Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
20.09.2018 21:49

Poznáme Naj webové stránky prešovských základných škôl

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným si prostredníctvom projektu Základné školy v Prešove „posvietila“ na webové stránky základných škôl v meste Prešov.

Už počas prázdnin sa začalo veľké sledovanie školských stránok, ktoré trvalo do polovice septembra s cieľom zmapovať pripravenosť školského webového sídla na nový školský rok. Kým niektoré školy „žijú minulým školským rokom", väčšina základných škôl sa pripravila zodpovedne. Tie najlepšie, podľa celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným, predstavujeme v tomto článku.

Školské webové sídla musia byť otvorené voči verejnosti, jednoduché, prehľadné, zrozumiteľné. Stránky majú prinášať informácie pre rodičov, žiakov i učiteľov. Medzi základné informácie patrí profilácia školy, nesmú chýbať rozvrhy hodín, prehľad záujmových útvarov, jedálne lístky, informácie o udalostiach, súťažiach, projektoch, školskom časopise, rade školy, či rade rodičov. Netreba zabúdať na zrozumiteľný jazyk (stránka má byť prípustná starším i mladším), či logické usporiadanie informácií. Správny školský webový priestor ponúka všetko, čo je potrebné.

Spomedzi školských stránok základných škôl v Prešove sme na základe spolupráce tvorcov webových stránok, grafikov, odborníkov na komunikáciu a školstvo vybrali tri Naj stránky, ktoré zaujali. Napokon, dobrý web už neodmysliteľne patrí medzi služby, ktoré škola má poskytovať svojim zákazníkom.

Najlepšie hodnotenie spomedzi stránok (aj vzhľadom k pripravenosti na nový školský rok) dostala stránka základnej školy otvorená všetkým – Základná škola na Kúpeľnej ulici v Prešove. Profesionálna, graficky zaujímavá stránka je lákavá na prvý pohľad. Kliknutím na stránku ste okamžite oboznámení s množstvom informácií. Nájdete tu aktuálne informácie (napr. prehľad záujmových útvarov, organizáciu školského roka, informácie školskej jedálne). Nechýbajú fotografie s popisom akcií z minulých školských rokov, informácie Rady školy, Rodičovskej rady, školskej knižnice, odborných zamestnancov školy, či kontakty (emailové adresy) na učiteľov. Návštevníkov stránky zaujme odkaz na školský časopis Šafrán, či školskú televíziu, kde nájdete množstvo častí školského magazínu.

Druhou ocenenou stránkou je školská stránka Súkromnej základnej školy na Solivarskej ulici. Moderná stránka, na ktorej nič nechýba. Na prvý pohľad zaujme grafika stránky, množstvo informácií svedčí o otvorenosti školy „voči svojim klientom". Koncepcia školy, bilingválne vzdelávanie, informácie o vedení školy, učiteľoch, či školských radách, všetko tak, ako má byť. Na stránke nájdete množstvo informácií pre záujemcov o školských akciách, nechýba bohatý fotoalbum (aj v minulých rokov), škola myslí na svojich absolventov, čo je na školských stránkach vzácna vec. Jednoducho super.

Do tretice všetko najlepšie. Úspešnou internetovou stránkou sa stala webová stránka Základnej školy na ulici Matice slovenskej 13. Školská stránka, ktorá je najčastejšie aktualizovaná v novom školskom roku, škola ja aktívna vo zverejňovaní nových a nových informácií (rovnako je to s fcb stránkou školy). Okrem základných informácií týkajúcich sa nového školského roka, už nájdete na stránke informáciu o letnom sústredení učiteľov Prešovského kraja – Letná škola SFUMATO, kurze anglického jazyka pre žiakov 3.-4. ročníka, akciách: Poznaj svoje mesto, Bádateľko na cestách, Etiketa a spoločenské správanie, Práva dieťaťa, Svetový deň prvej pomoci, Majstrovstvá Slovenska v turisticko-orientačnom behu, ECO Recykluj Tour, Upratovanie okolia školy. Zaujímavými sú prezentácie Jolly Phonics (novej metódy výučby anglického jazyka), informácie o školskom súbore Ďatelinka, školského časopisu Na Matici, nechýba kronika z minulých školských rokov v elektronickej podobe.

Projekt Základné školy v Prešove celoslovenskej iniciatívy ocení už v najbližších dňoch školy, ktorých stránky zaujali porotcov celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Školy získajú knižné odmeny na doplnenie školských knižníc, dokumentárne DVD filmy, či sladké odmeny pre svojich žiakov. 

Mgr. Ľuboš Lukáč
 

Súvisiace články

24.04.2017 09:00

Pripomenuli si Deň zeme

Poľnohospodársku školu si nie je možné predstaviť bez toho, aby sa v nej denne nepreberalo kľúčové slovo pôda. I keď si 22. apríla pripomíname Deň zeme v súvislosti so zameraním načerpanie nerastných surovín a ochranu životného...
20.03.2018 09:24

Vedomostná súťaž „Sociálno - politické otázniky"

Na Fakulte sociálnych vied, Katedre sociálnych služieb a poradenstva UCM v Trnave sa uskutočnila zaujímavá súťaž pod názvom „Sociálno - politické otázniky". Bola určená študentom stredných škôl v Slovenskej republike.
24.06.2019 11:43

Xcell nie je Excel – poskytuje vedomosti naživo

Blížiaci sa koniec školského roka mnohých žiakov po opustení lavíc láka odísť do prírody a pozorovať v nej život. Ak by ste zašli do SOŠ poľnohospodárstva a služieb v Trnave, tak nenájdete opustené lavice iba štvrtákov, maturan...