Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
01.10.2018 19:16

ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA

„Škola plná života“ - s touto filozofiou sa začal nový školský rok 2018/2019 na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne pod vedením nového riaditeľa školy Mgr. Alojza Šutého.

Začali sme netradične. Hymnu SR spievali profesori, žiaci, absolventi školy, rodičia... Na gitare nás sprevádzal pán profesor Mgr. Štefan Jány. Bola to úžasná atmosféra, v ktorej pokračoval nový riaditeľ školy svojím príhovorom ku profesorom, študentom, rodičom a absolventom našej školy, ktorí nás prišli s radosťou pozrieť, povzbudiť študentov a pospomínať, lebo naša „Škola plná života" sa nekončí maturitnou skúškou.

Po príhovore pána riaditeľa prevzali mikrofón študenti, ktorí svojimi príspevkami oslovili prvákov (Miriam Grofčíková, 3. A), budúcich absolventov odbornej praxe (Nikoleta Jageleková, 4. B) a napokon si vypočuli odkaz a poslanie našej absolventky Andrei Trojanovej. Veľký potlesk a aj slzy sa tisli učiteľom do očí, keď Renáta Pátereková zo 4. B odovzdala mikrofón absolventom našej školy, ktorí sa predstavili, porozprávali, kde pôsobia, pospomínali na našu školu, ďakovali našim profesorom a dávali rady študentom.

M. Chlpík, S. Tarajová, A. Kadučák, beseda v 2.A

Boli to: Andrea Trojanová, Zuzana Žúborová, Veronika Kliačiková, Simona Tarajová, Lukáš Kantár, Adam Kadučák, Adam Zavoďančík a Marek Chlpík. (Po skončení slávnostného programu boli hosťami na besede v jednotlivých triedach.)  

Srdečne ďakujeme za ich návštevu! Po študentskom programe riaditeľ školy predstavil jednotlivých profesorov pedagogického zboru aj vedúcu odbornej praxe PhDr. Ivetu Košarišťanovú a odovzdal slovo pani zástupkyni PhDr. Silvii Rovnej, PhD., ktorá prečítala Etický kódex učiteľov SZŠ, ktorého iniciátorom bol nový riaditeľ Mgr. A. Šutý a on zároveň aj vyzval študentov k vytvoreniu Etického kódexu študentov SZŠ v Dolnom Kubíne, ktorý odznel na Imatrikulácii prvákov 7. 9. 2018. Vytvorili si ho sami študenti.

 

 Ich znenie si môžete prečítať na www.szsdk.sk . Po slávnostnom otvorení školského roka sa od 3. – 7. septembra konal „Týždeň adaptácie žiakov", ktorý bol plný aktivít, exkurzií, športovania i akcií na ochranu prírody pre študentov prvého až štvrtého ročníka. Vyvrcholením týždňa bola Imatrikulácia prvákov. Školu plnú života bolo v ten deň cítiť v celej našej budove. Na prízemí od skorého rána druháci zanietene pripravovali slávnostnú imatrikuláciu, na prvom poschodí tretiaci pod vedením Natálie Pjenčákovej a Alexandry Romaňákovej z 3.A maximálne zaujali nielen prvákov svojou zábavno-vedomostnou súťažou „Piati proti piatim" zameranou na našu školu a všetko, čo s ňou súvisí, a na druhom poschodí si štvrtáci pre prvákov pripravili ukážky prvej pomoci a zdravotnícke úkony, ktoré vykonávajú počas odbornej praxe. Už sú naši, už sme všetci svoji! 7. 9. 2018 v telocvični školy zložili žiaci 1.A a 1.B svoj imatrikulačný sľub a stali sa tak právoplatnými študentmi našej školy.

Štvrtáčky predvádzajú zdravotnícke úkony prvákom 
Imatrikulácia Nové vedenie školy

 

Imatrikulácia prváci

 

Bohatým programom sprevádzali moderátori z 2. A – Natália Vargončíková a Karol Pjentek. Tanec, spev, chuťové a spevácke znalosti, skúška odvahy... V tom všetkom súťažili dve triedy – dva tímy pod dozorom odbornej poroty. Atmosféra bola úžasná a nezabudnuteľná. Napokon prváci zložili svoj sľub. Týmto sa však imatrikulácia nekončila... Mali sme tu aj iných "bažantov" – nové vedenie školy. Takisto museli prejsť skúškou odvahy. Pre každého z nich boli pripravené náročné úlohy, ktoré však zvládli na jednotku. Napokon aj oni traja museli zložiť svoj „bažantský" sľub. Po sľuboch sa žiakom prihovoril pán riaditeľ, ktorý sa všetkým srdečne poďakoval. Vyvrcholením programu bolo odsúhlasenie Etického kódexu študentov, ktorý predniesla predsedníčka žiackej školskej rady Martina Šeligová zo 4. B. 

Mgr. R. Bočkayová a Laura Plevjáková, 2.A – šéfredaktorka školského časopisu Uzlík


 

Súvisiace články

19.02.2018 08:54

Učebnice pre jedinú školu s vyučovacím jazykom ukrajinským sú drahé

Spojená škola Tarasa Ševčenka v Prešove s vyučovacím jazykom ukrajinským poskytuje žiakom z ukrajinského prostredia možnosť rozvíjať svoj materinský jazyk. Svoje deti dávajú na ňu študovať aj rodičia, ktorí pochádzajú z rusínsk...
23.04.2017 14:21

Festival vedeckých filmov priblíži vedu pre budúcnosť

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti organizuje štvrtý ročník Festivalu vedeckých filmov. Motto tohtoročného festivalu je „Veda pre budúcnosť“. Priaznivci vedy a vedecko-populárnych filmov sa dozvedia...
05.07.2017 11:24

Ako vyučujeme a ako sa učíme angličtinu

Stredná priemyselná škola, Bzinská 11,  v Novom Meste nad Váhom sa od decembra 2016 stala súčasťou medzinárodného projektu v programe Erasmus+, projektu v oblasti jazykového vzdelávania: „Ako vyučujeme a ako sa učíme angličtinu...