Späť na zoznam
Školy
Autor: Helena Rusnáková
29.10.2017 17:06

Novozámocké základné a stredné školy získali ocenenia na Klobfeste

Na novozámockom Klobfeste získali ocenenia aj novozámocké základné a stredné školy

Posledný októbrový piatok a sobota patrili v Nových Zámkoch Novozámockému klobásovému festivalu, ktorého sprievodnými podujatiami boli Deň tekvice a množstvo kultúrnych vystúpení, kde nechýbal tanec, spev, hudba a dobrá nálada.

Veselá súťažná atmosféra sprevádzaná zrakmi mnohých návštevníkov vládla v sobotu 28.10. na Hlavnom námestí na Klobfeste. Do súťaže v príprave najlepšej klobásy sa zapojili aj žiaci a učitelia viacerých základných a stredných škôl mesta. S akými výsledkami?

Jednotlivé družstvá boli vyhodnotené v zlatom,striebornom a bronzovom pásme. Ocenenie na 10.mieste v zlatom pásme získali Kantori 1 ( SOŠ Stavebná Nové Zámky), 5.miesto v zlatom pásme získali súťažiaci zo ZŠ G. Czuczora . Tím Flengerka sa umiestnil na 8.mieste v zlatom pásme.

V striebornom pásme boli ocenení žiaci Gymnázia P.Pázmánya. Bronzový pohár a diplom si odniesli spomedzi školských tímov: Hradňáci ( zo ZŠ na Hradnej ulici),ZŠ G.Bethlena, ZŠ Devínska, detské družstvo ZŠ G.Czuczora, ZŠ N8brežná , Kantori 2 ( SOŠ Stavebná Nové Zámky).

Tohtoročný Klobásový festival v Nových Zámkoch privítal súťažiace družstvá Novozámčanov, družstvá z okolitých miest a obcí a v neposlednom rade sa organizátori tešili aj zahraničným družstvám z Maďarska, Chorvátska a Srbska. Výsledky však dokazujú, že novozámockí učitelia a žiaci obstáli v konkurencii.

Text a foto:Helena Rusnáková

Súvisiace články

01.03.2018 17:34

Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2016/2017 vykonala 1978 inšpekcií

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) v školskom roku 2016/2017 vykonala 1978 inšpekcií v školských zariadeniach. Kontrolovaných bolo 1648 štátnych škôl, 147 cirkevných a 183 súkromných. Vyplýva to z Správy o stave a úrovni výchovy v ...
27.06.2017 08:50

Chlapci zo ZŠ Dolinský potok reprezentovali Žilinský kraj

V dňoch 13. – 14. júna 2017 sa konali Majstrovstvá Slovenska v hádzanej žiakov ZŠ v Nových Zámkoch.
16.10.2018 19:44

Deň Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach

Tak ako po minulé roky, aj tento rok môžeme konštatovať, že 8. ročník Dňa Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach sa zaradil medzi úspešné ročníky. S priebehom akcie boli spokojní nielen pedagógovia a študenti našej školy...