Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
15.05.2017 09:52

Prešovské nadané deti obhajovali ročníkové práce v školskom kole

Od skorého veku sú veľmi aktívne, majú bohatú slovnú zásobu, netypické (vzhľadom na ich vek) záujmy, neraz prekvapia čítaním, písaním a počítaním už v predškolskom veku. Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove svoje záujmy predstavujú každoročne formou ročníkových prác. Veľkolepé finálové školské kolo prezentácií ročníkových prác žiakov 1.-4. ročníka sa uskutočnilo v máji. A my sme boli pri tom!

Mgr. Ľuboš Lukáč

Sedem  finalistov sa stalo Pánmi prezentácie jedinečných tém. Rečníci zaujali rôznorodými témami, zanietením a širokým záberom informácií, vedomostí a vlastných skúseností. Bez problémov či zaváhania odpovedali na otázky publika i odbornej poroty. A veru, bolo na čo pozerať a čo počúvať. Najmladšia finalistka prváčka Anna Karin Báno predstavila liečivé rastliny. Nechtík lekársky, dúška materina, rebríček obyčajný, medovka lekárska, bazalka pravá, a ďalšie tvorili i jej vlastnú bylinkovú záhradku. Športové lezenie na prírodných skalách, balvanoch alebo umelých stenách a všetko to, čo je nádherné na tejto záľube predstavila Ema Humeňanská. Pozvánku na výlet za drsnou, ale pôsobivou krásou Islandu dostali prítomní od Matúša Merčiaka.  V školskom kole prezentácií mal svoje zastúpenie myšiak štvorfarebný menom Pavlína. Sokoliarstvo a dravé vtáky, ale aj filmové ukážky z výcviku dravcov predviedol Slavomír Kormaník. Svet bez wifi signálu, tajomný podzemný svet chladu i krásu jaskýň v slovenských horách bol predmetom skúmania Samuela Zuščáka. Blízky vzťah k folklóru v rodine, zvykoch a tradíciách, odeve, či detskom folklóre predviedol Ján Roba, ktorý prezentáciu spestril tancom spoločne so svojou sestričkou. Hardware ľudského tela – mozog, a všetko čo s ním súvisí, opísal Markus Michňák.

Obhajoby ročníkových prác sú sviatkom vo vzdelávaní nadaných žiakov. Vysokú profesionalitu ocenili potleskom všetci prítomní. V závere podujatia sa všetkým prihovorili i porotcovia, ktorí ocenili vynikajúcu prípravu, znalosť prednášaných tém, zanietenosť finalistov aj formou jednotlivých prezentácií. Víťazom však môže byť len jeden. Prvé miesto i účasť na celoslovenskom kole prezentácií ročníkových prác si napokon „vybojoval" Markus Michňák s témou Hardware ľudského tela. Druhé miesto obsadil Slavomír Kormaník s témou Sokoliarstvo a z tretieho sa tešil Matúš Merčiak s témou Island. Po prvýkrát udelili v samotnom finále Cenu publika, ktorú získal opäť Slavomír Kormaník.

Ročníkové práce sú vyjadrením špecifického záujmu žiakov, prostredníctvom ktorých  žiaci hlbšie a širšie prenikajú do témy. Práce nie sú odpisom odstavcov kníh a nenesú „kópie" encyklopedického textu. Tohtoročné finále bolo na vysokej úrovni, a my veríme, že v budúcich rokoch tomu nebude ináč.

 

Text a foto: Mgr. Ľuboš Lukáč

Súvisiace články

12.02.2018 18:55

ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne učí žiakov chrániť životné prostredie

Dolnokubínska Základná škola (ZŠ) Petra Škrabáka počas svojej existencie získala certifikáty aj ocenenia v rôznych sférach doma i v zahraničí, primárne však v environmentálnej výchove. Žiaci a pedagógovia zachovávajú osemročnú...
19.02.2018 08:54

Učebnice pre jedinú školu s vyučovacím jazykom ukrajinským sú drahé

Spojená škola Tarasa Ševčenka v Prešove s vyučovacím jazykom ukrajinským poskytuje žiakom z ukrajinského prostredia možnosť rozvíjať svoj materinský jazyk. Svoje deti dávajú na ňu študovať aj rodičia, ktorí pochádzajú z rusínsk...
06.03.2019 08:22

Prešovské nadané deti spoznávali ťažký život obyčajného chlapca Olivera

Marcové stretnutie členov Klubu nadaných detí v Prešove bolo zamerané na spoznávanie diel velikána anglickej literatúry. Čitateľský projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným pod názvom „Po stopách Charlesa Dickensa“ p...