Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
11.05.2017 09:15

Skromnosť sa ešte stále nosí

Byť tretí najlepší v celoslovenskom meradle musí byť dobrý pocit, zvlášť, ak je to v odbore životné prostredie, geografia a geológia. Boli sme preto zvedaví, ako sa cíti po tomto vynikajúcom úspechu v Stredoškolskej odbornej činnosti Daniela Kručková, študentka štvrtého ročníka SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci.

Foto: Olívia Sojková

-Úplne normálne. Som veľmi rada, že som sa zúčastnila krajskej a aj celoštátnej prehliadky, pretože obe boli pre mňa veľmi prínosné, mám veľa nových zážitkov a páčil sa mi aj kultúrny program.

-Vo svojej práci si ako študentka odboru geodézia a geografické informačné systémy - spracovala návrh na cyklotrasu. Si cyklistka?

-Samozrejme. Aj keď musím priznať, že pôvodne ma lákali kultúrne pamiatky v mojom rodnom meste, v Rimavskej Sobote. Ale aj v jeho okolí je toľko zaujímavých miest spojených s našou históriou, že by bola škoda, keby zapadli do zabudnutia. Navyše - nachádzajú sa v malebnej prírode. Vďaka pedagogickému usmerneniu môjho školiteľa, pána profesora Fodora, som nakoniec zistila, že je možné spojiť lásku ku kultúre s láskou k prírode a pohybu.

-Takže si si vymyslela cyklotrasu?

-Myslím, že vôbec nie. Musela som prejsť terén, odmerať body GPS prístrojom a potom sa prispôsobiť. To skôr príroda, terén určili výsledok mojej práce: webmapovú pozvánku a internetovú stránku cyklotrasy. Jednoducho som sa pokúsila dostať reálny svet do virtuálneho.

-Asi to nie je až také jednoduché.

-Pripúšťam, že niektoré finty človek ovládať musí. Ale som veľmi rada, že študujem odbor GIS a už na strednej škole pracujem s množstvom programov, ktoré sa dajú využiť v praxi a majú uplatnenie takmer v každej sfére ľudskej činnosti.

-Čo si sa naučila počas práce na SOČ-ke?

-Odborne nesmierne veľa, keďže išlo o konkrétnu praktickú úlohu, ale aj osobne. Som dosť veľká trémistka a viacmenej sa mi podarilo prekonať samu seba.

S Danielou sme prebrali aj budúcnosť - ako inak, vysoká škola so zameraním na GIS, prítomnosť, keď vytiahne bicykel a prilbu, vezie sa a teší sa. Akosi nepadlo ani jedno „veľké" slovo. Napokon sme neodolali a opýtali sa, či má nejaké želanie do budúcnosti.

-Bola by som veľmi rada, keby sa projekt cyklotrasy zrealizoval. Chcem sa o to pokúsiť v spolupráci s nadšencami z nášho regiónu.

Zostáva nám len dúfať, že sa to raz skutočne podarí a mladej študentke zaželať ešte mnoho pekných a úspešných projektov.

Ak ste zvedaví na prácu Daniely, pozrite si ju na stránke https://dancul123.wixsite.com/cyklors.

 

Text a foto: Olívia Sojková

Galéria

Súvisiace články

23.11.2018 12:47

Deň zdravia na Terciu

Globalizovaný svet súčasnosti je rozhodujúcou mierou ovplyvňovaný stále sa rozvíjajúcimi digitálnymi informačnými technológiami, sociálnymi sieťami a inými komunikačnými možnosťami. Rýchlosť a množstvo prúdu informácií pôsobiac...
28.06.2017 11:18

Malá finančná akadémia naučila deti zodpovednosti pri hospodárení s peniazmi

Projekt neziskovej organizácie EDULAB „Malá finančná akadémia“, ktorého cieľom bolo inovatívne vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti pomohol rozvíjať u žiakov dôležité kompetencie. Svedčia o tom výsledky anonymného priesk...
12.06.2017 07:11

ENGIE Services v rámci projektu ENGIE ECO školy 2017 podporila 4 základné školy na západnom Slovensku

ENGIE Services, v rámci projektu ENGIE ECO školy, ktorý po prvýkrát zrealizovala v roku 2015, podporila tento rok 4 školy na západnom Slovensku. Spolu s takmer stovkou žiakov z vybraných piatych a šiestych ročníkov, ako aj s do...