Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
08.12.2017 09:45

Paneurópska vysoká škola podporuje stredné školy naprieč Slovenskom

Príprava na vysokú školu a informovanosť o výhodách a možnostiach štúdia sa začína už na stredných školách. Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) ponúka niekoľko možností podpory, aby stredoškoláci získali kvalitný prehľad o ďalšom vzdelávaní a rozhodli sa pre správne zameranie svojej budúcej kariéry. Počas minulého akademického roka podpísala PEVŠ memorandum o spolupráci s viac ako 100 strednými školami naprieč Slovenskom.

Základnou výhodou spolupráce sú odborné špecializované prednášky vysokoškolských pedagógov, v ktorých sa zameriavajú na jednotlivé odvetvia, akými sú informatika, právo, ekonómia, psychológia či masmédiá. „Prednášky našich pedagógov sa uskutočňujú buď priamo na našich partnerských stredných školách alebo v priestoroch našich fakúlt v Bratislave," vysvetľuje riaditeľka Oddelenie marketingu a médií, Mgr. et. Mgr. art. Jana Žjak, PhD. „Stredoškoláci aj vďaka nim získajú prehľad, čo ich baví, a čomu by sa chceli v budúcnosti venovať. Témy prednášok sú prispôsobené požiadavkám či špecializácii jednotlivých stredných škôl."

Žiaci majú možnosť navštíviť aj priestory PEVŠ, či už v rámci Dňa otvorených dverí alebo individuálne po dohode s konkrétnou fakultou. Prehľad získajú aj vďaka programu Deň v koži vysokoškoláka, kde sa môžu zúčastňovať prednášok a všetkých dostupných aktivít. PEVŠ ponúka tiež semináre o dôležitosti vysokoškolského štúdia najmä na stredných školách s nízkym percentom žiakov so záujmom o ďalšie vzdelanie.

„Partnerské stredné školy podporujeme aj finančne. Tento akademický rok sme prerozdelili vyše tisíc eur, ktoré poputovali školám, s ktorými máme výnimočnú spoluprácu," vysvetľuje Žjak. „Je dôležité, aby mali absolventi stredných škôl informácie o vybranej vysokej škole, ale tiež o konkrétnom odbore, pedagógoch, predmetoch a mimoškolských aktivitách. Vyhnú sa tak neskorším problémom s prestupom, pre ktorý môžu stratiť niekoľko mesiacov či dokonca rokov. Naším cieľom je pripraviť ich na vysokoškolské štúdium, ktoré sa v mnohom od toho stredoškolského líši. V realizácii tohto projektu nám pomáhajú aj naši študenti, ktorí poradia a vysvetlia aj veci z praxi."

 

Mgr. Katarína Holetzová

Súvisiace články

05.11.2019 19:24

KONFERENCIA UČITEĽOV POVAŽIA

Regionálna konferencia učiteľov z Považskej Bystrice a okolia, ktorú vďaka regiograntu Komenského inštitútu n.o. Živica organizoval jeho absolvent Jozef Šujak, učiteľ Gymnázia v Považskej Bystrici. Viac ako 50 účastníkov, 3 pre...
14.06.2017 08:48

Letná škola sieťovania 2017

V dňoch 3.7. - 7.7.2017 sa v Učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Košiciach v Danišovciach uskutoční už jubilejný 10. ročník Letnej školy sieťovania Ústavu informatiky PF UPJŠ v Košiciach.