Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
10.07.2018 20:46

Skvalitňovanie edukačného procesu v Špeciálnej základnej škole v Lučenci

Pri príležitosti oslavy 10 rokov existencie Nadácie Volkswagen Slovakia vznikol projekt „Pomáhame ďalej“. Jeho cieľom je podčiarknuť kontinuitu pomoci verejnoprospešným organizáciám.

Medzi desiatimi organizáciami zo stredoslovenského kraja sme boli vybraný ako jediná špeciálna základná škola.

Prostredníctvom neho mala naša Špeciálna základná škola v Lučenci so sídlom na Zvolenskej ceste 59 možnosť predstaviť svoj projekt verejnosti. Výstava projektov sa konala v dňoch 13. až 15.júna 2018 v shopping centre Europa v Banskej Bystrici.

Tu sme pred verejnosťou predstavili náš projekt  „Budúcnosť aj s autizmom". Cieľom projektu bolo zriadiť v priestoroch školy modernú miestnosť s malou telocvičňou a relaxačnú miestnosť pre žiakov s autizmom a mentálnym postihnutím tiež pre  žiakov s viacnásobným postihnutím.

Vďaka realizovanému projektu sa skvalitnila pre  žiakov poskytovaná špeciálno–pedagogická starostlivosť; zlepšili sa podmienky vzdelávania a výchovy detí so špeciálnymi potrebami. V rámci upravených priestorov sa vykonávajú aktivity zamerané na rozvoj motorických schopností, na  zlepšovanie  pohybových schopnosti, koncentráciu a pozornosť, orientáciu v priestore.

Aktivity  sú tiež zamerané na primerané zvládanie podnetov pomocou terapeutického bazéna, rehabilitačných pomôcok, molitanovej žinenky a iných pomôcok. Pre žiakov sú aktivity veľmi zaujímavé, pútavé. Učia sa narábať s náradím a náčiním s ktorým sa  bežne nestretnú.

Zuzana Pravdová
učiteľka ŠZŠ Lučenec
 

Súvisiace články

12.02.2018 18:55

ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne učí žiakov chrániť životné prostredie

Dolnokubínska Základná škola (ZŠ) Petra Škrabáka počas svojej existencie získala certifikáty aj ocenenia v rôznych sférach doma i v zahraničí, primárne však v environmentálnej výchove. Žiaci a pedagógovia zachovávajú osemročnú...
15.01.2018 17:00

V SOŠ sv. Jozefa Robotníka školili prvých zamestnancov automobilky Kia

Stredná odborná škola (SOŠ) sv. Jozefa Robotníka v Žiline spolupracuje v rámci duálneho vzdelávania aj s automobilkou Kia. "Kým nemali vybudované školiace stredisko, oslovili nás, či by sme im pomohli v zaškoľovaní prvých odbor...