Späť na zoznam
Školy
Autor: ZŠ Viestova 1 Myjava
18.02.2020 12:25

Spojení v Európskej únii, učiť sa a cestovať spolu

Pod týmto názvom sa skrýva projekt financovaný z prostriedkov EÚ. Finančná podpora na tento projekt bola poskytnutá z programu ERASMUS+. Jeho cieľom bolo rozvíjať záujem detí o cestovanie, zdokonaliť sa v používaní rôznych IKT programov. Projekt účastníkom umožnil rozvinúť komunikačné schopnosti v anglickom jazyku. Za slovenskú stranu sa do neho zapojila ZŠ Viestova 1 Myjava. Projekt sa realizoval od októbra 2017 do októbra 2019.

Prvá mobilita sa konala na Slovensku. Pätnásť detí z Chorvátska, Poľska a Talianska našlo počas jedného týždňa svoje nové hosťovské rodiny v Myjave. Témou tohto pobytu bola bezpečnosť na horách. Počas turistiky v Malých Karpatoch naučil horský profesionálny vodca našich priateľov, ako sa správať v prírode, orientovať sa v teréne pomocou prírodných úkazov a máp. Naši zahraniční partneri mohli obdivovať aspoň zlomok krás Slovenska. Ukázali sme im jaskyňu Driny, hrad Červený Kameň, mohylu na Bradle a Čachtický hrad. 

Hosťujúcim mestom v Poľsku bolo Naklo nad Notecia. Počas pobytu v hosťovských rodinách si žiaci uvedomili príbuznosť našich slovanských jazykov. Témou tejto mobility bola bezpečnosť pri mori. Žiaci strávili dva dni pri Baltskom mori. Tu si pod vedením inštruktorov vyskúšali, ako „prežiť" na opustenom ostrove. Navštívili mestá Gdaňsk a Gdynia. Sprievodkyňa ich v anglickom jazyku oboznámila s históriou, ukázala im čarovné zákutia mestských uličiek.

Na severozápade Talianska sa v nadmorskej výške 1000 m.n.m. nachádza mesto Premana, v ktorom žiaci absolvovali tretiu mobilitu. Program bol zameraný na získanie praktických zručností pri poskytovaní prvej pomoci. Okrem toho žiaci navštívili firmu CAMP, kde videli výrobu a testovanie horolezeckej výstroje. Zúčastnili sa výletu do Milána. Tu obdivovali krásny Milánsky dóm. Žiaci si užili plavbu po jazere Como. Zlatým klincom programu bol festival tradičnej kultúry. Spoznali tu rôzne pôvodné remeslá, kroje a tradície. Mohli ochutnať i miestne jedlá. 

Štvrtá mobilita sa uskutočnila v chorvátskom meste Bršadin. Skauti žiakov naučili praktické zručnosti, ktoré využijú pri kempovaní. Zabavili sa pri spoločenských hrách a teambuildingových aktivitách, napríklad stavanie stanu, preťahovanie lanom. Návšteva Vukovaru, Osijeku či vinárskeho mesta Ilok všetkým pripomenula smutnú vojnovú históriu. Stopy streľby na budovách vidno dodnes. 

Posledná mobilita bola opäť v Poľsku. Záverečné stretnutie bolo zamerané na prezentovanie pripravených piesní. Každá krajina pripravila aktivity zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti pre ostatných partnerov. Ďalej aplikovanie získaných poznatkov o krajinách EÚ. Žiaci vytvorili brožúru s pravidlami o bezpečnosti. Na rozlúčku žiaci navštívili historické mesto Krakov a soľnú baňu Vielička.

Počas každej mobility žiaci pracovali v medzinárodných tímoch. Úlohou bolo riešiť kvízy, vďaka ktorým spoznávali život v jednotlivých partnerských krajinách. Žiaci pripravovali ochutnávku tradičných jedál. Naučili sa národné tance a piesne. Spoznali typické kroje. Pripravili prezentácie histórie a kultúry svojej krajiny. Takto naši žiaci propagovali Slovensko v európskom priestore.

 

 

Všetky myšlienky a aktivity obsiahnuté v projekte vyjadrujú názory jeho autorov a Komisia EÚ nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých.


 

Súvisiace články

21.10.2018 20:53

Deti zo Základnej školy v Ľubici si v rámci Týždňa programovania mohli vyskúšať naprogramovať vlastného robota

Základná škola v Ľubici ako jedna z mála slovenských škôl uspela so svojou žiadosťou o grant v rámci európskeho Týždňa programovania (pozn. Code Week).
13.01.2019 16:43

Cesty priateľstva – 2018

V Bratislave sa stretli deti materských škôl
01.05.2018 10:34

Vcítili sa do role prezidenta, aj ľudí na okraji spoločnosti

Téma sociálnych nerovností je na vyučovaní stredných škôl často potláčaná. Projekt Prekročme prahy má napomáhať diskusii v triede, aby sa študenti stávali citlivejšími voči ľudom bez domova.