Späť na zoznam
Školy
Autor: UCN
22.10.2019 12:38

SOŠ lesnícka v Banskej Štiavnici oslávila 100. výročie vzniku

Za účasti bývalého prezidenta SR Ivana Gašparoviča a štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa vo štvrtok 17. októbra 2019 uskutočnili oslavy 100. výročia založenia Strednej odbornej školy lesníckej (SOŠL) v Banskej Štiavnici.

Bohatý program osláv zahŕňal slávnostné odhalenie pamätných kameňov pred budovou školy v sprievode ctených hostí, ako aj slávnostný program, v rámci ktorého vystúpilo s gratulačnými prejavmi viacero významných osobností.

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vo svojom prejave reflektovala na bohatú históriu školy a ocenila snahu SOŠL o udržanie tradície Baníckej akadémie ako školy európskeho významu, podporenú výborným hodnotením udeleným SOŠL Medzinárodnou vzdelávacou spoločnosťou. Štátna tajomníčka tiež v mene MŠVVaŠ SR poďakovala pedagogickému zboru a odborným zamestnancom za ich úsilie a zanietenie, s ktorým vštepujú žiakom úctu a rešpekt k našim lesom, aby sa mohli stať ich dobrými hospodármi a ochrancami.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

13.01.2019 16:43

Cesty priateľstva – 2018

V Bratislave sa stretli deti materských škôl
15.05.2017 09:52

Prešovské nadané deti obhajovali ročníkové práce v školskom kole

Od skorého veku sú veľmi aktívne, majú bohatú slovnú zásobu, netypické (vzhľadom na ich vek) záujmy, neraz prekvapia čítaním, písaním a počítaním už v predškolskom veku. Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním zo základnej ško...
11.12.2019 10:21

SPŠ v Európskom parlamente v Štrasburgu

Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom sa zapojila do súťaže Euroscola pod záštitou Európskeho parlamentu v Štrasburgu.