Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
14.06.2017 08:08

Putovanie za krásami Malých Karpát

Rozkvitnutý máj – spoznávaj naša mlaď malokarpatský raj!“ A my sme sa veru s nadšením vydali spoznávať ďalšie krásy Malých Karpát. Nadviazali sme na jesennú časť projektu, kedy sme 21.9.2016 navštívili Jaskyňu Driny a hrad Červený Kameň. Tentokrát cieľom dvojdňovej tematickej exkurzie boli Čachtice – prehliadka Čachtického podzemia, výstup na Čachtický hrad a na druhý deň návšteva Parku miniatúr v obci Podolie a kúpeľného mesta Piešťany.

PhDr.Dagmar Zlatošová, PhD.

25.5.2017 privítali Čachtice, dedinka opradená povesťami o krvavej grófke Alžbete Báthoryovej, 42 žiakov 8.A a 9.A triedy zo Základnej školy Nevädzová 2 v Bratislave. Tí sa spoločne s učiteľkami nechali preniesť v čase, aby pocítili temnú atmosféru podzemných chodieb a následne po výstupe na Čachtický hrad sa pokochali výhľadom na okolité svahy Malých Karpát.

Na námestí v Čachticiach nás privítal sprievodca Ing.M.Bitarovský, ktorý nás počas cesty do čachtického podzemia oboznámil s najpozoruhodnejšími pamätihodnosťami Čachtíc, medzi ktoré patria: Draškovičov palác, Rímskokatolícky kostol, Gotická kaplnka Svätého Antona a Renesančný kaštieľ. „Zem pod Čachticami je prevŕtaná chodbami ako bochník ementálskeho syra", dozvedeli sme sa od sprievodcu pri vchode do čachtického podzemia. Katakomby – ako sa im hovorí, začali vznikať za éry Orságovcov začiatkom 16.storočia a ich poslaním bolo uskladnenie vína. Z pôvodných vínnych pivníc sa vybudoval trojpodlažný systém chodieb, impozantné dielo zasluhujúce obdiv. Bol uspôsobený i na dlhodobejší pobyt ľudí, pretože v ňom mali uskladnené ovocie, víno, v ľadovniach sa nachádzali potraviny a v jamách obilie. Tak čachtické podzemie poskytovalo ľuďom v minulosti ochranu pred Turkami, lúpežnými hordami a počas 2.svetovj vojny slúžilo ako protiletecké úkryty. Postupne však strácalo svoj význam, chodby sa zamurovávali, zavážali suťou, ale sa i prepadávali z dôvodu stavebných prác na povrchu.

Mali sme možnosť poprechádzať sa miestami, kadiaľ možno chodila i grófka, ktorá tu vraj mučila svoje obete. V zákutí jednej z chodieb na nás číhala „železná panna" – replika mučiaceho nástroja, vyrobená podľa popisu v Nižňanského románe Čachtická pani. Či táto figurína v minulosti bola využívaná na mučenie mladých dievčat, to nechávame na fantáziu. No tvrdenie Čachtičanov, že tunajšie červené víno vozili do Viedne na cisársky stôl Márie Terézie, prijímame ako reálne. I teraz sme si ho mali možnosť kúpiť ako darček pre rodičov s dômyselným pomenovaním „Báthoryčkina krv". 

Zážitky poprepletané pocitmi strachu o holý život, aké museli prežívať ľudia v časoch minulých, ale i obdiv k zručnostiam dávnych staviteľov týchto priestorov, nás sprevádzali pri odchode z podzemia.

Následne nás čakal turistický výstup na Čachtický hrad. Asi po polhodinovej chôdzi sme zavítali na „tajomný  hrad v Karpatoch" – Čachtický hrad.  Patril do sústavy pohraničných kráľovských hradov chrániacich západné hranice Uhorska, najmä v 13.storočí. Bol budovaný ako mohutná pevnosť, a preto sa nikdy nestal prepychovým sídlom, čomu nasvedčovalo i nepohodlné bývanie. Jedinou aspoň trocha zdobenou časťou na hrade bola kaplnka v podkovovitej veži paláca, na najvyššom mieste hradného brala. Toto miesto nám poskytlo nádherný kruhový výhľad od kopcov Malých Karpát, cez kopanice Myjavskej pahorkatiny, až po vŕšky Považského Inovca.

Z výkladu sprievodcu v dobovom oblečení sme sa dozvedeli o historkami opradenom živote krvavej grófky Alžbety Báthoryovej. Žila tu na prelome 16. a 17.storočia a pre jej sadistické sklony ju nazývali „krvavá grófka". Vraj sa mala kúpať v krvi mladých dievčat, aby navždy zostala mladá a krásna. Na všeobecný nátlak bola v roku 1611 v Bytči odsúdená palatínom Thurzom na doživotné väzenie a zomrela v roku 1614. Nejeden z nás videl režisérom Jakubiskom filmové spracovanie jej života.

Zážitkami a zaujímavými poznatkami obohatení sme sa po prvom dni spoznávania krás Malých Karpát v prostredí Považia, kde ich pásmo končí, dopravili do Podkylavy. Bolo tu  pre nás pripravené ubytovanie v príjemnom penzióne Adam, športovo – relaxačný oddych, či už na tenisových kurtoch, ihrisku alebo v krytom bazéne a večer opekačka.

Ráno 26.mája – druhý deň nášho putovania sme smerovali do obce Podolie, aby sme navštívili unikátny produkt cestovného ruchu na Slovensku – Park miniatúr a neskôr nás čakalo jedno z najznámejších kúpeľných miest – Piešťany.

V centre obce Podolie pri areáli miestnej základnej školy nás nadchol Park miniatúr. Jeho zakladateľ Juraj Hlatký sa začal pohrávať s myšlienkou vybudovania náučno – zábavného areálu pre všetky vekové kategórie v roku 2001. Prípravné práce začali v roku 2003 a 15.júla 2005 sa otvorili jeho brány pre verejnosť. V súčasnosti je v tejto expozícii pod holým nebom umiestnených 68 modelov hradov, zámkov, kostolíkov, chát, rozhľadní a rodných domov. Každý z nich je postavený ako vedecká rekonštrukcia. Ako prvé mu predchádza spracovanie výkresovej dokumentácie, potom sa vytvárajú jednotlivé komponenty a následne sa model v mierke 1:50, 1:25 alebo 1:30 v teréne osadí.

„Prvým exponátom bol hrad Branč, najnovšou expozíciou sa javia rodné domy významných slovenských osobností – P.O.Hviezdoslava, M.Kukučína, Ľ.Štúra, J.Kronera, M.R.Štefánika a v súčasnosti sa pracuje na modeli Bratislavského hradu", dozvedeli sme sa z výkladu našej sprievodkyne p.Hlatkej. Každý rok do zbierky pribudne väčšinou jeden väčší hrad a 3 – 4 menšie objekty.

Je náročné špecifikovať, ktorý objekt nás očaril najviac. Jednoznačne však konštatujeme, že zámer tvorcov parku, zachrániť ročne 4 – 5 objektov kultúrneho dedičstva z čias ich najväčšej slávy, sa vydaril. Vybudovanie Parku miniatúr umožňuje návštevníkom počas hodinovej prehliadky obdivovať kultúrne a historické skvosty Slovenska, i keď v miniatúrnej podobe. Zostáva len na ich rozhodnutí, ktoré z nich si následne zvolia za cieľ vlastnej osobnej návštevy.

My sme si vopred v rámci projektu „Spoznávame krásy Malých Karpát" osobne pozreli hrad Červený Kameň a Čachtický hrad, ktoré sme v Podolí mohli porovnávať s ich miniatúrnymi podobami. Mnohé ďalšie exponáty sa však stali pre nás inšpiráciou pre nasledujúce potulky našou krásnou vlasťou.

Na záver sme zamierili až k brehu rieky Váh. Pri návrate do Bratislavy sme sa rozhodli v rámci environmentálnej výchovy o podrobnejšie poznanie unikátnych prírodných prameňov termálnej minerálnej vody v meste Piešťany. Vyvierajú z hĺbky 2000 metrov, ich teplota je 67 až 69°C a využívajú sa hlavne na kúpele, ale i na pitnú kúru. Piešťanské bahno sa pripravuje originálnou technológiou  a spolu s vodoliečbou sa aplikuje prie liečbe ochorení pohybového aparátu, na nervové choroby, poúrazové stavy apod.

Kolonádovým mostom, tiež nazývaným Sklený most, sme sa dostali ponad rieku Váh na Kúpeľný ostrov. Je to najdlhší krytý most na Slovensku a jeho architekt Emil Belluš ho navrhol ako promenádu, korzo, miesto stretávania a oddychu nielen pre pacientov, ale i všetkých návštevníkov kúpeľov. Pri vstupe na most nás zaujala známa socha barlolámača. Po ochutnávke prameňa na Kúpeľnom ostrove s typickou pre mnohých z nás nepríjemnou vôňou, ale prekvapujúcou teplotou - 60°C, sme si prezreli kúpeľné domy Thermia, Irma i ďalšie a poprechádzali sa kúpeľným parkom. Nákupom suvenírov a občerstvením sme zakončili letnú poznávaciu časť nášho projektu „Spoznávame krásy Malých Karpát". Napriek tomu, že Piešťany nemožno priamo zaradiť do oblasti Malých Karpát, domnievame sa, že ich návštevou sme poslanie nášho projektu významne neporušili. Veď toto kúpeľné mesto je vyhľadávané zahraničnými návštevníkmi z mnohých krajín, tak si zasluhuje i naše bližšie poznanie, pozornosť i rešpekt.

Dvojdňová tematická exkurzia vytvorila priestor na získanie množstva informácií, pozoruhodných skúseností a veľa pekných zážitkov. Tie žiaci spracujú vo vlastných projektoch v cudzích jazykoch - v angličtine, nemčine a následne odprezentujú spolužiakom. Vytvorenie žiackych prejavov o nadobudnutých poznatkoch prispeje k zvýšeniu ich jazykovej kultúry a zdokonalí ich komunikačné schopnosti v cudzích jazykoch.

Intenzívne zážitkové učenie ako moderná forma získavania poznatkov naplnilo nami stanovenú prioritu projektu. Ten prostredníctvom regionálnej a environmentálnej výchovy prispel k rozvíjaniu tvorivosti žiakov pri vytváraní projektov podľa ich vlastných predstáv a schopností. Avšak v nemalej miere sa u nich rozšírilo i poznanie, prehĺbil sa pozitívny vzťah k prírodným krásam Malých Karpát, k ich historicko-kultúrnym pamiatkam a posilnila sa i národná identita.

 

Text a foto: PhDr.Dagmar Zlatošová, PhD.

Súvisiace články

14.11.2017 13:30

Americký teológ získal čestný doktorát Univerzity Komenského

BRATISLAVA - Profesor Robert Allan Kolb z Concordia Seminary v St. Louis v USA sa dnes stal 122. čestným doktorom Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Udelenie titulu za príspevok k výskumu reformácie a dlhodobú spoluprácu...
07.05.2019 08:09

Strojári z Tlmáč obdivovali na autosalóne „rýchle mašiny“

Po roku sme sa opäť dočkali. Nenechali sme si ujsť ďalší ročník Bratislavského autosalónu 2019. Netrpezlivo sme čakali, kedy budeme môcť vyraziť na výstavu.
11.04.2017 21:02

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal zástupcom vzdelávacích centier Slovákov v zahraničí šlabikáre

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk  rokoval  so zástupkyňou centra Slovákov v írskom hlavnom meste Dublin Máriou Pacherovou, zástupkyňou vzdelávacieho centra v Mníchove v Nemecku Janou Buchovou a so zástupkyň...