Späť na zoznam
Školy
Autor: Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, UPJŠ
05.12.2019 08:57

O výchove dospievajúcich: kontrolovať či nekontrolovať?

Dávame do pozornosti publibkáciu "O výchove dospievajúcich: Kontrolovať či nekontrolovať?"

Milí čitatelia, 

dávame Vám do pozornosti publibkáciu, ktorú sme s kolegami z Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ pripravili. Publikácia sa venuje problematike rodičovskej kontroly v období dospievania detí. V texte sa dočítate o tom, akým spôsobom môže rodič kontrolovať svoje dospievajúce dieťa, aby čo najlepšie podporil jeho vývin a zabránil nežiaducemu správaniu. Popisujeme fungovanie vzťahu medzi dospievajúcim a rodičom, optimálne formy kontroly ako i kontrolu, ktorá dieťaťu skôr škodí ako pomáha. [1]

Kontrolovať či nekontrolovať?

Publikácie je určená primárne pre rodičov, avšak všetky princípy v nej popísané sa dajú veľmi dobre aplikovať aj pre prácu učiteľa.

Boli by sme radi, keby čitatelia vnímali tento text optimisticky. Výskumné zistenia ukazujú, že vo všeobecnosti je vzťah medzi dieťaťom a rodičom počas dospievania taký istý, aký bol pred nástupom puberty. Turbulencie a zmeny, ktoré prichádzajú, sú len krátkodobé a pri správnom prístupe rodičov vedú k úspešnému vstupu do dospelosti. Prajeme príjemné a inšpiratívne čítanie.

Publikácia je k dispozícii https://www.upjs.sk/public/media/4731/Brozura%20Final%20maly%20nadpis.pdf .

Za autorský tím

Mária Bačíková

 

[1] Text vznikol vďaka finančnej podpore projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom VEGA 1/0623/17 a Agentúry pre podporu výskumu a vývoja APVV-15-0662.

 

Súvisiace články

05.11.2019 19:24

KONFERENCIA UČITEĽOV POVAŽIA

Regionálna konferencia učiteľov z Považskej Bystrice a okolia, ktorú vďaka regiograntu Komenského inštitútu n.o. Živica organizoval jeho absolvent Jozef Šujak, učiteľ Gymnázia v Považskej Bystrici. Viac ako 50 účastníkov, 3 pre...
18.10.2018 19:09

Slovensko má husľového génia!

Na prestížnej medzinárodnej husľovej súťaži sa podarilo žiakovi zo Slovenska len 10-ročnému Teovi Gertlerovi, žiakovi Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera, získať najvyššie ocenenie, aké ešte v histórii súťaže nebolo ude...
02.01.2018 11:00

Najvýznamnejšou investíciou v Jarovciach bola v roku 2017 prestavba školy

Najvýznamnejšia a zároveň najväčšia investícia v bratislavskej mestskej časti Jarovce bola v roku 2017 prestavba základnej školy (ZŠ), ktorej kapacita sa tak zvýšila zo 163 na 270 žiakov. Starosta Jaroviec Pavel Škodler pre TAS...