Späť na zoznam
Školy
Autor: Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR
13.09.2017 09:13

Pozývame na film Dancer o Sergeiovi Poluninovi, na ktorom sa tento legendárny tanečník zúčastní osobne

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR prináša všetkým školám a školským zariadeniam pozvánku na premietanie filmu Dancer o legendárnom svetovom tanečníkovi Sergeiovi Poluninovi za jeho účasti priamo v Slovenskom národnom divadle v Bratislave.

Film Dancer (premietaný v angličtine (a v ruštine – výpovede jeho rodičov) so slovenskými titulkami) je zaujímavým dokumentom o životnej dráhe tohto jedinečného tanečníka a je veľmi príťažlivým a pútavým príbehom pre mladých ľudí, ktorí stoja na rôznych životných križovatkách. Je o vytrvalosti, húževnatosti, strate istoty, ale aj o prešľapoch a znovunájdení svojej životnej cesty.

Po odpremietaní filmu bude beseda so Sergeiom Poluninom, ktorý by mal odpovedať na otázky detí a ak ho o to požiadajú, možno aj predviesť svoje nezabudnuteľné piruety.

Podujatie pre školy bude v stredu 27. septembra 2017 od 14.00 h v novej budove SND, vstupné na žiaka je 10 € (môžete použiť aj kultúrne poukazy). Postup pri objednávaní lístkov nájdete aj na: http://www.sukromneskoly.sk/postup-pri-objednavani-polunin-detom/

Sergei Polunin patrí v súčasnosti k najvýraznejším osobnostiam svetovej baletnej scény. „James Dean baletu", ako ho často označuje kritika, má tiež prívlastok „najtalentovanejší baletný tanečník svojej generácie", prirovnávaný k legendárnemu Michailovi Baryšnikovovi. Ukrajinský tanečník – dnes najmladší sólista v histórii Kráľovského baletu v Londýne – sa z najprestížnejších divadiel dostal až na filmové plátno vďaka producentke Gabrielle Tana a americkému režisérovi Stevenovi Cantorovi. Oceňovaný film DANCER jedinečným spôsobom podáva obraz výnimočného umelca.

Nekomerčné predstavenie školám prináša Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR v spolupráci s MILOSH Limited, PAVLEYE production a Baletom SND.

Postup pri objednávaní lístkov priamo v SND nájdete aj na: http://www.sukromneskoly.sk/postup-pri-objednavani-polunin-detom/.

Ďalšie informácie o podujatí: stella.hanzelova@sukromneskoly.sk

Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) je nepolitická nezávislá nezisková organizácia, ktorá od svojho vzniku v roku 1994 chráni a obhajuje rovnoprávne postavenie súkromných škôl ako legitímnu súčasť vzdelávacej sústavy na Slovensku.

Súvisiace články

21.06.2019 09:19

6. ročník Rodičia deťom

Oslava sviatku detí má tradične v Základnej škole na Vajanského ulici v Skalici nevšedné čaro a atmosféru. Myšlienka oslavovať deň detí spolu s rodičmi, starými rodičmi, bývalými žiakmi a priateľmi našej školy sa zrodila pred ...
22.12.2018 18:31

Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou v aranžovaní „Vianočné inšpirácie“

Dňa 13.12.2018 sa uskutočnil na pôde našej školy – Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice, 9. ročník celoslovenskej súťaže v aranžovaní kvetín pod názvom „ Vianočné inšpirácie“.
13.01.2019 16:43

Cesty priateľstva – 2018

V Bratislave sa stretli deti materských škôl