Späť na zoznam
Školy
Autor: Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, UPJŠ
05.12.2019 08:57

O výchove dospievajúcich: kontrolovať či nekontrolovať?

Dávame do pozornosti publibkáciu "O výchove dospievajúcich: Kontrolovať či nekontrolovať?"

Milí čitatelia, 

dávame Vám do pozornosti publibkáciu, ktorú sme s kolegami z Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ pripravili. Publikácia sa venuje problematike rodičovskej kontroly v období dospievania detí. V texte sa dočítate o tom, akým spôsobom môže rodič kontrolovať svoje dospievajúce dieťa, aby čo najlepšie podporil jeho vývin a zabránil nežiaducemu správaniu. Popisujeme fungovanie vzťahu medzi dospievajúcim a rodičom, optimálne formy kontroly ako i kontrolu, ktorá dieťaťu skôr škodí ako pomáha. [1]

Kontrolovať či nekontrolovať?

Publikácie je určená primárne pre rodičov, avšak všetky princípy v nej popísané sa dajú veľmi dobre aplikovať aj pre prácu učiteľa.

Boli by sme radi, keby čitatelia vnímali tento text optimisticky. Výskumné zistenia ukazujú, že vo všeobecnosti je vzťah medzi dieťaťom a rodičom počas dospievania taký istý, aký bol pred nástupom puberty. Turbulencie a zmeny, ktoré prichádzajú, sú len krátkodobé a pri správnom prístupe rodičov vedú k úspešnému vstupu do dospelosti. Prajeme príjemné a inšpiratívne čítanie.

Publikácia je k dispozícii https://www.upjs.sk/public/media/4731/Brozura%20Final%20maly%20nadpis.pdf .

Za autorský tím

Mária Bačíková

 

[1] Text vznikol vďaka finančnej podpore projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom VEGA 1/0623/17 a Agentúry pre podporu výskumu a vývoja APVV-15-0662.

 

Súvisiace články

20.04.2018 22:31

Konferencia 2018: Školy potrebujú viac dôvery

Sloboda, zodpovednosť a spolupráca ako kľúčové faktory ďalšieho vývoja školstva na Slovensku je nosnou témou Výročnej odbornej konferencie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, na ktorej sa 25. a 26. apríla 2018 zídu...
23.12.2017 12:22

D. Kubín: Zničené strechy na MŠ Na Sihoti a ZUŠ I. Ballu vymenilo mesto za nové 

Dolný Kubín – Mesto Dolný Kubín opravilo v uplynulých mesiacoch strechy na Materskej škole (MŠ) Na Sihoti a Základnej umeleckej škole (ZUŠ) Ivana Ballu. Celková investícia samosprávy do rekonštrukčných prác sa vyšplhala na 21.0...
11.05.2018 09:26

Úklady a láska

Dňa 2. 5. 2018 sa stretli žiaci 9. A a 9. B triedy zo ZŠ Hany Zelinovej v nezvyčajnú hodinu a na nezvyčajnom mieste.