a pracovných myšlienok s cieľom dosiahnutia duševnej pohody.

Tieto skutočnosti nachádzame v rodine a rodnej krajine, ale sú chvíle kedy mnohé pozitíva sa uskutočňujú ďaleko – mimo domova a vlasti – v zahraničí. 

Podmienky, v ktorých som si rozširoval moje poľnohospodárske, didaktické a vedecké skúsenosti som našiel pri pobyte na agroturistickej farme „Bacco e Arianna" v malebnej dedinke Boccon, kedy rodina pána Ernesta Calaona spolu s bývalým riaditeľom I.T.A.S. (preklad skratky: štátna odborná  poľnohospodárska škola) "Duca degli Abruzzi" Costantinom Meneghinim (†) ešte v roku 2002 zaistili pre skupinu našich žiakov študujúcich v zameraní agroturistika odbornú prax. Prax v uvedenom období bola realizovaná cestou programu Leonardo da Vinci, niekoľko rokov i opakovaná a absolvovali ju skutoční zanietenci pre túto poľnohospodársku problematiku kombinovanú s prvkami turistických služieb.

Hneď pri prvej príležitosti nášho stretnutia s pánom Ernestom Calaonom, konateľom farmy, ktorá v tom čase už mala 13 ročné  trvanie a úspešnú časť činnosti za sebou sme hovorili o víziách, budúcich perspektívach a spolupráci. Tieto rozhovory boli jedinečné, pretože smerovali k pracovnej aktivite a udržiavaniu výborných vzťahov s farmou.

Pri sviatku hrozna sa na prezentácii kultúrnych tradícií predstavili naše žiačky. Pán Ernesto Calaon (vpravo) si drží tento obrázok v archíve farmy.

Od obdobia prvého stretnutia čas prebehol veľmi rýchlo a v tento rok priniesol už 30. výročie existencie pre „Bakusa a Ariannu", ktorého asi jedna tretina zapadá do minulého storočia a ďalšie dve tretiny do storočia tohto. Na druhej strane viac ako polovica – 17 rokov k nášmu začiatku, pre nás reprezentovaného edukačným rozvojom. Spomínaných 30 rokov prinieslo agrobiologický a inovatívny posun pre naše, obe zúčastnené strany. V ňom sme sa zamerali na zvyšovanie aktivít v oblasti výskumu, experimentovania, tvorby a orientácie na ďalšiu budúcu spoluprácu. Taktiež sme boli poctení, ak sme sa mohli niekoľkokrát pri pobytoch na farme zúčastniť a priamo so žiakmi vidieť Sviatok hrozna, v rámci ktorého sme raz získali i ocenenie od mestečka Vò Euganeo. Bola to zlatá plaketa za mediálnu propagáciu tohto sviatku v zahraničí.

Pre sviatok hrozna sú typické i niekoľkotonové alegorické vozy vyzdobené hroznom

Nakoľko farma oslavuje spomínané 30. výročie založenia a prvé číslo tohto sviatku má hodnotu 3, tak už pomýšľame o budúcom okrúhlom výročí, ktoré začína číslom 4 pretože „Bacco e Arianna" nám dovoľuje urobiť štyri dôležité kroky, ktoré platia pre súčasnosť, ale taktiež aj pre budúcnosť:

  • neustále s touto farmou rozvíjať vzťahy,
  • motivovať sa v štúdiu z pohľadu poľnohospodárskeho, jazykového a vedeckého,
  • prehlbovať a obnovovať znalosti, ktoré rozvíjame spoločne s pánom Ernestom Calaonom, jeho rodinou a všetkými zainteresovanými osobami, ktoré organizovali naše pobyty (I.T.A.S. Ducca degli Abruzzi di Padova, Az. Vitivinicola Parco del Venda a Fatt. Eremo) 
  • aby sa zachovávali vybudované priateľské vzťahy.

Aký záver môžeme v rámci tohto spomienkového článku a nasledujúceho 40. výročia vyvodiť?
Myslíme na štyri talianske slová, z ktorých každé začína prvým písmenom abecedy:
Aspettiamo un Altro Anniversario; Amichevolmente. Prel.: priateľsky očakávame ďalšie výročie.

Ján Piešťanský
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave


 

Súvisiace články

06.03.2019 08:22

Prešovské nadané deti spoznávali ťažký život obyčajného chlapca Olivera

Marcové stretnutie členov Klubu nadaných detí v Prešove bolo zamerané na spoznávanie diel velikána anglickej literatúry. Čitateľský projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným pod názvom „Po stopách Charlesa Dickensa“ p...
21.05.2017 11:48

Poznáme víťazov súťaže Chémia pod pokrievkou „SKÚS POKUS“!

BRATISLAVA – Prvý ročník celoslovenskej súťaže Chémia pod pokrievkou „Skús pokus“, ktorú organizuje pedagogické vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA, má už svojich víťazov. Odborná porota i verejnosť vybrali tri najlepšie súťažné vid...
10.04.2017 20:31

V Kysuckom Novom meste zažili Noc s Andersenom

Pri príležitosti narodenia Hansa Christiana Andersena (2. apríl 1805) si pripomíname jeho život a rozprávky, ktoré ho preslávili po celom svete. Podujatie, ktoré plní tento cieľ, nesie názov Noc s Andersenom a na Slovensku ide ...