Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
22.12.2017 15:33

Školstvo: Na pôde UK otvorili laboratórium L. Sedlárovej-Rabanovej

Bratislava – V priestoroch Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave otvorili v pondelok laboratórium venované Ludmile Sedlárovej-Rabanovej, ktorá sa zaslúžila o rozvoj genetiky a evolučnej biológie na Slovensku v 50. rokoch 20. storočia.

Ako uviedol pre TASR Ľubomír Tomáška z Katedry genetiky, laboratórium bude miestom pre realizáciu experimentov využívajúcich moderné molekulárno-genetické metódy. 
      

Na výstavbu laboratória prispel manžel nebohej vedkyne Viliam Sedlár, ktorý na tento zámer venoval 20.000 eur. Pri tejto príležitosti v pondelok udelili aj ceny a štipendiá Ludmily Sedlárovej-Rabanovej. "Do finále súťaže sa dostali štyria kandidáti, z ktorých komisia vybrala laureáta, a to Petra Vďačného z Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty UK," povedal Tomáška s tým, že laureát počas krátkej vedeckej kariéry významnou mierou svojimi výsledkami prispel do rozvoja morfologickej a molekulárnej fylogenézy dravých nálevníkov triedy Litostomatea, taxonómie a systematiky voľne žijúcich pôdnych nálevníkov. 
      

Ďalší traja kandidáti získali od dekana fakulty čestné uznanie. Ide o Renátu Švubovú z Katedry fyziológie rastlín, Andreu Cillingovú z Katedry biochémie a Jána Radvánszkeho z Ústavu klinického a transplantačného výskumu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV).
      

Tento rok prvýkrát vyhlásili aj súťaž o štipendium. "Získala ho Silvia Schmidtová z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV," uzavrel Tomáška.    

 

TASR

Súvisiace články

12.02.2018 18:55

ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne učí žiakov chrániť životné prostredie

Dolnokubínska Základná škola (ZŠ) Petra Škrabáka počas svojej existencie získala certifikáty aj ocenenia v rôznych sférach doma i v zahraničí, primárne však v environmentálnej výchove. Žiaci a pedagógovia zachovávajú osemročnú...
09.05.2018 14:54

Deň angličtiny na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne

Na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne sme privítali divadelnú skupinu the Bear Educational Theatre v rámci Dňa angličtiny.
02.01.2018 08:02

V Trnave pokračujú v zlučovaní základných a materských škôl

Trnavská radnica plánuje pokračovať v zlučovaní svojich základných (ZŠ) a materských škôl (MŠ) do spoločných celkov. Proces odštartovala už v roku 2013 a na začiatku budúceho roka chce k školám pripojiť ďalších deväť škôlok.