Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
05.05.2017 09:15

Šariš Tour: Uzovce. Putovanie regiónom Šariša deti zaujalo.

Vlastivedný projekt pod názvom Šariš Tour vznikol počas hodín vlastivedy intelektovo nadaných štvrtákov z Prešova. Tí spoznávajú región Šariša cestovaním po dedinách, v ktorých sa v sprievode starostov oboznamujú so životom na dedine, chovom domácich zvierat a učia sa tak o histórii i súčasnosti. Projekt podporila celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným.

Foto: Ľuboš Lukáč

Prvá dobrodružná cesta regiónom Šariša bola venovaná návšteve obcí: Uzovce – Šarišské Sokolovce – Bodovce – Ratvaj – Hubošovce. Netradičný vlastivedný projekt začali školáci v obci, ktorá leží v severnej časti Šarišskej vrchoviny pod Čergovským pohorím, v nadmorskej výške 393 m n.m. Obec Uzovce sa prvýkrát spomína v roku 1280 pod maďarským názvom Uzfalua až po konečný názov z roku 1927 Uzovce. Vlastníkom územia bol kedysi zeman Uza – od jeho mena vznikol aj slovenský názov. Zvedavých školákov previedol obcou starosta Jaroslav Golodžej, ktorý spomenul prvú písomnú zmienku z roku 1370. Počas prechádzky po úžasnej obci plnej života i predpoludním sa žiaci dozvedeli informácie o kostole rímskokatolíckeho Svätého kríža, rozmachu poľnohospodárstva, osadách v minulosti, obecnej knižnici, živote rodu Bujanovicsovcov i folklórnom súbore Uzovčan. Pútavé rozprávanie starostu pokračovalo počas návštevy mauzólea vojenského letca Alberta Bujanovicsa, ktorý zahynul ako 23-ročný počas cvičného letu nad letiskom San Giustina. Mauzóleum na pamiatku syna dal postaviť v roku 1918 jeho otec. V súčasnosti mauzóleum chátra, no starosta Golodžej sa netají smelými plánmi, ktoré by mali priniesť mauzóleu patričnú úctu. V obci Uzovce nájdete materskú i základnú školu, obecnú knižnicu, futbalový klub Uzovce a nádherné multifunkčné ihrisko. Niektoré zo spomenutých inštitúcii sídlia priamo v panskom kaštieli z 19. storočia. Medzi historické pamiatky patrí rímsko-katolícky Kostol povýšenia sv. kríža, ale aj komín bývalého liehovaru. Vlastivednú exkurziu v obci ukončili žiaci na dedinskom dvore pri kŕmení prasiatka a oviec.

Prvá cesta za spoznávaním regiónu Šariš bola zameraná na návštevu obcí „okolice" (Uzovce – Šarišské Sokolovce – Bodovce – Ratvaj – Hubošovce), no najmä stretnutia so zaujímavými ľuďmi, pohľad do histórie i súčasnosti šarišských obcí a života v nich. Vlastivedná exkurzia za účasti starostov priniesla netradičné vyučovanie spoznávania Slovenska.

 

Text a foto: Mgr. Ľuboš Lukáč

Súvisiace články

17.05.2017 08:04

Dve jednotky pre Slovensko v pesničkovej súťaži Schoolovision 2017!

Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji sa druhýkrát zapojila do unikátnej pesničkovej súťaže Schoolovision, ktorá tradične vrcholí v deň pred slávnejšou, ale menej zaujímavou Eurovision. Súťaž pre žiakov do 12 rokov...
20.09.2018 21:49

Poznáme Naj webové stránky prešovských základných škôl

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným si prostredníctvom projektu Základné školy v Prešove „posvietila“ na webové stránky základných škôl v meste Prešov.
21.05.2017 12:31

Motýle exotických trópov oslavujú desiaty ročník

V piatok, 19. mája 2017, začína v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach ďalší, v poradí už desiaty ročník výstavy pod názvom „Motýle exotických trópov“. Výstava sa uskutoční v tropickom skleníku „Viktória“ a sprístupnená bude do ...