Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
23.06.2017 09:18

Prorektor Hajduk: Vzdelanie je bránou do sveta

Prácu prorektora Paneurópskej vysokej školy - doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD., v posledných týždňoch ocenili odborníci hneď dvakrát. Medzi európske osobnosti ho zaradil British Publishing House do britskej encyklopédie osobností, a nedávno získal medailu za skvalitňovanie vzdelávacieho procesu od Slovenskej rady rodičovských združení.

Ilustračná foto - zdroj: Internet

Koncom mája  ste prevzali medailu od Slovenskej rady rodičovských združení. Priblížite nám toto ocenenie?

Slovenská rada rodičovských združení pravidelne oceňuje najvýznamnejších pedagógov na Slovensku za skvalitňovanie výchovného procesu a rozširovanie spolupráce rôznych školských inštitúcií. Rada si vyberá aktívne osobnosti z vysokých a stredných škôl. Okrem mňa si medailu prevzal aj profesor Jozef Jarab, ktorý je rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Ako prebehlo samotné slávnostné odovzdávanie?

Odovzdávanie medaily prebieha každoročne na festivale, ktorý rada organizuje väčšinou v kúpeľných mestách. Tento rok sa podujatie uskutočnilo v Bardejove. Je to spojené s vystúpením rôznych súborov a iným programom. Ide o festival tvorivosti škôl, kde sa prezentujú školy, ale aj partneri, sponzori a iné organizácie, ktoré sa venujú vzdelávaniu.

Čo táto medaila pre vás znamená?

Okrem Slovenskej rady rodičovských združení ma nedávno oslovila aj britská encyklopédia  British Publishing House, ktorá zaradila môj životopis medzi európske osobnosti. Obe tieto pocty sú pre mňa motiváciou, štartom k ďalšej práci. Je veľmi príjemné, keď niekto ocení vaše doterajšie výsledky, ale je to aj zodpovednosť.

Nakoľko je podľa vás v dnešnej dobe dôležité vzdelanie?

V zmysle dnešnej doby je to skutočne veľmi dôležité. V kyberpriestore sme zahltení informáciami, ale nie každá informácia je zároveň poznaním. Kvalitné vzdelanie je úzko spojené s výchovou a prostredím, v ktorom sa mladý človek pohybuje. Ak má vhodné zázemie a ambíciu študovať, vzdelanie je jeho budúcnosťou, bránou do sveta. Pretože to nie je len o profesijnom raste, ale tiež o medziľudských vzťahoch, kontaktoch, znalosti jazykov a ďalších kultúr.

Takže by stredoškoláci mali pokračovať v štúdiu na vysokej škole?

Určite. Každý, kto má možnosť, by mal študovať na vysokej škole. Je to najvyššie vzdelanie. Dosiahne špičku v tom, čo si myslí, že by ho bavilo, napĺňalo a zároveň sa mu otvárajú nové možnosti. Napríklad cestovať do zahraničia cez program Erasmus a zoznámiť sa s novými kultúrami a skúsenosťami kolegov z odboru. Študent na vysokej škole rozvíja svoj talent, naštartuje svoju kariéru, získa kontakty aj nové skúsenosti.

A prečo Paneurópska vysoká škola?

Lebo sme najlepšia súkromná škola na Slovensku. V akreditácii sme dopadli na špičke vysokých škôl. Máme obrovské množstvo odborov, ktoré sú najmä prakticky orientované. Štatisticky máme vysokú uplatniteľnosť absolventov. Už počas štúdia mnohí z nich pracujú, čo je obrovská výhoda. Okrem toho, sme v Bratislave, kde je, predsa len, najlepšia šanca nájsť zamestnanie.

 

Text a foto: Mgr. Katarína Holetzová

 

Súvisiace články

29.06.2017 10:07

Žiaci v piatok dostanú vysvedčenia

BRATISLAVA  - Žiaci v základných a stredných školách v piatok 30. júna dostanú od svojich triednych učiteľov koncoročné vysvedčenia. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa ministerstva školstva Ivana Skokanová, v piatok 30. jú...
08.02.2020 06:57

Ako sa dajú zložité dejiny učiť zaujímavo a interaktívne

Workshop k príručke Slovensko po roku 1945 pre učiteľov z regiónu Považskej Bystrice.
29.01.2018 18:26

Lineárne hodnotenie hovädzieho dobytka

Poľnohospodárstvo si ťažko predstaviť bez živočíšnej výroby a poľnohospodársku školu bez školského hospodárstva.