Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
10.07.2018 20:46

Skvalitňovanie edukačného procesu v Špeciálnej základnej škole v Lučenci

Pri príležitosti oslavy 10 rokov existencie Nadácie Volkswagen Slovakia vznikol projekt „Pomáhame ďalej“. Jeho cieľom je podčiarknuť kontinuitu pomoci verejnoprospešným organizáciám.

Medzi desiatimi organizáciami zo stredoslovenského kraja sme boli vybraný ako jediná špeciálna základná škola.

Prostredníctvom neho mala naša Špeciálna základná škola v Lučenci so sídlom na Zvolenskej ceste 59 možnosť predstaviť svoj projekt verejnosti. Výstava projektov sa konala v dňoch 13. až 15.júna 2018 v shopping centre Europa v Banskej Bystrici.

Tu sme pred verejnosťou predstavili náš projekt  „Budúcnosť aj s autizmom". Cieľom projektu bolo zriadiť v priestoroch školy modernú miestnosť s malou telocvičňou a relaxačnú miestnosť pre žiakov s autizmom a mentálnym postihnutím tiež pre  žiakov s viacnásobným postihnutím.

Vďaka realizovanému projektu sa skvalitnila pre  žiakov poskytovaná špeciálno–pedagogická starostlivosť; zlepšili sa podmienky vzdelávania a výchovy detí so špeciálnymi potrebami. V rámci upravených priestorov sa vykonávajú aktivity zamerané na rozvoj motorických schopností, na  zlepšovanie  pohybových schopnosti, koncentráciu a pozornosť, orientáciu v priestore.

Aktivity  sú tiež zamerané na primerané zvládanie podnetov pomocou terapeutického bazéna, rehabilitačných pomôcok, molitanovej žinenky a iných pomôcok. Pre žiakov sú aktivity veľmi zaujímavé, pútavé. Učia sa narábať s náradím a náčiním s ktorým sa  bežne nestretnú.

Zuzana Pravdová
učiteľka ŠZŠ Lučenec
 

Súvisiace články

13.07.2017 11:48

Súkromná spojená škola SEZ Krompachy opäť v Londýne

Od septembra 2016 sme pracovali na  projekte Erasmus+ s názvom Get Better Opportunities With Foreign Work Experience. Projekt prebehol podľa plánu. Kandidáti absolvovali pohovory v septembri 2016 a na základe výberového konania...
27.03.2018 10:17

Zápis do základných škôl v Starom Meste bude 20. a 21. apríla

Zápis detí do základných škôl (ZŠ) na školský rok 2018/2019 v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto bude 20. a 21. apríla. Mestská časť o tom informuje na svojej oficiálnej internetovej stránke s tým, že v piatok 20. apríla ...
12.07.2017 09:21

Deň zdravej výživy na SZŠ v Michalovciach

Koncom júna 2017 sa na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach uskutočnil