Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
22.12.2017 15:33

Školstvo: Na pôde UK otvorili laboratórium L. Sedlárovej-Rabanovej

Bratislava – V priestoroch Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave otvorili v pondelok laboratórium venované Ludmile Sedlárovej-Rabanovej, ktorá sa zaslúžila o rozvoj genetiky a evolučnej biológie na Slovensku v 50. rokoch 20. storočia.

Ako uviedol pre TASR Ľubomír Tomáška z Katedry genetiky, laboratórium bude miestom pre realizáciu experimentov využívajúcich moderné molekulárno-genetické metódy. 
      

Na výstavbu laboratória prispel manžel nebohej vedkyne Viliam Sedlár, ktorý na tento zámer venoval 20.000 eur. Pri tejto príležitosti v pondelok udelili aj ceny a štipendiá Ludmily Sedlárovej-Rabanovej. "Do finále súťaže sa dostali štyria kandidáti, z ktorých komisia vybrala laureáta, a to Petra Vďačného z Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty UK," povedal Tomáška s tým, že laureát počas krátkej vedeckej kariéry významnou mierou svojimi výsledkami prispel do rozvoja morfologickej a molekulárnej fylogenézy dravých nálevníkov triedy Litostomatea, taxonómie a systematiky voľne žijúcich pôdnych nálevníkov. 
      

Ďalší traja kandidáti získali od dekana fakulty čestné uznanie. Ide o Renátu Švubovú z Katedry fyziológie rastlín, Andreu Cillingovú z Katedry biochémie a Jána Radvánszkeho z Ústavu klinického a transplantačného výskumu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV).
      

Tento rok prvýkrát vyhlásili aj súťaž o štipendium. "Získala ho Silvia Schmidtová z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV," uzavrel Tomáška.    

 

TASR

Súvisiace články

25.01.2018 10:53

V okrese Hlohovec nie je ani jedna súkromná či cirkevná stredná škola

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) nemajú v okrese Hlohovec konkurenciu v súkromných ani v cirkevných zariadeniach.
23.06.2017 09:18

Prorektor Hajduk: Vzdelanie je bránou do sveta

Prácu prorektora Paneurópskej vysokej školy - doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD., v posledných týždňoch ocenili odborníci hneď dvakrát. Medzi európske osobnosti ho zaradil British Publishing House do britskej encyklopédie osobno...
14.05.2019 15:37

Ako sa dá rozvíjať osobnosť na strednej škole

Asi každý, nielen triedny učiteľ si praje triedu, kde je dobrý kolektív a žiaci sú zodpovední. Zamestnávatelia si prajú absolventov so zručnosťami pre 21. storočie, ako sú adaptabilita, schopnosť riešiť komplexné problémy, scho...