Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
24.09.2017 21:34

Plníme si sny...

Čo by sme mohli ešte urobiť s naším školským dvorom?

To bola otázka, ktorá rozhodla obohatiť časť školského dvora Základnej školy s materskou školu v Koškovciach o malé jazierko s rybkami i vodnými rastlinami . 
Pri jeho tvorbe pomáhali žiaci, učitelia, pracovníci školy, priatelia, rodičia i obyvatelia obce. Stalo sa tak inšpiratívnou súčasťou školy, živou učebňou i originálnym miestom, kam je možné podľa potreby presunúť vyučovanie z tried. Obohatili sme ho o dreveného anjela, hotel pre hmyz, napájadlo pre vtáčiky, či zaujímavé rastliny. Starostlivosťou o jazierko chceme rozvíjať zodpovednosť, tímovú spoluprácu, aktivitu žiakov. 
Touto cestou chceme poďakovať riaditeľovi školy RNDr. Františkovi Bočkayovi a starostovi obce Ing. Vladimírovi Babičovi , že škola v Koškovciach je dielňou, kde sa začína premena snov na realitu. Zároveň je aj miestom, kde sa rodia ďalšie nové sny. 


PaedDr. Jana Partiková
školský špeciálny pedagóg

Galéria

Súvisiace články

09.04.2018 10:56

Masterclass na Gymnáziu Alberta Einsteina v Bratislave

Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave patrí k moderným školám s inovatívnym vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Dôkazom toho je práca učiteľov a žiakov na mnohých projektoch s cieľom implementovať najmodernejši...
14.05.2017 10:37

Vyučovanie so zvieratkami

Ak by ste dostali za úlohu zodpovedať, ktoré tri  slová vám napadnú pri pojme  detstvo, určite by vaše myšlienky neutekali ďaleko od babkinej záhradky, nekonečných detských hier na dvore či spoznávania sveta zvieratok naokolo. ...
20.06.2019 16:39

Najlepšie znalosti o 2. svetovej vojne majú žiaci zo ZŠ Levická vo Vrábľoch

Celoslovenským kolo vyvrcholila minulý týždeň v Banskej Bystrici súťaž žiakov základných škôl Medzníky 2. svetovej vojny. Jej vyhlasovateľom je Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, pričom záverečné kolo súťaže organizač...