Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
10.07.2018 20:46

Skvalitňovanie edukačného procesu v Špeciálnej základnej škole v Lučenci

Pri príležitosti oslavy 10 rokov existencie Nadácie Volkswagen Slovakia vznikol projekt „Pomáhame ďalej“. Jeho cieľom je podčiarknuť kontinuitu pomoci verejnoprospešným organizáciám.

Medzi desiatimi organizáciami zo stredoslovenského kraja sme boli vybraný ako jediná špeciálna základná škola.

Prostredníctvom neho mala naša Špeciálna základná škola v Lučenci so sídlom na Zvolenskej ceste 59 možnosť predstaviť svoj projekt verejnosti. Výstava projektov sa konala v dňoch 13. až 15.júna 2018 v shopping centre Europa v Banskej Bystrici.

Tu sme pred verejnosťou predstavili náš projekt  „Budúcnosť aj s autizmom". Cieľom projektu bolo zriadiť v priestoroch školy modernú miestnosť s malou telocvičňou a relaxačnú miestnosť pre žiakov s autizmom a mentálnym postihnutím tiež pre  žiakov s viacnásobným postihnutím.

Vďaka realizovanému projektu sa skvalitnila pre  žiakov poskytovaná špeciálno–pedagogická starostlivosť; zlepšili sa podmienky vzdelávania a výchovy detí so špeciálnymi potrebami. V rámci upravených priestorov sa vykonávajú aktivity zamerané na rozvoj motorických schopností, na  zlepšovanie  pohybových schopnosti, koncentráciu a pozornosť, orientáciu v priestore.

Aktivity  sú tiež zamerané na primerané zvládanie podnetov pomocou terapeutického bazéna, rehabilitačných pomôcok, molitanovej žinenky a iných pomôcok. Pre žiakov sú aktivity veľmi zaujímavé, pútavé. Učia sa narábať s náradím a náčiním s ktorým sa  bežne nestretnú.

Zuzana Pravdová
učiteľka ŠZŠ Lučenec
 

Súvisiace články

31.05.2017 08:30

Nadané deti vyrobili pamätné medaily 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Prešov

V roku 2017 si metropola Šariša, mesto Prešov,  pripomína 770. výročie prvej písomnej zmienky. Tá pochádza z roku 1247 a je ňou listina uhorského kráľa Belu IV., v ktorej sa spomína Prešov ako „Epuries“. Nadaní školáci z Klubu ...
04.07.2018 21:40

Odovzdávanie vysvedčení v Starej Bystrici

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa 29. júna 2018 v Starej Bystrici zúčastnila odovzdávania vysvedčení žiakom Základnej školy s materskou školou. Oficiálne ukončenie školského roka sa konalo na školskom dvore za účasti staro...
10.04.2017 20:21

Malí programátori sa v lete budú učiť kódovať

Malým kóderom bude stačiť päť dní v letnom tábore na to, aby sa zoznámili s programovaním.  Krok za krokom si prejdú základy programovania až po samotné kódovanie jednoduchej hry. A to všetko v dennom tábore v Bratislave.