Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
21.05.2017 11:48

Poznáme víťazov súťaže Chémia pod pokrievkou „SKÚS POKUS“!

BRATISLAVA – Prvý ročník celoslovenskej súťaže Chémia pod pokrievkou „Skús pokus“, ktorú organizuje pedagogické vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA, má už svojich víťazov. Odborná porota i verejnosť vybrali tri najlepšie súťažné videá s pokusmi. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa bude konať 23. mája v Polus City Center, v Škole varenia v Bratislave. Bude sa niesť v duchu molekulárnej kuchyne.

Zdroj: Raabe

v Bratislave. Bude sa niesť v duchu molekulárnej kuchyne.

Súťaž Chémia pod pokrievkou „Skús pokus" je určená žiakom druhého stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Súťaž vznikla so zámerom vzbudiť u tínedžerov záujem o prírodovedné odbory. Organizátori si dali za cieľ priblížiť chémiu ako atraktívnu vedu, s ktorou sa žiaci stretávajú všade okolo nás, a ako napovedá názov súťaže... i v kuchyni. „Je všeobecne známe, že starší žiaci majú menší záujem o prírodovedné predmety. Dúfame, že takouto formou sme pomohli učiteľom zatraktívniť vyučovanie chémie na školách a že žiaci sa nielen niečo nové naučili, ale aj zabavili," myslí si konateľka EXPOL PEDAGOGIKA JUDr. Monika Fegyveres Oravská.

Porota vybrala inšpiratívne videá

Úlohou súťažných tímov bolo pod vedením učiteľa vymyslieť a realizovať chemický pokus, ktorý následne natočili na video a poslali do súťaže.

Do prvého ročníka sa zapojilo takmer osemsto detí a učiteľov zo základných škôl a osemročných gymnázií. Odborná porota vyberala z viac ako dvesto súťažných príspevkov tridsať najlepších, ktoré postúpili do finále. Najviac tímov do súťaže zapojilo Gymnázium Ladislava Dúbravu z Dunajskej Stredy.

„Bol to prvý ročník súťaže a som veľmi rada, že sa stretol zo strany učiteľov a žiakov s veľkou odozvou. Súťažné príspevky boli väčšinou na veľmi dobrej úrovni. Do užšieho výberu sme vybrali inšpiratívne videá, pričom každé jedno zaujalo svojou jedinečnosťou a originálnym spracovaním," zhodnotila úroveň súťažných príspevkov predsedníčka poroty a zároveň predsedníčka Združenia učiteľov chémie RNDr. Helena Vicenová.

 

Tri najlepšie tímy

Z finálovej tridsiatky porota vybrala tri najlepšie príspevky. „Z odborného hľadiska sú tri najlepšie pokusy výborne prevedené a skomentované. Spracovanie je veľmi nápadité až niekedy prekvapivé. Napríklad víťazný tím zo Sabinova zakomponoval chemický pokus do dokonalého umeleckého veršovaného dielka, ktoré sa odohráva v prekrásne naaranžovanom chemickom prostredí," dodala RNDr. Helena Vicenová.

Do súťaže sa zapojila i verejnosť, ktorá mala možnosť hlasovať za svojho favorita na stránke www.expolpedagogika. Finálovým videám dala viac ako 3 000 hlasov a určila tak poradie súťažných príspevkov v kategórii Ocenenie verejnosti. Spomedzi hlasujúcich bol vyžrebovaný jeden, ktorý tiež získal ocenenie. „Tento ročník súťaže Chémia pod pokrievkou skončil. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa takéto súťaže organizovali. Ak sa podarilo nadchnúť pre chémiu, čo i len jedného žiaka, tak to určite zmysel má," myslí si konateľka EXPOL PEDAGOGIKA JUDr. Monika Fegyveres Oravská

Vyhodnotenie v duchu molekulárnej kuchyne

Vyhodnotenie súťaže bude 23. mája v bratislavskom PolusCity Center v Škole varenia. „Slávnostný ceremoniál sa bude konať možno v trochu netypickom prostredí. Chceli sme ho poňať v intenciách celej súťaže, a preto sa bude niesť v duchu molekulárnej kuchyne," povedala o záverečnom evente Monika Fegyveres Oravská. Podujatie bude moderovať známy spisovateľ, scenárista a moderátor Michal Slanička. Hosťom podujatia bude známy šéfkuchár Vojto Artz, ktorý poodhalí tajomstvá molekulárnej kuchyne.

 

VÍŤAZOV NÁJDETE TU.

 

Čo získajú víťazi?

Pre víťazné tímy je pripravená návšteva rafinérie Slovnaft. Navštívia miesta, kde sa bežný človek nedostane. Po exkurzii ich čaká slávnostný obed v nezvyčajnej reštaurácii a vyhliadkovej veži UFO v Bratislave. Ďalšími cenami sú pomôcky a encyklopédie pre malých vedcov od firiem BASF Slovensko, spol. s r. o. a STIEFEL EUROCART, spol. s r. o, Albi, spol. s r. o ako aj darčekové balíčky od spoločnosti dm drogerie markt.

 

Text: Mgr. Nataša Navrátilová 

Súvisiace články

15.05.2017 09:52

Prešovské nadané deti obhajovali ročníkové práce v školskom kole

Od skorého veku sú veľmi aktívne, majú bohatú slovnú zásobu, netypické (vzhľadom na ich vek) záujmy, neraz prekvapia čítaním, písaním a počítaním už v predškolskom veku. Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním zo základnej ško...
30.04.2018 08:56

Keď chcete uplatniť zásadu vedeckosti, zorganizujte exkurziu vo vedeckej inštitúcii

Ak chcete vo vyučovacom procese napredovať, musíte uplatňovať zásadu vedeckosti, pretože veda vždy bola, je a bude v popredí rozvoja vedomostí z odborných predmetov.
19.02.2018 08:54

Učebnice pre jedinú školu s vyučovacím jazykom ukrajinským sú drahé

Spojená škola Tarasa Ševčenka v Prešove s vyučovacím jazykom ukrajinským poskytuje žiakom z ukrajinského prostredia možnosť rozvíjať svoj materinský jazyk. Svoje deti dávajú na ňu študovať aj rodičia, ktorí pochádzajú z rusínsk...