Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
10.05.2017 13:49

Rozširovanie slovnej zásoby súčasťou mediálneho vzdelávania nadaných detí

Vplyv médií a ich pôsobenie na jednotlivca v súčasnom svete od najútlejšieho veku dieťaťa je nezanedbateľný. Médiá sú zdrojom informácií, poznatkov i zábavy. Zároveň vytvárajú predstavy ľudí o svete. Spoznávanie printových médií, rozvoj fantázie, tvorivosť a rozširovanie slovnej zásoby boli predmetom stretnutia prvého májového stretnutia členov Klubu nadaných detí Prešov.

Foto: Mgr. Ľuboš Lukáč

Noviny a časopisy patria medzi najvýznamnejšie tlačené masmédia. Tlač rozdeľujeme podľa toho, ako často vychádza (denníky, týždenníky, dvojtýždenníky, mesačníky), na základe obsahu pre širokú verejnosť (bulvárne, seriózne) a pre špecifické skupiny (odborné, kultúrne, podnikové, firemné, školské, ...). Printové médiá prinášajú každodenne množstvo informácií, ktoré sa prešovské nadané deti učili triediť, spracovať a napokon aj vytvoriť samostatné články, ktoré by priniesli informácie pre kamarátov i verejnosť.

Skúsenosť s tvorbou média, štylistické a pravopisné korektúry , či správne získanie zručnosti korektúry textu boli základom pri tvorbe plagátov ako mediálnych produktov. Výsledný produkt pozostával z písmeniek, slov, či časti viet článkov, ktoré deti objavili v tlačených médiách. Vznikali tak rôzne plagáty, zaujímavé témy i na pohľad „nereálne" názvy článkov, ktoré zabavili všetkých členov Klubu nadaných detí Prešov.

V závere májového stretnutia školáci zhodnotili plagáty a zodpovedali na množstvo otázok svojich rovesníkov. Mediálne vzdelávanie má nezastupiteľné miesto vo vzdelávaní žiakov už na základnej škole.

 

Text a foto: Mgr. Ľuboš Lukáč

 

Súvisiace články

22.12.2017 15:33

Školstvo: Na pôde UK otvorili laboratórium L. Sedlárovej-Rabanovej

Bratislava – V priestoroch Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave otvorili v pondelok laboratórium venované Ludmile Sedlárovej-Rabanovej, ktorá sa zaslúžila o rozvoj genetiky a evolučn...
14.11.2017 15:30

Uskutočnila sa telekonferencia Preventívna medicína V medzi Bratislavou a Košicami s výbornými ohlasmi medzi účastníkmi

S mimoriadne priaznivou odozvou sa stretla odborná konferencia nazvaná Preventívna medicína V, ktorá sa konala formou telemostu medzi Košicami a Bratislavou. Podujatie spoluorganizovali Slovenská lekárska komora, Lekárska fakul...
07.05.2019 09:26

Nadané deti rozvíjali intelektové schopnosti v projekte Fort IQ

Školáci z prešovského Klubu nadaných detí sa zapojili do zaujímavého českého projektu. Zábavné učenie, riešenie logických úloh, čítanie s porozumením, matematické rébusy a rôzne záhadné úlohy na Slovensko priniesol projekt Fort...