Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
25.12.2017 18:48

ROBOHRANIE 2018 – musíte byť pri tom

Začiatok roka 2018 bude opäť patriť mladým šikovným ľuďom, ktorí okrem základných školských povinností baví robiť aj niečo navyše, sú zvedaví, tvoriví a plní nápadov. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene koncom januára a začiatkom februára organizuje už druhý ročník súťaže Robohranie. Ak sa rozhodnete zúčastniť, uvidíte desiatky robotov, ktoré budú výsledkom poctivej práce a nadšenia fanúšikov robotiky. Robohranie je súťaž pre mladých nadšencov robotiky, určená pre žiakov a študentov stredných a základných škôl.

 

Prvotným impulzom pre organizovanie súťaže bolo zavedenie predmetu programovanie robotov pre študentov prvého ročníka na fakulte environmentálnej a výrobnej techniky, ktorý sa končí súťažou jeho absolventov. A práve tam sa prejavilo nadšenie mladých pre prácu s robotmi, ich kreativita a tímový duch. Na základe tejto skúsenosti sa gestorka uvedeného predmetu doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD., rozhodla poskytnúť rovnakú možnosť súťažiť s robotmi aj pre základné a stredné školy v regióne, a tak spopularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi.

Druhý ročník súťaže sa bude konať 30. 1. 2018 pre študentov stredných škôl a študentov TU vo Zvolene a 6. 2. 2018 pre žiakov základných škôl. Na úspešných súťažiacich čaká množstvo zaujímavých cien.

Súťaž pre stredné školy je určená pre 2- až 3-členné tímy a skladá sa z dvoch súťažných disciplín: bludisko a reklama. Splnenie hlavnej súťažnej disciplíny spočíva v zostavení a naprogramovaní robota tak, aby v čo najkratšom čase prešiel bludiskom, pričom tvar bludiska sa bude počas jednotlivých kôl súťaže meniť. Na konštrukciu robota je potrebné využiť stavebnicu Lego Mindstorms Education EV3/NXT. Disciplína reklama nie je povinná, avšak poskytuje možnosť predvedenia kreatívnosti tímu aj v inej oblasti. Podrobné informácie k súťaži a pokyny k prihláseniu do súťaže sú uvedené na stránke http://www.robohranie-profevt.wz.sk/?page=sutazeSS. Výsledky tejto súťaže budú zaujímavé aj z toho hľadiska, že budú medzi sebou súperiť študenti stredných škôl a študenti prvého ročníka vysokej školy.

Súťaž pre základné školy je určená pre 2- až 3-členné tímy. Skladá sa z dvoch súťažných disciplín: free style na tému Stroje a zariadenia a reklama. Pre účasť v disciplíne free style si súťažiaci prinesú čo najzaujímavejšieho hotového naprogramovaného robota, ktorého odprezentujú. Porota bude pri jeho hodnotení brať do úvahy viacero hľadísk: vzhľad robota, kreativitu pri jeho tvorbe, zaujímavosť konštrukčného návrhu, reálnu funkčnosť, kvalitu programu a pod. Disciplína reklama nie je povinná ani v tejto kategórii, ale môže byť jej výrazným spestrením. Podrobné informácie o súťaži a pokyny k prihláseniu do súťaže sú uvedené na stránke http://www.robohranie-profevt.wz.sk/?page=sutazeZS.

Ing. Mária Hrčková, PhD.,

Technická univerzita vo Zvolene,

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky,

katedra výrobnej a automatizačnej techniky

Súvisiace články

04.09.2018 18:39

Mimoriadne obľúbený Klub nadaných detí Prešov otvára svoje brány

Klub nadaných detí vzdeláva v Prešove žiakov rôznymi mimoškolskými aktivitami. Účelom Klubu nadaných detí v Prešove je podchytiť skupinu nadaných detí už v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov....
04.07.2018 21:40

Odovzdávanie vysvedčení v Starej Bystrici

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa 29. júna 2018 v Starej Bystrici zúčastnila odovzdávania vysvedčení žiakom Základnej školy s materskou školou. Oficiálne ukončenie školského roka sa konalo na školskom dvore za účasti staro...
15.06.2017 06:15

Koncert v Zichyho paláci

Na záver šk.r. 2016/2017 ZUŠ Jána Albrechta Topoľčianska 15 v Bratislave usporiadala v centre mesta  slávnostný verejný koncert. Program bol zostavený z najlepších čísiel, ktoré prešli hodnotiacim výberom odbornej komisie.