Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
05.05.2017 09:15

Šariš Tour: Uzovce. Putovanie regiónom Šariša deti zaujalo.

Vlastivedný projekt pod názvom Šariš Tour vznikol počas hodín vlastivedy intelektovo nadaných štvrtákov z Prešova. Tí spoznávajú región Šariša cestovaním po dedinách, v ktorých sa v sprievode starostov oboznamujú so životom na dedine, chovom domácich zvierat a učia sa tak o histórii i súčasnosti. Projekt podporila celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným.

Foto: Ľuboš Lukáč

Prvá dobrodružná cesta regiónom Šariša bola venovaná návšteve obcí: Uzovce – Šarišské Sokolovce – Bodovce – Ratvaj – Hubošovce. Netradičný vlastivedný projekt začali školáci v obci, ktorá leží v severnej časti Šarišskej vrchoviny pod Čergovským pohorím, v nadmorskej výške 393 m n.m. Obec Uzovce sa prvýkrát spomína v roku 1280 pod maďarským názvom Uzfalua až po konečný názov z roku 1927 Uzovce. Vlastníkom územia bol kedysi zeman Uza – od jeho mena vznikol aj slovenský názov. Zvedavých školákov previedol obcou starosta Jaroslav Golodžej, ktorý spomenul prvú písomnú zmienku z roku 1370. Počas prechádzky po úžasnej obci plnej života i predpoludním sa žiaci dozvedeli informácie o kostole rímskokatolíckeho Svätého kríža, rozmachu poľnohospodárstva, osadách v minulosti, obecnej knižnici, živote rodu Bujanovicsovcov i folklórnom súbore Uzovčan. Pútavé rozprávanie starostu pokračovalo počas návštevy mauzólea vojenského letca Alberta Bujanovicsa, ktorý zahynul ako 23-ročný počas cvičného letu nad letiskom San Giustina. Mauzóleum na pamiatku syna dal postaviť v roku 1918 jeho otec. V súčasnosti mauzóleum chátra, no starosta Golodžej sa netají smelými plánmi, ktoré by mali priniesť mauzóleu patričnú úctu. V obci Uzovce nájdete materskú i základnú školu, obecnú knižnicu, futbalový klub Uzovce a nádherné multifunkčné ihrisko. Niektoré zo spomenutých inštitúcii sídlia priamo v panskom kaštieli z 19. storočia. Medzi historické pamiatky patrí rímsko-katolícky Kostol povýšenia sv. kríža, ale aj komín bývalého liehovaru. Vlastivednú exkurziu v obci ukončili žiaci na dedinskom dvore pri kŕmení prasiatka a oviec.

Prvá cesta za spoznávaním regiónu Šariš bola zameraná na návštevu obcí „okolice" (Uzovce – Šarišské Sokolovce – Bodovce – Ratvaj – Hubošovce), no najmä stretnutia so zaujímavými ľuďmi, pohľad do histórie i súčasnosti šarišských obcí a života v nich. Vlastivedná exkurzia za účasti starostov priniesla netradičné vyučovanie spoznávania Slovenska.

 

Text a foto: Mgr. Ľuboš Lukáč

Súvisiace články

25.09.2018 19:04

Aj v duálnom vzdelávaní sa učíme učiť anglický jazyk zrozumiteľne všetkým žiakom.

Každý rok sa stretávame s problémami pri osvojovaní si anglického jazyka, hlave u žiakov so ŠVVP. Rozdiely v učení sa prehlbovali z roka na rok, až sme sa rozhodli hľadať účinnejšie riešenie ako sa len spoľahnúť na individuálne...
07.10.2019 08:41

YouTuber MOON spôsobil v KND-čku eufóriu

Silné emócie a euforické stavy prežili deti z prešovského Klubu nadaných detí . Hviezdu kanálu YouTube mohli vidieť, zažiť a počuť naživo. Medzi svojich talentovaných fanúšikov prišiel aj s ochrankou. MOON prezradil čosi o sebe...
01.05.2018 09:51

Koľko rečí vieš...

Človek je tvor komunikatívny. Do vienka dostal dar reči obohatený o schopnosť učiť sa a komunikovať v iných jazykoch. „Koľko rečí vieš, toľko ráz si človekom,“ zvyklo sa kedysi hovoriť.