Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
10.07.2018 20:46

Skvalitňovanie edukačného procesu v Špeciálnej základnej škole v Lučenci

Pri príležitosti oslavy 10 rokov existencie Nadácie Volkswagen Slovakia vznikol projekt „Pomáhame ďalej“. Jeho cieľom je podčiarknuť kontinuitu pomoci verejnoprospešným organizáciám.

Medzi desiatimi organizáciami zo stredoslovenského kraja sme boli vybraný ako jediná špeciálna základná škola.

Prostredníctvom neho mala naša Špeciálna základná škola v Lučenci so sídlom na Zvolenskej ceste 59 možnosť predstaviť svoj projekt verejnosti. Výstava projektov sa konala v dňoch 13. až 15.júna 2018 v shopping centre Europa v Banskej Bystrici.

Tu sme pred verejnosťou predstavili náš projekt  „Budúcnosť aj s autizmom". Cieľom projektu bolo zriadiť v priestoroch školy modernú miestnosť s malou telocvičňou a relaxačnú miestnosť pre žiakov s autizmom a mentálnym postihnutím tiež pre  žiakov s viacnásobným postihnutím.

Vďaka realizovanému projektu sa skvalitnila pre  žiakov poskytovaná špeciálno–pedagogická starostlivosť; zlepšili sa podmienky vzdelávania a výchovy detí so špeciálnymi potrebami. V rámci upravených priestorov sa vykonávajú aktivity zamerané na rozvoj motorických schopností, na  zlepšovanie  pohybových schopnosti, koncentráciu a pozornosť, orientáciu v priestore.

Aktivity  sú tiež zamerané na primerané zvládanie podnetov pomocou terapeutického bazéna, rehabilitačných pomôcok, molitanovej žinenky a iných pomôcok. Pre žiakov sú aktivity veľmi zaujímavé, pútavé. Učia sa narábať s náradím a náčiním s ktorým sa  bežne nestretnú.

Zuzana Pravdová
učiteľka ŠZŠ Lučenec
 

Súvisiace články

03.06.2017 10:23

Dievčatám chýba podpora najbližších pri záujme o vedu a techniku

Bratislava – Viac ako 45 % dievčat na slovenských základných školách si vie predstaviť kariéru vo vede a technike. Chýba im však podpora najbližšieho okolia – najmä od rodičov a učiteľov. Tá patrí ku kľúčovým faktorom pri rozho...
01.06.2017 08:45

Nastal čas ísť ...

Mesiac máj nie je len mesiacom lásky, ale aj časťou roka, kedy v uliciach miest počuť spev a smiech mladých maturantov. Posledným zacenganím školského zvončeka opúšťajú svoje lavice a triedy a odchádzajú na akademický týždeň, p...
15.06.2017 06:15

Koncert v Zichyho paláci

Na záver šk.r. 2016/2017 ZUŠ Jána Albrechta Topoľčianska 15 v Bratislave usporiadala v centre mesta  slávnostný verejný koncert. Program bol zostavený z najlepších čísiel, ktoré prešli hodnotiacim výberom odbornej komisie.